Chứng chỉ

MẪU BẰNG, CHỨNG CHỈ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG, KẾ TOÁN THUẾ TỔNG HỢP, Do Bộ tài chính & Khoa kế toán Trường đại học Kinh tế tpHCM cấp, có các loại chứng chỉ kế toán thực hành sau đây:


 

I. Bằng học KẾ TOÁN TRƯỞNG 2 loại(2021):

- Việc đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng được cập nhật theo thông tư của bộ tài chính QĐ199BTC - Sửa đổi theo thông tư 200/2014TT-BTC chế độ kế toán tài chính mới.

- Chứng chỉ Kế toán trưởng 2020 có 2 loại (Tùy trình độ tốt nghiệp & thâm niên công tác kế toán của từng bạn)

 

- Loại 1: Do bộ tài chính cấp:

   + Bạn đã tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng... (Đại học 2năm, Cao đẳng & Trung cấp 3năm, Kế cả Cao Đẳng, Trung Cấp Nghề. > Chú ý tính từ ngày ghi trên bằng).

   + Có thâm niên làm kế toán: Đại học 2năm, Cao đẳng-Trung cấp 3năm.


 


 

- Loại 2: Do Đại học Kinh tế tphcm cấp(new2021):

   +nh cho mọi đối tượng Đã / Đang học & làm việc có liên quan đến kế toán tại các doanh nghiệp.

   + Các bạn tốt nghiệp khối Kinh tế như: Quản trị kd, Ngoại thương, Thương mại, Marketing, Luật, Tin học.v.v.

(*)A/chị cũng có thể đổi sang chứng chỉ của Bộ tài chính khi đủ ĐK ở mục Loại 1.

Lưu ý: Trường đã ngưng cấp bằng Xanh(giấyA4) từ 2019.

 

 

 

* So sánh L1 & L2: Từ điều kiện cấp bằng thì bạn sẽ thấy Loại nào giá trị cao hơn !

* Click xem Lịch Khai giảng! 

 


 

 

 II. Bằng học KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH Làm Sổ sách Kế toán và Lập Báo cáo Tài chính cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng... >> Chú ý Xem kỹ : Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 
 

III. Bằng học THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ: Dùng để Lập tờ khai Quyết toán Thuế cho các Doanh Nghiệp: Chú ý Xem kỹ Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 
 

 
 

IV. Bằng học KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH TRÊN MÁY(Phần mềm Misa Excel): Phục vụ NHANH làm Kế toán chuyên nghiệp

 

 

 


 

 

VI. Bằng học LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Dành cho Bạn biết làm kế toán nhưng chưa Kiểm - Kết sổ trước khi Lập được các báo cáo tài chính :

 


 


 

 

 * Tư vấn học: Thạc sĩ.Cô Thúy 0908.125.042 - 028.383.15278

 * Chủ nhiệm: Tsĩ  Trần Anh Hoa (Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM)

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

 

 Trung tâm kế toán hợp nhất

 

 


Download tại đây!