2 HỌC KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ & Phần mền HTKK & Nộp thuế điện tử

học kế toán thuế thực hành

 

Học khai báo cáo thuế học quyết toán thuế

Lớp học khai thuế này bạn sẽ biết lập tờ khai thuế, Quyết toán thuế trên HTKK & đóng thuế online đồng thời nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt

 

    Biết cách Cập nhật thông tư quy định mới về thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế Môn bài, Thuế XNK, Thuế TTĐB… để tính được số tiền thuế phải nộp, được khấu trừ hoặc được hoàn thuế.

 

    Hỗ trợ cả lớp khai thuế học online khi nhà xa, bận công tác... (Học viên đc hỗ trợ trực tuyến Online - Bất cứ lúc nào trong suốt khóa học, đến khi làm được & & hỗ trợ cả đi làm sau này)

 


 

 

Xin giới thiệu bạn học thử bài giảng đầu tiên của khóa học: CLick xem!

 

học kế toán thuế thực hành

 

 

 


 

 

*Có các lớp Kế toán Thuế sau (Tùy nhu cầu công việc của bạn):


T. Lớp Khai thuế, quyết toán Thuế HTKK (Biết lập tờ Khai & Quyết toán Thuế nộp thuế điện tử)

 

- Thời gian: 1 tháng (18g30-20g)

- Học phí + Tài liệu: 1,600,000đ (Bao gồm Bộ tài liệu đáp án, Bộ chứng từ làm thực tế khai quyết toán thuế công ty + Miễn phí chuyển tài liệu đến nhà bạn luôn)

 

* Hiện đang có cả lớp Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, được hỗ trợ cả đilàm sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

 

 


 
 

ST. Lớp học Kế toán Thuế

Biết Lập, quản lý kế toán tổng hợp trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính + Biết cả Khai Quyết toán nộp Thuế cho cty - CLick xem chi tiết

 

- Thời gian: 3 tháng (18g30-20g)

- Học phí + Tài liệu: 4,300,000đ (Bao gồm 2 Bộ tài liệu đáp án, 2 Bộ chứng từ làm thực tế kế toán & Thuể của công ty + Miễn phí chuyển tài liệu đến nhà bạn luôn)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, được hỗ trợ cả đi làm sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

  

BT. Lớp Lập báo cáo tài chính & Khai báo quyết toán thuế

Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu, Kết sổ & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính, Biết cả Khai nộp Quyết toán Thuế cho công ty Click xem chi tiết

 

- Thời gian: 2 tháng (18g30-20g)

- Học phí + Tài liệu: 3,800,000đ (Bao gồm Bộ tài liệu đáp án, 2 Bộ chứng từ làm thực tế + Miễn phí chuyển tài liệu đến nhà bạn luôn)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, được hỗ trợ cả đi làm sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

 
 

 

 

 AZ. Lớp Kế toán Thuế từ A đến Z: Đáp ứng mọi việc Kế toán Thuế tại công ty

   (Tương đương Phó phòng kế toán: Biết quản lý Kế toán trên cả Sổ & Phần mềm + Biết lập báo cáo tài chính + Biết cả Khai-Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK nộp thuế điện tử - Lớp này thường đc nhiều học viên lựa chọn) Click xem chi tiết

 

- Thời gian: 4 tháng (18g30-20g)

- Học phí + Tài liệu: 6,000,000đ (Bao gồm 3 Bộ tài liệu đáp án & 3 Bộ chứng từ làm thực tế kế toán và khai quyết toán thuế của công ty + Miễn phí chuyển tài liệu đến nhà bạn luôn)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, được hỗ trợ cả đi làm sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

  


 

Trung tâm kế toán Hợp Nhất

học kế toán thuế
 
 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HỢP NHẤT xin giới thiệu bộ các videos bài giảng trên YOUTUBE về Học khai thuế, quyết toán thuế:


B. HỌC KHAI THUẾ ONLINE

Phần này bạn sẽ biết lập tờ khai thuế, Quyết toán thuế trên HTKK & đóng thuế online, đồng thời nắm luật thuế, kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế của doanh nghiệp, tránh bị phạt  

 

* Bài 1 :  Cách Đăng ký thành lập Công ty & Khai thuế ban đầu Click xem!

      - Cách thành lập công ty các vấn đề trở ngại thường gặp...?

    - Doanh nghiệp MỚI thành lập phải lựa chọn mMô hình Khai thuế nào và Khai báo thuế ban đầu như thế nào...?

   - Nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ thuế....

 Chú ý: Phút thứ 47:25 của Video này là hướng dẫn tải & cài đặt phần mềm học khai thuế HTKK


 

 

* Bài 2:  Cài đặt phần mềm HTKK & Tiến hành khai, nộp thuế điện tử:

Học khai Thuế điện tử - Bài 2 này sẽ Thực hành sử dụng phần mềm HTKK và Nộp tờ khai & đóng thuế bao gồm 04 mục tiêu thực hành sau:

      - Thực hành khai thuế GTGT trực tiếp.

    - Nộp tờ khai Online.

    - Nộp thuế điện tử.

    - Các vấn đề mở rộng.

 

 

 

* Bài 3: Khai Thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ & Cách tính & Điều chỉnh sai sót thuế đã nộp:

     Bài này hướng dẫn các vấn đề sau :

     - Thực hành khai báo thuế GTGT Cách tính & Điều chỉnh thuế đã nộp.

     - Thuế Giá trị gia tăng Khấu trừ.

     - Xác định số thuế GTGT đc khấu trừ.

     - Các chỉ tiêu phực tạp trên Tờ khai.

     - Các vấn đề Thuế Mở rộng và Bổ sung...

     - Phần bài tập nằm trong Video. 

 


 

 

* Bài 4: Thực hành Khai thuế GTGT Khấu trừ thực tế cho công ty TRƯỜNG GIANG

     Dựa vào hóa đơn chứng từ mua vào bán ra thực tế tại công ty Trường Giang

     - Thực hành làm tờ khai điều chỉnh bổ sung "KHBS"

     - Thực hành phân loại hóa đơn mua vào theo mục đích sử dụng

     - Thức hành phân loại hóa đơn bán ra : không chịu thuế, 0%,5%, 10%

     - Thực hành tính chỉ tiêu 25, tổng thuế GTGT được khấu trừ.

     - Xem xét và tính toán các trường hợp mở rộng.

 


 

 

* Bài 5: Nắm vững Nguyên tắc Khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp TNDN :

     Bài này hướng dẫn các vấn đề sau :

  - Quy định chung về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

    - Hiểu và phân biệt 3 loại : Doanh thu, doanh thu tài chính và thu nhập khác.

  - Hiểu và phân biệt 5 loại chi phí : giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác

    - Cách tính lợi nhận trong nội bộ doanh nghiệp (tức là lợi nhuận kế toán).

      - Phân biệt Lợi nhuận kế toán với Thu nhập chịu thuế .

    - Nhận biết đâu là các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ .

    - Nắm được các bước làm Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 


 

 

* Bài 6 : Thực hành Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN :

Bài này hướng dẫn các vấn đề sau :

- Tìm kiếm, lựa chọn chứng từ để phân loại Doanh thu, Chi phí

- Nhập Phụ lục 03-1A - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

     - Khai báo các khoản chi không được trừ

  - Nhập chỉ tiêu B4, nhập phụ lục chuyển lỗ 03-2A

     - Xác định Thu nhập chịu thuế, nhập chỉ tiêu C8

  - Xác định số tiền thuế TNDN đã tạm nộp Nhập chỉ tiêu E5

     - Rà soát, kiểm tra đối chiếu số liệu và mối quan hệ giữ các chỉ tiêu trên tờ khai.

 


 

 

* Bài 7: Nắm vững nguyên tắc thực tế về Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN

     Bài này hướng dẫn các vấn đề sau:

     - Thu nhập chịu thuế là gì

    - Thu nhập tính thuế là gì

    - Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp

    - Xử lý khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động

 


 

 

* Bài 8 : Thực hành Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

     Bài này hướng dẫn các vấn đề sau:

     - Thực hành tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý.

  - Thực hành tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

   - Bảng kê theo biểu thuế lũy tiến. - Bảng kê theo thuế suất toàn phần.

   - Cá nhân cư trú/không cư trú.

   - Cá nhân ủy quyền quyết toán thay.

 


 

 

* Bài Cập nhật luật Thuế mới HTKK

Chương trình cập nhật Thuế mới này dành cho học viên các khoá học khai báo thuế, Kế toán thuế của Trung tâm

bao gồm 6 vấn đề sau :

- Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân,

- Cách sửa lỗi khi dùng HTKK phiên bản mới,

- Vấn đề xin hoàn thuế,

- Cách nộp báo cáo tài chính,

- Cách sử dụng hoá đơn điện tử & hủy hoá đơn giấy...

- Hướng dẫn sửa lỗi không tải và cài đặt được phần mềm HTKK mới :

  
Chúc các bạn thành công!

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail