Học Kế toán Online YOUTUBE kế toán thuế tổng hợp, học Kế toán trưởng

HỌC KẾ TOÁN ONLINE YOUTUBE

     Chương trình hỗ trợ học kế toán thực hành trên cả phần mềm & sổ sách thực tế của doanh nghiệp, tự tay lập được báo cáo tài chính, Bạn đăng ký học sẽ hỗ trợ suốt quá trình học & cả đi làm sau này:

     Học Kế toán thực hành đi làm

     Học Kế toán máy Phần mềm

     Lập báo cáo tài chính

     Lập tờ khai thuế & Quyết toán thuế, đóng thuế điện tử

     Kế toán thuế tổng hợp AZ

     Học kế toán trưởng chứng chỉ Bộ tài chính...

 

Các bạn xem tham khảo các phần ở dưới đây nhé:

  

học kế toán thuế thực hành

 

 


 

 

A HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH ONLINE

     Phần kế toán thực hành này sẽ giúp bạn theo dõi được tiền bạc, hóa đơn chứng từ & biết lập ghi quản lý sổ sách kế toán & lập được các báo cáo kế toán tài chính trên excel theo yêu cầu của Sếp, cơ quan nhà nước...

 

 

* Bài 1 Vai trò & Công việc thực tế của người làm Kế toán trong doanh nghiệp (Click xem):

     Nội dung bài này sẽ giúp học hiểu được công việc & sản phẩm của kế toán, Để ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp người ta ứng dụng Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán như thế nào?

     - Khái quát về hệ thống Tài khoản theo quy định mới nhất - Thông tư 200.

     - Link tải Tài liệu học + Bài tập thực hành.

 


 

 

* Bài 2 Hiểu chi tiết các Báo cáo Tài chính theo thông tư 200:

     Cách xem & hiểu Cấu trúc, nội dung & ý nghĩa của báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

     - Link tải Bài tập thực hành.

 

 


 

 

 

* Bài 3 Tài khoản kế toán & Nguyên tắc cách ghi sổ NỢ, CÓ:

     Bài giảng này sẽ giúp học viên hiểu rằng mỗi tài khoản trong học đường chỉ là số hiệu và là một chữ T, nhưng khi đi làm kế toán thì một chữ T đó sẽ ứng với một cuốn sổ kế toán. Theo dõi từ đầu kỳ đến cuối kỳ sự thay đổi của một khoản mục.

    - Bài giảng cũng giúp học viên nắm vững các nguyên tắc ghi Nợ, Có cho tất cả các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.

    - Để rồi khi gặp bất kỳ nghiệp vụ nào trong thực tế, học viên đều biết mở sổ và ghi vào sổ một cách đúng đắn, để rồi cuối kỳ sẽ có kết quả trung thực, hợp lý đưa lên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

    - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

 

* Bài 4  Cách Ghi sổ Kép, sổ Nhật ký chung, sổ Cái

     Trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khi xảy ra một nghiệp vụ thì sẽ có ít nhất là 2 tài khoản bị thay đổi. Kế toán sẽ phải mở sổ ra và ghi chép đầy đủ cho cả 2 tài khoản đó. Nếu khi mở sổ tài khoản này ra ghi "Nợ", thì khi mở sổ tài khoản kia phải ghi "Có". Quan hệ Nợ

     - Có như vậy gọi là quan hệ đối ứng. Quan hệ đối ứng đó được gọi là "Kế toán kép". Như vậy, 01 nghiệp vụ phải ghi 02 sổ nên gọi là GHI SỔ KÉP.

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

 

* Bài 5 Cách Ghi sổ kế toán Tổng hợp & Chi tiết - Kế toán Kho

     Nội dung bài này gồm Ghi sổ kế toán tổng hợp & chi tiết, Kế toán tổng hợp và Thực hành ghi Sổ tổng hợp hay còn gọi là Sổ Cái hoặc Sổ Tài Khoản, Kế toán chi tiết và Thực hành ghi Sổ Chi Tiết cho đúng đối tượng như nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm hoặc nợ phải thu, nợ phải trả.

     - Giữa các Sổ Chi Tiết & Sổ Tổng Hợp có cùng loại tài khoản, sẽ có mối quan hệ số liệu đó là : Tổng cộng số liệu trên các sổ chi tiết sẽ bằng số liệu trên Sổ tổng hợp.

     - Kế toán Thuế GTGT : Kế toán cần phải theo dõi thuế đầu vào - TK133 và theo dõi thuế đầu ra - TK33311. Cuối kỳ phải thực hiện ghi bút toán khấu trừ đầu vào với đầu ra.

 

 


 

 

 

* Bài 6 Mối quan hệ giữa các Tài khoản & Bảng cân đối kế toán:

     Nội dung là Mối quan hệ giữa Tài khoản & Bảng cân đối kế toán, Bài này giúp học viên hiểu rõ mối quan hệ 2 chiều, Bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước cung cấp số dư đầu kỳ cho các tài khoản

        + Các tài khoản cung cấp số dư cuối kỳ của chúng để lập bảng cân đối kế toán mới

     Ngoài ra, sau khi tìm hiểu trình tự của một bài toán học thuật, học viên vận dụng giải quyết công việc kế toán thực tế hàng ngày tại doanh nghiệp.

    - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

 

* Bài(Ôn) tóm tắc Bài 1-6 :

     Bài Ôn lại 1-6 (nắm vững lại kiến thức)

      - Nhằm giúp học viên nắm chắc lại kiến thức đã học, biết vận dụng kiến thức đó để xử lý công việc thực tế.

