Kế Toán TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH và Trình bày trên BCTC

@ BẢN QUYỀN của KẾ TOÁN HỢP NHẤT

952 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp.

- 117 Vườn Lài, PPTH, Q.Tân Phú.


KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH  

Phần này bạn sẽ hiểu & xử lý KT cho các nghiệp vụ như :

    - Thuê (thông thường) TSCĐ sử dụng trong hoạt động SXKD

    - Thuê (tài chính) TSCĐ thông qua Cty tài chính / các tổ chức tài chính.

    - Trình bày TSCĐ thuê TC trên BCTC

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 học Kế toán tài chính nâng cao chuyên sâu - kế toán tscd tài sản cố định thuê tài chính chuẩn mực kế toán

thuê thông thường san xuat hoat đông kinh doanh tổ chức tài chính

 ke toan tai chinh nang cao chuyen sau ke toan tscd tai san co dinh thue tai chinh chuan muc ke toan

thue thong thuong san xuat hoat dong kinh doanh to chuc tai chinh

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail