> YOUTUBE hỗ trợ Online Học Kế toán thực hành tổng hợp, học Kế toán trưởng

 Trung tâm KẾ TOÁN HỢP NHẤT xin giới thiệu đến các bạn Kênh Youtube hỗ trợ học Kế toán Online, đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ kế toán thuế thực tế để các bạn tự tin đi làm:

 

   - Học Kế toán thực hành đi làm

   - Học Kế toán máy Phần mềm

 

    - Lập báo cáo tài chính

    - Kê khai & Quyết toán thuế

 

   - Kế toán thuế tổng hợp AZ

 

   - Học kế toán trưởng chứng chỉ Bộ tài chính...

 

Các bạn Xem lần lượt các phần ở dưới đây nhé:

 

@Bản quyền duy nhất của KẾ TOÁN HỢP NHẤT - Các bạn học tại Trung tâm sẽ được Bảo hành hỗ trợ đầy đủ trong quá trình học và cả đi làm sau này!

 

 

 

 


 

 

 

A. HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH:

 

* Bài giảng 1/20 : Vai trò & Công việc thực tế của người làm Kế toán trong doanh nghiệp (Click xem):

 

   - Nội dung bài này sẽ giúp học hiểu được công việc & sản phẩm của kế toán?

 

- Để ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp người ta ứng dụng Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán như thế nào?

 

   - Khái quát về hệ thống Tài khoản theo quy định mới nhất - Thông tư 200.

 

   - Link tải Bài tập thực hành.

 

 


 

 

 

* Bài giảng 2/20 : Hiểu chi tiết các Báo cáo Tài chính theo thông tư 200:

 

   - Cấu trúc, Nội dung & ý nghĩa của BCTC :

      + Bảng cân đối kế toán

      + Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh

 

      + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

      + Thuyết minh báo cáo tài chính.

 

   - Kế Toán làm ra 04 báo cáo trên cho Ai đọc?

 

   - Link tải Bài tập thực hành.

 

 


 

 

 

* Bài giảng 3/20 : Tài khoản kế toán & Nguyên tắc cách ghi sổ NỢ, CÓ:

 

   - Bài giảng này sẽ giúp học viên hiểu rằng mỗi tài khoản trong học đường chỉ là số hiệu và là một chữ T, nhưng khi đi làm kế toán thì một chữ T đó sẽ ứng với một cuốn sổ kế toán. Theo dõi từ đầu kỳ đến cuối kỳ sự thay đổi của một khoản mục.

 

   - Bài giảng cũng giúp học viên nắm vững các nguyên tắc ghi Nợ, Có cho tất cả các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.

Để rồi khi gặp bất kỳ nghiệp vụ nào trong thực tế, học viên đều biết mở sổ và ghi vào sổ một cách đúng đắn, để rồi cuối kỳ sẽ có kết quả trung thực,

hợp lý đưa lên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

 

   - Link tải Bài tập thực hành.

 

 


 

 

 

* Bài giảng 4/20 : Cách Ghi sổ Kép, sổ Nhật ký chung, sổ Cái...:

 

   - Trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khi xảy ra một nghiệp vụ thì sẽ có ít nhất là 2 tài khoản bị thay đổi. Kế toán sẽ phải mở sổ ra và ghi chép đầy đủ cho cả 2 tài khoản đó. Nếu khi mở sổ tài khoản này ra ghi "Nợ", thì khi mở sổ tài khoản kia phải ghi "Có". Quan hệ Nợ

 

   - Có như vậy gọi là quan hệ đối ứng. Quan hệ đối ứng đó được gọi là "Kế toán kép". Như vậy, 01 nghiệp vụ phải ghi 02 sổ nên gọi là GHI SỔ KÉP.

 

   - Link tải Bài tập thực hành.

 


 

 

 * i giảng Tiếp theo:

  - Các bạn Click vào đây!

    (Nhớ kéo xuống GẦN cuối trang, có hình như dưới đây nhé)

 

 

 

 


 

 

 

B. HỌC KHAI BÁO THUẾ:

 

* Bài giảng 1/9 :  Cách Đăng ký thành lập Công ty & khai thuế ban đầu:

 

   - Cách thành lập công ty các vấn đề trở ngại thường gặp...?

 

   - Doanh nghiệp MỚI thành lập phải Khai báo thuế ban đầu như thế nào...?

 

   - Kết quả sau khi học thực hành khai báo thuế (gồm 08 Bài), Bạn sẽ làm & quản lý tốt công việc khai thuế cho doanh nghiệp:

 

 

      + Biết cách làm Thủ tục đăng ký & phương thức kê khai thuế ban đầu có lợi cho doanh nghiệp.

 

      + Nắm chắc luật khai thuế, các loại hóa đơn chứng từ mới nhất theo quy định của BTC & Tổng cục Thuế.

 

      + Biết cách kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế.

      + Cách tính đúng số tiền thuế cần nộp.

 

      + Biết cách sử dụng máy tính phần mềm HTKK để thực hiện Lập tờ khai & Quyết toán thuế, nộp thuế cho các loại hình Kinh doanh. Kết xuất ra báo cáo gởi cơ quan thuế qua Mạng.

