Các Báo cáo Tài chính BCTC Công ty Việt Nam (Lập - Phân tích)

 * Báo cáo Tài Chính Công ty Việt Nam : Lập và phân tích báo cáo tài chính của các Công ty Việt Nam  Bộ tài chính BTC và Trường Đại học Kinh tế tpHCM cấp Bằng Chứng chỉ kế toán Trưởng

 

 

1. Xi măng Hà Tiên (Click - Xem):

 

 

 


 

2. Sửa Vina Milk (Click - Xem):

 

 

 


 

3. Tập đoàn Kinh Đô:

 

 


 

4. Tập đoàn FPT :

 

 


      

5. Dầu Khí Việt Nam:

 

 


 

6. Cơ điện lạnh REE :

 

 


 

7. Bảo hiểm Bảo Minh :

 


       

8. Tập đoàn Mai Linh:

 

 


 

Laughing Mời bạn xem tiếp vào kỳ sau VinCOM, MườngThanh , Tân Hiệp Phát, Tôn HoaSen , Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm, LOTTERIA, KFC,  v..v..

         

 * Khoa Hoc lop ngan han ke toan truong btc cap bang chung chi - lap bao cao tai chinh BCTC

 * Báo cáo tài chính cac cong ty viet nam   - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail