¤ Lớp sắp KG tháng 9,10 >Click xem:

1. HỌC KẾ TOÁN Doanh nghiệp Thực hành - Quản lý sổ sách, báo cáo Tài chính DN:
1. HỌC KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Quản lý sổ sách, báo cáo tài chính DN.

* MỤC TIÊU HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY :

>>> Lớp Kế toán thực hành này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau :

- Quản lý kiểm soát được hóa đơn, sổ sách kế toán của doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ, thương mại (Như: Xây dựng xây lắp, Bất động sản, Gia công sx, Trường học, Bệnh viện, Khách sạn, Du lịch, Bảo vệ, Vận tải, Sửa chữa, Vàng bạc, Shop, Spa, Kho hàng .v.v.)

- Biết hoàn tất sổ sách, Lập & giải trình được báo cáo tài chính cho giám đốc & Cơ quan thuế nhà nước.

- Đại học kinh tế tphcm cấp Bằng uy tín dễ có việc lương cao.

=> Vậy Lớp này! Có đúng nhu cầu công việc của bạn không?

* Vậy Đối tượng học là Ai?...

 

XEM THÊM
2. HỌC KHAI THUẾ - Quyết toán thuế trên Phần mềm HTKK Nộp thuế điện tử:
2. HỌC KHAI THUẾ - Quyết toán thuế trên Máy tính(HTKK) & Nộp thuế điện tử.

* MỤC TIÊU HỌC THỰC HÀNH KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

>>> Lớp thực hành Khai Thuế này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau :

- Thủ tục đăng ký & chọn phương thức khai thuế ban đầu có lợi cho doanh nghiệp.

- Nắm chắc về luật thuế, các loại hóa đơn chứng từ mới nhất theo quy định của BTC và Tổng cục Thuế.

- Biết cách kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế.

- Cách tính đúng số tiền thuế cần nộp.

- Biết cách sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện Lập tờ khai & Quyết toán thuế, nộp thuế cho các loại hình Kinh doanh. Kết xuất ra báo cáo gởi cơ quan thuế qua Mạng.

- Biết cách cập nhật & áp dụng các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt.

* Vậy Đối tượng học là Ai?...

 

XEM THÊM
3. HỌC KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập sổ sách, báo cáo Kế toán & Quyết toán thuế điện tử:
3. HỌC KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập sổ sách, báo cáo Kế toán & Khai quyết toán Thuế.

* MỤC TIÊU LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ :

>>> Lớp Kế toán Thuế này sẽ giúp bạn biết làm & quản lý được cả 2 phần Kế toán & Khai Quyết toán Thuế cho doanh nghiệp như sau:

   - Lập & Quản lý Sổ sách kế toán(sổ & máy): Biết kiểm soát Sai lệch số liệu hoá đơn hàng ngày + Biết hoàn thiện sổ sách và giải trình số liệu Lập báo cáo tài chính gởi qua mạng.

   - Biết Lập tờ khai & Quyết toán các loại Thuế doanh nghiệp, làm trên máy phần mềm HTKK gởi báo cáo qua internet + Biết xử lý sai sót sử dụng hóa đơn hàng ngày. Cách cập nhật luật thuế mới, biết cách làm việc với Cơ quan thuế tránh bị phạt cho công ty ! ...
 
   - Biết cách cập nhật các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt.
 
 
XEM THÊM
4. HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP Cả sổ & máy - Đáp ứng mọi việc kế toán tại công ty AZ:
4. HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP Cả sổ & máy - Đáp ứng mọi việc kế toán tại công ty.

* MỤC TIÊU LỚP HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH từ A-Z :

>>> Lớp Kế toán tổng hợp này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau đây :

  - Nắm chắc mọi quy trình công việc kế toán thực tế tại các doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, Sản xuất,Thương mại, dịch vụ...

  - Hiểu + lập + xử lý + kiểm soát được hóa đơn, chứng từ, sổ sách Kế toán.

  - Biết cách hoàn thiện sổ liệu - Lập & giải trình Báo cáo tài chính cho Giám đốc, cơ quan thuế nhà nước

  - Sử dụng thành thạo phần mềm HTKK để lập, nộp tờ khai, nộp Thuế.

  - Quyết toán Thuế, xử lý các vấn đề sai sót trong quá trình kê khai.

  - Sử dụng phần mềm MISA (phần mềm phổ biến nhất hiện nay) một cách thành thạo để theo dõi, quản lý và lập được báo cáo các phần hành của kế toán: kho, tiền lương, giá thành, mua bán hàng hóa,…lập được BCTC trên phần mềm.

  - Đại học Kinh tế tphcm đào tạo & cấp Bằng(Click Xem)

=> Mục đích cuối cùng Bạn sẽ trở thành Người kế toán tổng hợp có thể đảm nhận được mọi công việc kế toán – Có khả năng quản lý được toàn bộ sổ sách, hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp >> Hiện nay Nó là tiêu chuẩn tuyển dụng của các Doanh nghiệp.

 

XEM THÊM
5 - HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG, đào tạo Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tpHCM:
5. HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ Bộ tài chính & Đại học kinh tế tphcm cấp.

* Đào tạo Kế toán trưởng chương trình học gồm nhiều Chuyên đề theo thông tư mới Bộ tài chính 2019.

  - Chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng do Bộ tài chính & Đại học kinh tế tpHCM cấp QĐ199/BTC.

  - Lớp kế toán trưởng này sẽ giúp bạn Quản lý tốt hệ thống kế toán, tài chính, thuế... & Tư vấn tốt hiệu quả cho Giám đốc...

  - Nắm rõ Lịch học, Trường Ôn thi đậu cao

  - Học bù miễn phí do chậm/ Báo bận công tác.

  - Thuận tiện Đăng ký học, thi & lấy Bằng tại nơi duy nhất_tại_tpHCM.

 

* KHAI GIẢNG: {Click xem}

 - Có lớp Chủ nhật / Tối 246 / Tối 357.  "Đang ưu đãi 30% khóa tại tpHCM"

 

 

XEM THÊM
6. HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH - Cho người chưa biết / Đã bỏ lâu:
6. HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH - Cho Người Chưa biết gì / Đã quên lâu.

* MỤC TIÊU HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH

(Học viên được dạy làm kế toán thực hành ngay từ đầu trên Hóa đơn sổ sách của doanh nghiệp)

>>> Các bạn sẽ làm tốt công việc kế toán sau đây:

- Biết Quản lý kiểm soát được Tiền bạc, Sổ sách Hóa đơn chứng từ Kế toán của công ty trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ thương mại...

- Biết cách Lập và Giải thích được các Sổ sách, Báo cáo tài chính cho Giám đốc và Cơ quan nhà nước.

- Biết Lập tờ khai Thuế & Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK.

- Nộp báo cáo quyết toán Thuế điện tử.

 

* Khóa đặc biệt dành cho các bạn ?...

 

XEM THÊM
7. Học Lập báo cáo tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập:
7. Học Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Cách Đối chiếu Tổng hợp trước khi lập Bctc.

HỌC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bạn sẽ làm tốt các công đoạn của việc lập BCTC sau đây:

   - Biết cách Hạch toán, Ghi chép số liệu chứng từ

   - Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu để Lập & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính.

   - Biết cách đọc & phân tích nhanh BCTC

   - Giải quyết tình huống thắc mắc về Báo cáo tài chính:

        + Bảng Cân đối Kế toán

        + Bc Kết quả Hoạt động KD

        + BC Lưu chuyển Tiền tệ

        + Thuyết minh Bc Tài Chính...

Ưu đãi : Học chậm/Bận học lại miễn phíHỗ trợ khi bạn đi làm !

 

XEM THÊM
8. HỌC KẾ TOÁN MÁY - Phần mềm trên chứng từ của doanh nghiệp:
8. HỌC KẾ TOÁN MÁY, PHẦN MỀM - Quản lý Sổ sách lập báo cáo tài chính DN

* MỤC TIÊU HỌC KẾ TOÁN MÁY TÍNH:

Bạn sẽ làm tốt các công việc kế toán sau:

- Sử dụng thành thạo các phân hệ trên phần mềm kế toán MISA  (Phần mềm được nhiều doanh nghiệp tin dùng nhất hiện nay).

- Biết cách lập & điều chỉnh sai lệch được Sổ sách Báo cáo của các phần hành kế toán như: Mua bán hàng hóa, kho, Thu chi, Công nợ, tiền lương, bảo hiểm, giá thành,v.v..

- Cách hoàn thiện sổ sách - Lập và giải trình được các Báo cáo tài chính trên phần mềm.

- Hướng dẫncách sử dụng bất cứ phần mềm Kế toán nào một cách nhanh chóng.

 

* VẬY Đối tượng có nhu cầu nào để học lớp này...

XEM THÊM
9. Học Kế toán CHUYÊN BIỆT - Xử lý vấn đề Khó tại DN bạn:
9. Học Kế toán Nâng cao - Quản lý Thuế DN, Quản trị KT & Phân  tích bctc.

* KHÓA KẾ TOÁN NÂNG CAO CHUYÊN SÂU

Khóa đặc biệt này sẽ giải quyết các vấn đề Chuyên sâu HƠN về Kế toán, Thuế, Hợp đồng Kinh tế, Đầu tư Bất động sản.v.v. .Đồng thời tư vấn tốt cho giám đốc về Kề toán Tài chính...

Nội dung Gồm 04 chuyên đề:

  1. Kế toán tài chính: Xử lý 06 vấn đề phức tạp trong các DN lớn theo đúng các Chuẩn Mực Kế Toán và Chế độ Kế toán Việt nam hiện nay:

       (a. Chênh lệch tỷ giá, b. Đầu tư bất động sản, c. D.Thu - chi phí của Hợp đồng xây dựng, d. Tài sản cố định thuê tài chính
,  e. Phát hành cổ phiếu/ Trái phiếu.
.)

  2. Phân tích Báo cáo Tài Chính:  "Phân tích 03 vấn đề quan trọng của DN

  3. Kế Toán Quản Trị:  "Tư vấn để giúp ban Giám Đốc ra các quyết định kinh tế đạt hiệu quả tối ưu nhất. Gồm 03 vấn đề"

  4. Quản lý Thuế doanh nghiệp: Gồm 02 phần .v.v..

 

XEM THÊM