 

      + Biết cách cập nhật các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt...

 

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng 2/9 :   Tiến hành khai, nộp thuế qua mạng - HTKK:

  

Bài này hướng dẫn 4 vấn đề sau:

 

 

   - Thực hành khai báo thông tin ban đầu cho doanh nghiệp trên HTKK

 

   - Thực hành tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên HTKK

 

   - Link : https://thuedientu.gdt.gov.vn (Để Thực hành nộp tờ khai qua trang web & Thực hành nộp thuế online)

  

 


 

 

 

* Giới thiệu Bài giảng 3/9 : Khai Thuế GTGT ( Cách tính & Điều chỉnh sai sót thuế đã nộp):

  

Bài này hướng dẫn các vấn đề sau:

 

    - Thực hành khai báo thuế GTGT Cách tính & Điều chỉnh thuế đã nộp.

 

    - Thuế Giá trị gia tăng Khấu trừ(GTGT).

 

    - Xác định Số thuế GTGT được khấu trừ.

 

    - Các chỉ tiêu phực tạp trên Tờ khai.

 

    - Các vấn đề Thuế Mở rộng và Bổ sung...

 

    - Phần bài tập nằm trong Video. 

 

 


 

 

* Giới thiệu Bài giảng Ôn tập tóm tắc Bài 1-3 & Hướng dẫn học bài 4-8:

 

   - Bài này được TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM đưa vào là bài hướng dẫn cho doanh nghiệp khai thuế > Click_Xem!

 

  - Ôn tập bài 1=>3 và định hướng học thực hành thực tế bài 4=>8.

 

 


 

 

 *i giảng thuế Tiếp theo:

  - Các bạn Click vào đây!

    (Nhớ kéo xuống GẦN cuối trang, có hình như dưới đây nhé)

 

 

 

 


 

 

 

C. HỌC KẾ TOÁN PHẦN MỀM:

 

* BÀI 1/9 : Hướng dẫn cách cài đặt và tạo dữ liệu thông tin Ban đầu trên MISA:

 

   - Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt MISA

 

    - Giải quyết các lỗi thường gặp trong quá trình cài đặt

 

    - Tạo người dùng và phân quyền trong MISA.

 

 

 

* Bài 2/9 : Thực hành tạo Danh mục trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA):

 

   - Tạo hệ thống cơ cấu tổ chức: hệ thống phòng ban

 

   - Tạo danh sách đối tượng: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên

 

   - Tạo danh sách vật tư hàng hóa: Kho, đơn vị tính, vật tự hàng hóa

 

   - Tạo danh mục Ngân hàng: Ngân hàng, số tài khoản.

 

   - Tạo danh mục chi phí: khấu hao, chi phí phân bổ

 

 

 

* Bài 3/9 : Thực hành khai báo số Dư ban đầu trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA):

 

   - Khai báo số dư ban đầu cho các khoản mục:

      Tiền gửi ngân hàng, công nợ nhà cung cấp/

      khách hàng, chi phí sản xuất dở dang, công cụ dụng cụ/

      TSCĐ đang sử dụng

 

 

 

* Bài ÔN: Ôn bài 1-3 - Hướng dẫn phần Thực hành quan trọng các phân hệ Kế toán Bài 4-9:

 

   - Khai báo số dư ban đầu cho các khoản mục:

 

Tiền gửi ngân hàng, công nợ nhà cung cấp/

khách hàng, chi phí sản xuất dở dang, công cụ dụng cụ/

TSCĐ đang sử dụng

 

 

 

* Bài 4/9 : Thực hành phân hệ Quỹ & Ngân hàng:

 

   - Thực hành định khoản các nghiệp vụ thu/

chi bằng tiền mặt/

TGNH vào phân hệ Quỹ/

Ngân hàng: thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp, trả lương, nộp thuế, thu/

chi khác.

 

 


 

 

 *i giảng Tiếp theo:

  - Các bạn Click vào đây!

    (Nhớ kéo xuống GẦN cuối trang, có hình như dưới đây nhé) 

 

 

 

 

 

 


 

 

* YOUTUBE - Kế toán Trưởng.

  - Các bạn Click vào đây!

 

 

 


 

 

* Các Bài giảng Videos làm Kế toán thực tế của Trung tâm được Website Nhà nước, Cục thuế, Ngân hàng giới thiệu làm mẫu:

 

   - TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM giới thiệu bài Ghi sổ Kế toán Click xem!

 

   - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI thiệu bài Khai quyết toán Thuế Click xem!
 
 
   - TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ giới thiệu làm kế toán thực tế  Click xem!

 

 


 

 


 

 

- Tài liệu kế toán trưởng.

 

- Tài liệu kế toán tổng hợp.

 

- Tài liệu Khai báo thuế.

 

- Tài liệu kế toán Phần mềm.

 

- Tài liệu Lập báo cáo tài chính.

 

- Tài liệu Luận văn tốt nghiệp.

 

(*) Các Lớp sắp khai giảng học kế toán, Khai Thuế, Kế toán trưởng!

 


 

Trung tâm KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Cô Thúy 0908 125 042

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail