Chứng từ kế toán - Quản lý Kiểm kê hợp pháp


Chứng từ kế toán

Hướng dẫn kiểm tra chứng từ hợp pháp hợp lệ, cách phân biệt các cloại Chứng từ kế toán, Cách lập & quản lý lưu trữ chứng từ đúng pháp luật nhà nước quy định.

 

Không giống như kế toán ở các nước phát triển, ở các nước phát triển mọi diễn biến kinh tế tài chính đều được diễn ra thông qua ngân hàng, do đó người ta rất dễ dàng để xác minh tính trung thực của các sự kiện.

 

Ở Việt Nam thì không như thế, hầu hết các nghiệp vụ kinh tế đều có thể thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt cho nên không dễ dàng xác minh tính trung thực nếu như không có chứng từ làm bằng chứng.

 

  => Chính vì vậy, khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính vào sổ kế toán, thì điều đầu tiên phải phản ánh đó là : số chứng từ, ngày chứng từ.

 

    " Một thầy giáo giảng dạy kế toán đã nói một cách khôi hài với sinh viên rằng : "Tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt cũng như kế toán bắt đầu bằng chứng từ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   >>> Click - Xem Chi tiết  Bài giảng :   Kiểm chứng từ !

        

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail