> Tài liệu KẾ TOÁN Thực hành Thực tế Bộ Ctừ sống

Tài liệu học Kế Toán thực hành tổng hợp này bao gồm nhiều chuyên đề ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp tphcm, cập nhật mới nhất thông tư 200/BTC

 

- Nội dung thực hành kế toán: Với sự hướng dẫn của giảng viên giỏi và có sư phạm cao các bạn sẽ Biết làm quản lý hàng hóa tiền bạc, Cách kiểm tra hóa đơn chứng từ, Cách lập ghi Sổ sách & đối chiếu số liệu trước khi và Biết cách lập các báo cáo tài chính của daonh nghiệp,

 

- Đặc biệt: Bạn được học Kế Toán Thực hành trên cả Sổ và Máy với Bộ chứng từ thực tế của các doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng...

 

(*Chứ kô phải làm bài tập như ở trường là đã cung cấp sẳn thông tin số liệu, Mà bạn phải tự rút trích thông tin từ Hóa đơn Chứng từ thực như DN dùng mua bán hàng ngày) 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 1> Bộ Số liệu Chứng từ ( Đã chọn lọc tất cả các nghiệp vụ thường gặp tại DN) => Ghi vào các Loại Sổ => Lập BCTChính : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *2. Ghi các loại Sổ Kế Toán ( Sổ Nhật ký chung , Chi tiết , Tổng hợp,  Sổ Cái .v.v.)  =>  Đối chiếu số liệu - Kết sổ  => Lập BCTC  :

 


 


 

 

* 3. Lập Báo cáo Tài Chính BCTC ( Bảng Cân đối phát sinh, BC kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- Chúc các bạn thành công !

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail