@ Tín dụng Ngân hàng - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

 * Tài liệu TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (Kế toán trưởng cập nhật Thông tư mới nhất Bộ tài chính)

@ Bản quyền KẾ TOÁN HỢP NHẤT
( Thuộc Khoa KT - Đại học Kinh tế tphcm
- Cơ sở 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp).

 

  > Phần ứng dụng : 

    - Thẩm định Năng lực Pháp lý & Đánh giá Khách hàng.

    - Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

    - Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

    - Thực hiện tốt bộ Hồ sơ vay vốn .v.v.

 

 

 


 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!