Thẩm định dự án đầu tư tài liệu thi Kế toán Trưởng @

Tài liệu kế toán trưởng thẩm định dự án đầu tư

Tài liệu môn thẩm định này có Nội dung ôn thi ngắn gọn dễ hiểu thi đậu cao chứng chỉ kế toán trưởng, bao gồm Phân tích, đánh giá, thẩm định các dự án đầu tư, Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án, Khả năng để đưa ra quyết định đầu tư v.v.

 

* Click xem bài giảng !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Thẩm định dự án đầu tư dài ngắn hạn  - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042 

* Khoa Hoc lop ngan han ke toan truong btc cap bang chung chi - tham dinh du an dau tu ngan dai han - lap bao cao tai chinh BCTC

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail