Kế toán VỐN BẰNG TIỀN & Trình bày trên BCTC

Sau  khi  học  xong  chương  này  người học có thể :

   - Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Vốn bằng tiền
   - Phản ánh vào các tài khoản tổng hợp và chi tiết có liên quan
   - Đánh giá lại số dư cuối kỳ của các tài khoản vốn bằng tiền ngoại tệ
   - Trình bày vốn bằng tiền trên BCTC
 

 

 

 

* Kế toán Vốn Bằng Tiền Quỹ, Ngân hàng, đang chuyển, BCTC,  phản ánh tài khoản tổng hợp và chi tiết , số dư cuối kỳ , ngoại tệ

ke toan von bang tien quy ngan hang dang chuyen bctc phan anh tai khoan tong hop va chi tiet so du cuoi ky ngoai te
* Hoc ke toan thue thuc hanh ghi so sach lap bctc

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail