Kế toán Tiêu thụ Thành phẩm và Xác định KQKD

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại 952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp

Kế toán Tiêu thụ Thành phẩm


 

 

* Tóm tắt nội dung : 

 - Sản phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được doanh nghiệp đưa đi tiêu thụ thông qua 2 phương thức phổ biến đó là : Xuất bán trực tiếp cho khách hàng hoặc là thông qua các đại lý.

- Kế toán có nhiệm vụ theo dõi và phản ánh đầy đủ mọi khoản doanh thu và chi phí có liên quan trong quá trình tiêu thụ, từ đó xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!