Thắc mắc về THUẾ thường gặp trong DN

Khai báo thuế các câu hỏi thắc mắc về thuế trong quá trình viết hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng, lập tờ khai và làm quyết toán thuế cho doanh nghiệp @ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT

 

 

 * Câu hỏi: Khi phát hiện kỳ trước kê khai thiếu hóa đơn GTGT phải xử lí như thế nào ?

>> Trả lời:

      Theo CV số 1818/TC-KK Ngày 19/05/2014 giải đáp vướng mắc về phương pháp kê khai hoá đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai. Theo đó, Cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơnkê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khaigần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 


 

* Câu hỏi: Hàng năm Công ty B đều tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi tham quan nghỉ mát 2 ngày. Tuy nhiên trong năm 2015 Công ty B bận nhiều công việc nên không tổ chức cho nhân viên  đi nghỉ mát được mà phát tiền cho nhân viên tự đi. 

  ?  Hỏi khoản chi bằng tiền mặt nêu trên có được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định chi phí được trừ để tính thuế TNDN hay không ? Nếu có thì số tiền được tính vào chi phí như thế nào ?

>> Trả lời: 

 - Chi tiền mặt cho NV tự đi DL nghĩ mát đc xem là chi phí hợp lý , đc trừ để tính vào Thuế TNDN

 - Số tiền đc tính vào chi phí bằng tổng số lương chia cho 12 tháng

 


 

 * Câu hỏi: Trong tháng 6 Doanh nghiệp A chi quà tết thiếu nhi cho con em nhân viên của  công ty là 1.000.000đ/cháu.

     ? Hỏi khoản chi này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động không ? Tại sao.

>> Trả lời:  Không

  - Vì khoản chí có mang tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động Không phải là tiền lương, tiền Công theo TT92/2015 BTC
 


 

 * Câu hỏi: Công ty M có chương trình bán hàng là nếu khách hàng mua hàng đạt đủ 1 giá trị nhất định thì sẽ được 1 phiếu giảm giá  có giá trị X. 

  - Phiếu giảm giá này chỉ có giá trị và áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm của công ty,  không có giá trị với bất cứ nhà cung cấp nào khác.

  - Phiếu giảm giá này sẽ được khách hàng sử dụng khi mua đơn hàng tiếp theo, họ sẽ được giảm trừ 1 khoản X khi thanh toán hóa đơn tiếp theo.

  ?  Hỏi ở hóa đơn lần đầu Cty có phải xuất phiếu giảm giá này dưới dạng 1 dòng hàng khuyến mại không thu tiền và có giá trị  bằng “0” hay không? Giải thích.

>> Trả lời: 

  -  Đây là hoạt động khuyến mãi Nếu Cty M có đăng ký thì phiếu giảm giá đc tính vào chí phí và phiếu mua hàng kô đóng thuế.

   - Với hoá đơn lần đầu Cty kô phải xuất phiếu giảm giá này Khi Cty đăng ký với Cq Thuế theo chương trình giảm giá Kế cả KMãi kô thu tiền và có giá trị bằng 0 và bắt đầu hoá đơn lần 2 Mới đc ghi vào.
 


 

 * Câu hỏi:  Công ty C có nhận sinh viên thực tập từ một trường dạy nghề . SV thực tập được Cty hỗ trợ tiền ăn 100.000đ/người/ngày.  Khi chi cấp tiền mặt, công ty có cho sinh viên ký nhận trên danh sách nhận tiền.  Đồng thời, từng SV có ký Bản cam kết là thu nhập không vượt quá 108trd/năm.

 

    ? Hỏi: Chi phí trợ cấp cho các em ở trên có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không. Nếu có thì cần bổ sung những hồ sơ, chứng từ nào ?


>> Trả lời: 

  - Chí phí trợ cấp cho các em ở trên đc tính vào chi phí TNDN .

  - Cần bổ sung Hồ sơ sau :

     + HĐồng ghi rõ các Điều kiện Hưởng và mức hưởng - Bảng lương ghi rõ Phụ cấp

     + Chứng từ thanh toán (Chữ ký đầy đủ) -  Có đủ hồ sơ của Nviê thực tập này.

     + Các Quy chế tài chính của Công ty.

 


 

 * Câu hỏi:  Công ty A cung cấp dịch vụ bảo vệ, có hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với một DN đang hoạt động trong khu chế xuất.

     ? Hỏi: Theo anh/chị đối với trường hợp này Công ty A có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%  không. Tại sao.

>> Trả lời: 

  - Trường hợp này Cty A đc áp dụng thuế suất GTGT 0% Vì Cty A cung cấp dvụ bảo vệ có hợp đồng cung cấp Dvụ vệ với DN đang hoạt động trong Khu Chế suất.

 


 

* Câu hỏi: Thuế GTGT và thuế TNDN hàng khuyến mại : Công ty cháu bán hàng và có chính sách thưởng hỗ trợ cho khách hàng, ví dụ bán 3000 tấn thì thưởng 10 nghìn/1 tấn. như vậy chính sách trên có phải đăng ký với sở công thương về chính sách khuyến mại không? hàng tháng thì công ty có lập 1 bảng tính thưởng cho khách hàng có ký duyệt của tổng giám đốc và hạch toán thẳng vào chi phí bán hàng và bù trừ công nợ cho khách hàng mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Như vậy xin hỏi có đúng với chính sách thuế không và xin Tổng cục Thuế hướng dẫn.

 >>Trả lời :
   - Về thuế GTGT: Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC), khoản 2.4, 2.5 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/02/2014 của Bộ Tài chính, khoản 3, 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế, doanh nghiệp phải lập hóa đơn đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. Về thực hiện chương trình khuyến mại đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý về thương mại để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.
 
   - Về thuế TNDN: Về nguyên tắc, căn cứ quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính , trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán theo quy định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 


* Câu hỏi: Xin cho hỏi chi phí tiền lương, bảo hiểm của Giám đốc có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

 Công ty tôi là Công ty TNHH một thành viên. Giám đốc cũng là chủ sở hữu Công ty trên ĐKKD. Vậy xin cho hỏi chi phí tiền lương, bảo hiểm của Giám đốc có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không ?

>>Trả lời: 
   - Liên quan đến chính sách thuế TNDN đối với khoản tiền lương, tiền công của chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH MTV, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 727/TCT-CS ngày 3/3/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chính sách thuế TNDN liên quan đến tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân và chủ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ). Tại công văn có hướng dẫn như sau:

   - Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 


 

* Câu hỏi:  Cách Lập & Viết Hóa đơn đỏ (VAT) :

>> Trả lời:   Click - Xem !

quang cáo


 

* Câu hỏi:  Cách Sửa khi Viết sai Hóa đơn (VAT) :

>> Trả lời:   Click - Xem !

VIẾT SAI HÓA ĐƠN

 

  * CLICK - Để được hỗ trợ thêm của Cục Thuế .v.v.

 

 


 

 

* Câu hỏi: Mất liên 2 của hoá đơn đỏ... Cách giải quyết ?

 

   - Nghĩa là Bạn đã làm mất hóa đơn đỏ mua hàng (Hóa đơn đỏ liên 2) mà Cty Bán hàng đã giao => Vậy thì bạn phải Liên hệ Cty Bán hàng đó Xin họ Photo lại hóa đơn đỏ Liên 1 thay thế và đồng thời xin Họ giấy xác nhận có bán hàng cho bạn theo đúng hóa đơn đỏ Liên 1.

 

 

 

 

 


 

 

 

* Câu hỏi: Hủy hóa đơn đã xuất cho khách hàng :

 

   -  Thu hồi hóa đơn đỏ đã xuất giao cho khách hàng.
   -  Tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn (lập 2 bản) có chữ ký tên và đóng dấu của cả 2 bên mua và bán
   -  Mỗi bên lưu giữ 1 bản, lưu hồ sơ thuế.
 

 


* Câu hỏi: Mất biên lai nộp thuế :

 

  - Bạn lên trang Web của Tổng cục thuế  https://nopthue.gdt.gov.vn  sau đó vào mục  TRA CỨU  để tìm và in ra lại lưu trữ .

 

 

 

 

 

 Keyword :Những Câu hỏi thắc mắc về khai báo Thuế , Lập Quyết toán thuế , Khai thuế điện tử HTKK IHTKK

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác