HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

1 HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH Biết lập, quản lý sổ sách & Lập báo cáo tài chính

Lớp học kế toán này sẽ giúp bạn quản lý được sổ sách báo cáo kế toán, cụ thể biết ghi lập sổ sách, theo dõi hóa đơn tiền bạc, đặc biệt là lập được các báo cáo tài chính kế toán trên excel cho sếp/cơ quan thuế.

 

     (*) Khóa học này bạn sẽ đảm nhận được các công việc như: Kế toán thương mại, dịch vụ, sản xuất…kế toán Mua bán hàng hoá, kế toán kho, công nợ, quỹ, thanh toán, kế toán tiền lương-bhxh, kế toán tính giá thành, Kế toán nội bộ, Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp…

 

     Quan trọng, nếu bạn là người Phụ trách kế toán hoặc Ban giám đốc, bạn phải nắm trong tay các số liệu tài chính để đưa ra các quyết định kinh tế tối ưu nhất. Đồng thời, có trách nhiệm giải trình số liệu cho cơ quan thuế để tránh bị phạt.

 

     Hỗ trợ cả lớp học kế toán online khi nhà xa, tỉnh, bận công tác... 

XEM THÊM

HỌC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Biết cả tổng hợp đối chiếu số liệu để lập BCTC

Lớp lập báo cáo tài chính này sẽ giúp bạn biết cách đối chiếu & tổng hợp số liệu & hoàn thiện sổ sách lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế như Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh, báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính...

 

     Hỗ trợ cả lớp Online khi nhà xa ở tỉnh, bận công tác... (Học viên đc hỗ trợ Online trực tuyến, bất cứ lúc nào trong suốt khóa học & cả khi đi làm!)

 

XEM THÊM

HỌC KẾ TOÁN THUẾ

4 HỌC KẾ TOÁN THUẾ biết quản lý sổ sách, báo cáo tài chính & Quyết toán Thuế

Lớp này sẽ giúp bạn quản lý tốt sổ sách kế toán & khai nộp quyết toán thuế, cụ thể là biết Lập tờ khai thuế, quyết toán thuế năm & đóng thuế online điện tử, nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt.

 

     Đồng thời biết lập ghi sổ sách Kế toán, kiểm soát hoá đơn tiền bạc chứng từ & lập được các báo cáo tài chính trên Excel cho sếp/cơ quan thuế.

 

     (*) Khóa học này bạn sẽ đảm nhận được các công việc như : Khai nộp Thuế & Kế toán thương mại, dịch vụ, sản suất…kế toán Mua bán hàng hoá, kế toán kho, công nợ, quỹ, thanh toán, KT tiền lương-bhxh, KT tính giá thành, Kế toán nội bộ, Kế toán Tổng hợp…

 

     Đặc biệt, nếu bạn là người Phụ trách kế toán hoặc Ban giám đốc, bạn phải nắm trong tay các số liệu kế toán tài chính để đưa ra các quyết định kinh tế tối ưu nhất. Đồng thời, có trách nhiệm giải trình số liệu cho cơ quan THUẾ để tránh bị phạt.

 

XEM THÊM

HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

5 HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP, Cả sổ & máy, Đáp ứng mọi việc kế toán công ty

Lớp kế toán tổng hợp này sẽ giúp bạn biết làm kế toán & thuế trên cả Sổ & Phần mềm máy tính, cụ thể là biết ghi lập sổ, theo dõi hóa đơn, tiền bạc & lập được báo cáo tài chính trên Excel cho giám đốc,

 

     Đồng thời biết Khai thuế, Quyết toán thuế trên HTKK & Nộp, đóng thuế online điện tử, nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt,

 

     Biết sử dụng Phần mềm kế toán, giúp công việc nhanh & chính xác hơn, thành thạo các phân hệ kế toán & Biết điều chỉnh tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính...

 

XEM THÊM

HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

6 HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG Chứng chỉ Bộ tài chính, Hỗ trợ cả học Online Offline

Học kế toán trưởng Chứng chỉ bộ tài chính

    Học kế toán trưởng 2tháng ôn thi liền, Thi đậu 1tháng sau nhận chứng chỉ bộ tài chính, cả học Online, biết trước lịch học ngày thi, Đào tạo & thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TTBTC

   - Có cả lớp kế toán trưởng chủ nhật & lớp Online thuận lợi cho bạn bận rộn, ở tỉnh xa vẫn học thi đậu cao, Học phí 2.000.000đ

   - Hồ sơ thi kế toán trưởng bạn có thể nộp sau ngày khai giảng 40ngày, nộp qua Bưu điện, Grab.

 

XEM THÊM

HỌC KẾ TOÁN CĂN BẢN THỰC HÀNH

8 HỌC KẾ TOÁN CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ  hay  ĐÃ QUÊN  BỎ LÂU - Làm thực tế

Học kế toán cơ bản thực hành đi làm

Học kế toán cho người chưa biết gì, bỏ lâu đã quên

Lớp kế toán thực hành đi làm này sẽ giúp bạn biết làm kế toán & khai thuế trên cả Sổ và Phần mềm máy tính, cụ thể là biết ghi lập sổ sách kế toán, theo dõi được hóa đơn, tiền bạc & lập được báo cáo tài chính trên Excel cho sếp/cơ quan thuế.

 

   Đồng thời biết Khai thuế, Quyết toán thuế trên HTKK & Nộp, đóng thuế online điện tử, nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt.

 

   Biết sử dụng Phần mềm kế toán, giúp công việc nhanh & chính xác hơn, thành thạo các phân hệ kế toán & Biết điều chỉnh tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính.

 

   (*) Khóa học này bạn sẽ đảm nhận được các công việc như : Khai nộp Thuế & Kế toán thương mại, dịch vụ, sản suất…kế toán Mua bán hàng hoá, kế toán kho, công nợ, quỹ, thanh toán, KT tiền lương-bhxh, KT tính giá thành, Kế toán nội bộ, Kế toán Tổng hợp…

 

XEM THÊM

HỌC KẾ TOÁN PHẦN MỀM MISA

7 HỌC KẾ TOÁN PHẦN MỀM, Quản lý nhanh Sổ sách & Lập báo cáo tài chính

Lớp kế toán này bạn sẽ giúp bạn làm kế toán chính xác & nhanh hơn, cụ thể là bạn sẽ sử dụng thành thạo các phân hệ phần mềm kế toán MISA, biết cách lập sổ sách & điều chỉnh sai lệch số liệu, tổng hợp số liệu để lập ra các Báo cáo tài chính...

 

     Đồng thời biết cài đặt, tổ chức và sử dụng (phân quyền, quản lý bảo mật, phục hồi dữ liệu, bảo trì hệ thống,...) 

 

     Hướng dẫn cách nắm bắt, sử dụng bất cứ hệ thống phần mềm Kế toán nào một cách nhanh chóng.

 

XEM THÊM

HỌC KHAI BÁO THUẾ

2 HỌC KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ & Phần mền HTKK & Nộp thuế điện tử

Lớp học khai thuế này bạn sẽ biết lập tờ khai thuế, Quyết toán thuế trên HTKK & đóng thuế online đồng thời nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt.

 

     Biết cách cập nhật thông tư quy định mới về thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế Môn bài, Thuế XNK, Thuế TTĐB… để tính được số tiền thuế phải nộp, được khấu trừ hoặc được hoàn thuế.

 

XEM THÊM
index