Phần hành & Quy trình Kế toán Bạn cần biết

 Đại học Kinh tế tpHCM - Kế Toán

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp -- 117 Vườn Lài, Q Tân phú.


 


 
1. KẾ TOÁN QUỸ :
   - Phiếu thu, Phiếu chi. Giấy báo có, Giấy báo nợ
   - Bảng kê phiếu thu, phiếu chi.
   - Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gởi ngân hàng.
   - Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền
 
  

 
2. MUA HÀNG PHẢI TRẢ :
   - Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
   - Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho.
   - Hóa đơn nhập khẩu kiêm phiếu nhập kho
   - Trả lại hàng mua kiêm phiếu xuất kho.
   - Hóa đơn mua hàng dịch vụ.
   - Chi phí mua hàng và phân bổ
   - Phiếu chi công nợ theo hóa đơn.
   - Điều chỉnh số dư công nợ tự động.
 
 

 
3. BÁN HÀNG PHẢI THU :
   - Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
   - Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
   - Hóa đơn dịch vụ.
   - Hóa đơn giảm giá, hàng bán trả lại.
   - Phiếu thu công nợ theo hóa đơn.
   - Điều chỉnh số dư công nợ tự động.
 
 

 
4. QUẢN LÝ KHO :
   - Cập nhật số dư đầu kỳ.
   - Phiếu nhập kho
   - Phiếu xuất kho
   - Phiếu điều chuyển kho
   - Phiếu nhập thành phẩm sản xuất
   - Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
   - Phiếu báo hỏng công cụ dụng cụ.
   - Tính giá xuất kho NTXT, BQGQ
   - Phân bổ công cụ dụng cụ
 

 
5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH :
   - Khai báo TSCĐ.
   - Xây dựng tiêu thức phân bổ TSCĐ.
   - Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ.
   - Dừng khấu hao TSCĐ.
   - Thanh lý TSCĐ
   - Tính khấu hao TSCĐ.
 

 
6. KẾ TOÁN THUẾ ...  :
     - Hướng dẫn khai thuế ban đầu khi lập DN, 
   - Lập tờ Khai các loại Thuế. Quản lý tình hình sử dụng  hóa đơn ...
   - Xử lý nộp thuế tránh bị phạt. 
   - Lập hồ sơ quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK.
   - Kết xuất báo cáo nộp thuế qua Mạng.
  

 
7. CHI PHÍ GIÁ THÀNH :
   - Quản lý nhóm giá thành.
   - Xây dựng phương pháp tính giá thành.
   - Xây dựng bộ định mức
   - Xây dựng bộ hệ số.
   - Cập nhật NVL dở dang.
   - Cập nhật số dư chi phí cho công trình.
   - Phân bổ chi phí công trình
   - Cập nhật thành phẩm dở dang.
   - Tính dở dang cuối kỳ.
   - Tính giá thành sản phẩm .V.V...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.V. Chi tiết xem tại Trường 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp
 
 
 
 
  Học kế toán thực hành tổng hợp trên bộ chứng từ hóa đơn thực tế của DN lớn tại tpHCM

 * Khoa Hoc lop ngan han ke toan thuc hanh tong hop tren bo hoa don chung tu thuc te cua doanh nghiep DN lap bao cao tai chinh BCTC

 *  dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042Không có tài liệu nào được tìm thấy!