13 HỌC KẾ TOÁN HÀNG HÓA CUNG CẤP DỊCH VỤ, cách ghi nhận doanh thu

 

ke toan hang hoa dich vu

 

HỌC KẾ TOÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Lớp kế toán này bạn sẽ biết Điều kiện & cách ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ, Trong tất cả các cuộc kiểm toán thì doanh thu là một yếu tố mà kiểm toán viên không bao giờ bỏ qua, bởi vì doanh thu là một trong 5 yếu tố  cấu thành báo cáo tài chính.

 
Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác đã đưa ra các điều kiện ghi nhận doanh thu buộc kế toán phải tuân thủ.

Tuy nhiên, muốn tuân thủ thì kế toán phải hiểu rõ và biết vận dụng đúng đắn trong công việc làm thực tế hàng ngày.


Video giải thích và hướng dẫn về nghiệp vụ ghi nhận doanh thu trong hoạt động đào tạo, từ đó giúp các bạn có cái nhìn thiết thực và vận dụng dễ dàng trong thực tế các điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ.

 

 


 

 


 

 

*Các bạn đón xem tiếp:

 

- GHI NHẬN DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Là bài này.

 

  - GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG HOÁ SẢN PHẨM.

 

- GHI NHẬN DOANH THU & CHÍ PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

 

- GHI NHẬN DOANH THU DU LỊCH KHÁCH SẠN....

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail