1: HỌC KẾ TOÁN Doanh nghiệp Thực hành - Quản lý sổ sách, báo cáo Tài chính DN:

1. HỌC KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Quản lý sổ sách, báo cáo tài chính DN.

KẾ TOÁN THỰC HÀNH

>> Mục tiêu học Kế toán thực hành này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau:

  - Quản lý được hóa đơn, tiền bạc và sổ sách kế toán doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ, thương mại (Như: Cửa hàng, kho hàng, Gia đình mở công ty, Bất động sản, Spa, Phòng khám, Khách sạn, Du lịch, Bảo vệ, Vận tải, Sửa chữa, Xây dựng, .v.v.)

  - Biết hoàn tất sổ sách, Lập & giải trình được báo cáo tài chính cho giám đốc & Cơ quan thuế nhà nước.

  - Đại học kinh tế tphcm cấp Bằng uy tín dễ có việc lương cao.

=> Vậy Lớp này! Có đúng nhu cầu công việc của bạn không?

 

* Vậy Đối tượng học là Ai?...

 

XEM THÊM

2: HỌC KHAI THUẾ - Quyết toán thuế trên Phần mềm HTKK Nộp thuế điện tử:

2. HỌC KHAI THUẾ - Quyết toán thuế trên Máy tính(HTKK) & Nộp thuế điện tử.

LỚP KHAI BÁO THUẾ HTKK

>> Mục tiêu Lớp Khai quyết toán Thuế này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau:

  - Biết đăng ký làm các thủ tục kê khai thuế ban đầu làm sao có lợi cho doanh nghiệp mình.

  - Nắm chắc về luật thuế, các loại hóa đơn chứng từ mới nhất theo quy định của BTC và Tổng cục Thuế.

  - Biết cách kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính khai nộp thuế.

  - Cách tính đúng số tiền thuế cần nộp.

  - Biết sử dụng phần mềm HTKK để Lập tờ khai & Quyết toán thuế, nộp thuế cho các loại hình Kinh doanh. In ra báo cáo gởi cơ quan thuế qua Mạng.

  - Cách cập nhật & áp dụng các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt.

 

* Vậy Đối tượng học là Ai?...

 

XEM THÊM

3: HỌC KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập sổ sách, báo cáo Kế toán & Quyết toán thuế điện tử:

3. HỌC KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập sổ sách, báo cáo Kế toán & Khai quyết toán Thuế.

LỚP KẾ TOÁN THUẾ Thực hành thực tế

>> Mục tiêu Lớp Kế toán Thuế này sẽ giúp bạn quản lý được cả 2 phần Kế toán & Khai Quyết toán Thuế cho các doanh nghiệp như sau:

  - Lập & Quản lý Sổ sách kế toán: Biết rà soát sai lệch số liệu hoá đơn hàng ngày, biết tổng hợp sổ sách và giải trình số liệu Lập báo cáo tài chính.

  - Biết Lập tờ khai & Quyết toán các loại Thuế, làm trên máy phần mềm HTKK gởi báo cáo qua internet, biết xử lý sai sót sử dụng hóa đơn hàng ngày.

  - Biết cách cập nhật các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt.

 

* Vậy Đối tượng học là Ai?...

 

XEM THÊM

4: HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP Cả sổ & máy - Đáp ứng mọi việc kế toán tại công ty AZ:

4. HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP Cả sổ & máy - Đáp ứng mọi việc kế toán tại công ty.

LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

>> Mục tiêu Lớp Kế toán tổng hợp này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau đây:

  - Nắm chắc mọi quy trình công việc kế toán thực tế tại các doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, Sản xuất,Thương mại, dịch vụ...

  - Hiểu + lập + xử lý + kiểm soát được hóa đơn, chứng từ, sổ sách Kế toán.

  - Biết cách hoàn thiện sổ liệu - Lập & giải trình Báo cáo tài chính cho Giám đốc, cơ quan thuế nhà nước

  - Sử dụng thành thạo phần mềm HTKK để lập, nộp tờ khai, nộp Thuế.

  - Quyết toán Thuế, xử lý các vấn đề sai sót trong quá trình kê khai.

  - Sử dụng phần mềm MISA (phần mềm phổ biến nhất hiện nay) một cách thành thạo để theo dõi, quản lý và lập được báo cáo các phần hành của kế toán: kho, tiền lương, giá thành, mua bán hàng hóa,…lập được BCTC trên phần mềm.

  - Đại học Kinh tế tphcm dạy & cấp Bằng.

 

=> Mục đích cuối cùng Bạn sẽ trở thành Người kế toán tổng hợp có thể đảm nhận được mọi công việc kế toán – Có khả năng quản lý được toàn bộ sổ sách, hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp >> Hiện nay Nó là tiêu chuẩn tuyển dụng của các Doanh nghiệp.

 

XEM THÊM

5: HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG, đào tạo Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tpHCM:

5. HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ Bộ tài chính & Đại học kinh tế tphcm cấp.

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG 

   Chương trình học kế toán trưởng & cấp chứng chỉ của Bộ tài chính & Đại học kinh tế tphcm theo QĐ199/BTC.

  - Sau khóa học này bạn sẽ có Chứng chỉ làm Kế toán trưởng hợp pháp đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế & nhà nước; Đồng thời giúp bạn quản lý tốt hệ thống kế toán, tài chính, thuế...tư vấn tốt hiệu quả cho ban giám đốc.

  - Nắm rõ Lịch học, Trường Ôn thi đậu cao, Học bù miễn phí do chậm/bận công tác.

  - Thuận tiện Đăng ký học, thi & lấy Bằng kế toán trưởng tại nơi duy nhất của Đại học Kinh tế tphcm.

 

* Khai giảng lớp Kế toán trưởng:

- Có lớp Chủ nhật / Tối 246 / Tối 357.

- "Đang ưu đãi 30% khóa tại tpHCM"

 

XEM THÊM

6: HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH - Cho người chưa biết / Đã bỏ lâu:

6. HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH - Cho Người Chưa biết gì / Đã quên lâu.

LỚP KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH ĐI LÀM

>> Bạn được làm kế toán thực hành ngay từ đầu trên Hóa đơn sổ sách thực tế của một doanh nghiệp >> Mục tiêu bạn sẽ làm tốt công việc kế toán sau đây:

  - Biết Quản lý kiểm soát được Tiền bạc, Sổ sách Hóa đơn chứng từ Kế toán của công ty trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ thương mại...

  - Biết cách Lập và Giải thích được các Sổ sách, Báo cáo tài chính cho Giám đốc và Cơ quan nhà nước.

  - Biết Lập tờ khai Thuế & Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK.

  - Nộp báo cáo quyết toán Thuế điện tử.

* Vậy Ai cần học lớp này?

 

 

XEM THÊM

7: HỌC KẾ TOÁN MÁY - Phần mềm trên chứng từ của doanh nghiệp:

7. HỌC KẾ TOÁN MÁY, PHẦN MỀM - Quản lý Sổ sách lập báo cáo tài chính DN

LỚP KẾ TOÁN MÁY TÍNH PHẦN MỀM

>> Mục tiêu bạn sẽ làm tốt các công việc kế toán sau:

  - Sử dụng thành thạo các phân hệ trên phần mềm kế toán MISA (Phần mềm được nhiều doanh nghiệp tin dùng nhất hiện nay).

  - Hướng dẫn cách lập & điều chỉnh sai lệch số liệu Sổ sách Báo cáo của các phần hành kế toán như: Mua bán hàng hóa, kho, Thu chi, Công nợ, tiền lương, bảo hiểm, giá thành,v.v..

  - Cách tổng hợp sổ sách & Lập và giải trình được các Báo cáo tài chính trên phần mềm.

  - Hướng dẫn cách nắm bắt, sử dụng bất cứ hệ thống phần mềm Kế toán nào một cách nhanh chóng.

* Vậy đối tượng nào cần học lớp này?

 

XEM THÊM

8: Học Lập báo cáo tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập:

8. Học Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Cách Đối chiếu Tổng hợp trước khi lập Bctc.

LỚP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

>> Mục tiêu giúp bạn làm tốt các công đoạn của việc lập báo cáo tài chính sau đây:

  - Biết cách Hạch toán, Ghi chép số liệu chứng từ

  - Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu để Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính.

  - Biết cách đọc & phân tích nhanh BCTC

  - Giải quyết tình huống thắc mắc về Báo cáo tài chính:

     + Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo Tài Chính... 

XEM THÊM