Kế toán Tiêu thụ Thành phẩm và Xác định KQKD

Kế toán tiêu thụ thành phẩm

Bài này sẽ hướng dẫn Cách Ghi nhận nghiệp vụ xuất kho thành phẩm để bán, Cách theo dõi quá trình bán hàng như Giảm trừ doanh thu khi có chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Đồng thời ghi nhận các chi phí trong quá trình kinh doanh, Tập hợp Doanh thu và các chi phí để xác định kết quả kinh doanh

*Click xem Video Bài giảng Kế toán tiêu thụ THÀNH PHẨM & Xác định kết quả kinh doanh.

 


 

 

* Tóm tắt nội dung : 

 - Sản phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được doanh nghiệp đưa đi tiêu thụ thông qua 2 phương thức phổ biến đó là : Xuất bán trực tiếp cho khách hàng hoặc là thông qua các đại lý.

- Kế toán có nhiệm vụ theo dõi và phản ánh đầy đủ mọi khoản doanh thu và chi phí có liên quan trong quá trình tiêu thụ, từ đó xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail