@ Kế toán Tài chính - Tài liệu Học Kế toán Trưởng cấp Bằng của BTC

* Tài liệu HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG - KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

(Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/TT-BTC)

> Giới thiệu phần đặc biệt hay :

- Chênh lệch tỷ giá, Kế toán Bất động sản đầu tư

- Doanh thu & chi phí hợp đồng xây dựng & Thuế

- Kế toán giao dịch, Hợp đồng hợp tác Kinh doanh & lợi nhuận

- Tập hợp chi phí & Giá thành các Công ty .v.v

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tài liệu Kế toán Tài chính Thông tư mới, Học Kế toán Trưởng, chứng chỉ Bộ tài chính, chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm, 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp 0908125042  Tai lieu ke toan tai chinh Thong tu moi, Hoc Ke toan Truong chung chi Bo tai chinh chung chi Dai hoc kinh te tphcm, 952 Quang Trung P8 Go Vap 0908125042
khoahoc_detail