    - Hiểu đặc điểm của nghề kế toán và đặc tính, yêu cầu, phẩm chất của nhân viên kế toán.

    - Định hướng phát triển cho nghề kế toán.

 

 


 

 

 

* i giảng Tiếp theo:

  - Các bạn Click vào đây!

    (Nhớ kéo xuống GẦN cuối trang, có hình như dưới đây nhé)

 

 

 

 


 

 

 

B HỌC KẾ TOÁN THUẾ KHAI BÁO THUẾ

     Phần này bạn sẽ biết lập tờ khai thuế, Quyết toán thuế trên HTKK & đóng thuế online, đồng thời nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt  

 

* Bài 1 Cách Đăng ký thành lập Công ty & Khai thuế ban đầu:

     Cách thành lập công ty các vấn đề trở ngại thường gặp, Doanh nghiệp MỚI thành lập phải lựa chọn mMô hình Khai thuế nào và Khai báo thuế ban đầu như thế nào, Nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ thuế....

Chú ý : Phút thứ 47:25 của Video này là hướng dẫn tải & cài đặt phần mềm học khai thuế HTKK


 

 

* Bài 2 Cài đặt phần mềm HTKK & Tiến hành khai, nộp thuế điện tử:

Học khai Thuế điện tử, Bài này sẽ Thực hành sử dụng phần mềm HTKK và Nộp tờ khai & đóng thuế bao gồm 04 mục tiêu thực hành sau Thực hành khai thuế GTGT trực tiếp, Nộp tờ khai Online, Nộp thuế điện tử.

Các vấn đề mở rộng.

 


 

 

 

* Bài 3: Thực hành khai Thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ & Hướng dẫn Cách tính & Điều chỉnh sai sót thuế đã nộp):

     Bài này hướng dẫn các vấn đề sau Thực hành khai báo thuế GTGT Cách tính & Điều chỉnh thuế đã nộp, Thuế Giá trị gia tăng Khấu trừ(GTGT), Xác định Số thuế GTGT được khấu trừ.

     - Các chỉ tiêu phực tạp trên Tờ khai.

     - Các vấn đề Thuế Mở rộng và Bổ sung...

     - Phần bài tập nằm trong Video. 

 

 


 
 

 

 *i giảng thuế Tiếp theo:

  - Các bạn Click vào đây!

    (Nhớ kéo xuống GẦN cuối trang, có hình như dưới đây nhé)

 

 

 

 


 

 

 

C HỌC KẾ TOÁN PHẦN MỀM MÁY TÍNH

   Phần này sẽ giúp bạn làm được kế toán tổng hợp trên phần mềm Misa chính xác & nhanh hơn - Cụ thể là bạn sẽ sử dụng thành thạo các phân hệ phần mềm kế toán MISA, biết cách lập sổ sách & điều chỉnh sai lệch số liệu, tổng hợp số liệu để lập ra các Báo cáo tài chính...

 

* BÀI 1 Hướng dẫn cách cài đặt và tạo dữ liệu thông tin Ban đầu trên MISA:

     Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt MISA, Giải quyết các lỗi thường gặp trong quá trình cài đặt, Tạo người dùng và phân quyền trong MISA...

 

 

* Bài 2 Thực hành tạo Danh mục trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA):

     Tạo hệ thống cơ cấu tổ chức: hệ thống phòng ban, Tạo danh sách đối tượng: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, Tạo danh sách vật tư hàng hóa: Kho, đơn vị tính, vật tự hàng hóa

    - Tạo danh mục Ngân hàng: Ngân hàng, số tài khoản.

    - Tạo danh mục chi phí: khấu hao, chi phí phân bổ

 

 

 

* Bài 3 Thực hành khai báo số Dư ban đầu trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA):

     Khai báo số dư ban đầu cho các khoản mục: Tiền gửi ngân hàng, công nợ nhà cung cấp, khách hàng, chi phí sản xuất dở dang, công cụ dụng cụ, TSCĐ đang sử dụng

 

 

 

* Bài ÔN: Ôn bài 1-3 - Hướng dẫn phần Thực hành quan trọng các phân hệ Kế toán Bài 4-9:

 

 

* Bài 4 Thực hành phân hệ Quỹ & Ngân hàng:

     Thực hành định khoản các nghiệp vụ thu, chi bằng tiền mặt, TGNH vào phân hệ Quỹ, Ngân hàng: thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp, trả lương, nộp thuế, thu, chi khác.

 

 


 

 

 *i giảng Tiếp theo:

     - Các bạn Click vào đây!

          (Nhớ kéo xuống GẦN cuối trang, có hình như dưới đây nhé) 

 

 

 

 

 

 


 

 

- Tài liệu kế toán trưởng.

 

- Tài liệu kế toán tổng hợp.

 

- Tài liệu Khai báo thuế.

 

- Tài liệu kế toán Phần mềm.

 

- Tài liệu Lập báo cáo tài chính.

 

- Tài liệu Luận văn tốt nghiệp.

 

(*) Các Lớp sắp khai giảng học kế toán, Khai Thuế, Kế toán trưởng!

 


 

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HỢP NHẤT CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ

Địa chỉ học mặt tiền 952 Quang Trung, quận Gò vấp tpHCM, đối diện xéo cổng xe Isuzu, cạnh càphê Favi, tham khảo các kháo học https://ketoanhopnhat.edu.vn

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail