11. HỌC KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

HỌC KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Bài giảng Kế toán Bất động sản này sẽ hướng dẫn giải quyết các vấn đề sau:

- Phân loại bất động sản, Định giá bất động sản.

- Các hình thức chuyển đổi, khấu hao, nhượng bán, thanh lý và cho thuê bất động sản đầu tư.

- Cách hạch toán bất động sản đầu tư tài khoản 217 theo thông tư 200.

 

 

 

Trung tâm Kế Toán Hợp Nhất

 

 - Bạn có thể liên lạc để hiểu thêm về khoá học và tài liệu đính kèm.

 

 - Tham khảo tài liệu khoá học:  https://ketoanhopnhat.edu.vn

 

 - Liên hệ cô Thuý 0908125042, zalo 0903652095.

 

 


 

 

 * Tham khảo Tài liệu kế toán Bất động sản:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail