Học kế toán Tài chính tài liệu Kế toán Trưởng chứng chỉ bộ tài chính @

Tài liệu kế toán trưởng môn kế toán tài chính

Tài liệu môn kế toán tài chính với nội dung ôn thi ngắn gọn dễ hiểu thi đậu cao, bao gồm vấn đề kế toán Chênh lệch tỷ giá, Kế toán Bất động sản đầu tư, Doanh thu & chi phí hợp đồng xây dựng & Thuế, Kế toán giao dịch, Hợp đồng hợp tác Kinh doanh & lợi nhuận, Tập hợp chi phí & Giá thành các Công ty .v.v

- Đánh giá lại số dư cuối kỳ của các tài khoản có gốc ngoại tệ.

- Theo dõi và tử lý tài khoản 413.

- Giúp hiểu rõ các thuật ngữ về tỷ giá như : Tỷ giá ghi nhận nợ, tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh, tỷ giá xuất ngoại tệ.

  

 

 

* Lớp học Online :

   - Kế toán Chênh lệch tỷ giá - Click xem!

   - Kế toán Bất động sản đầu tư - Click xem!

 

* Lớp học Trực tiếp :

   - Kế toán Chênh lệch tỷ giá - Click xem!

   - Kế toán Bất động sản đầu tư - Click xem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tài liệu Kế toán Tài chính Thông tư mới, Học Kế toán Trưởng, chứng chỉ Bộ tài chính, chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm, 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp 0908125042  Tai lieu ke toan tai chinh Thong tu moi, Hoc Ke toan Truong chung chi Bo tai chinh chung chi Dai hoc kinh te tphcm, 952 Quang Trung P8 Go Vap 0908125042
khoahoc_detail