@ Thẩm định Dư án - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC
* Tài liệu THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Đ.TƯ (Kế toán trưởng cập nhật Thông tư mới nhất Bộ tài chính)

 @ Bản quyền KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Thuộc Khoa KT - Đại học Kinh tế tphcm - Cơ sở 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp)


 

 > Phần ứng dụng : 

   - Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

   - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

   - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng có thể đưa ra quyết định đầu tư v.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Thẩm định dự án đầu tư dài ngắn hạn  - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042 

* Khoa Hoc lop ngan han ke toan truong btc cap bang chung chi - tham dinh du an dau tu ngan dai han - lap bao cao tai chinh BCTC

Không có tài liệu nào được tìm thấy!