> Tài liệu học kế toán thực hành trên chứng từ sống

Tài liệu học kế toán thực hành

Tài liệu này sẽ giúp bạn theo dõi được sổ sách báo cáo kế toán, cụ thể là biết quản lý hóa đơn, tiền bạc, Lập & giải trình được báo cáo tài chính trên Excel cho sếp/cơ quan thuế. luôn cập nhật mới theo thông tư 200BTC

 

- Với sự hướng dẫn của giảng viên giỏi và có sư phạm cao các bạn sẽ Biết làm quản lý hàng hóa tiền bạc, Cách kiểm tra hóa đơn chứng từ, Cách lập ghi Sổ sách & đối chiếu số liệu trước khi và Biết cách lập các báo cáo tài chính của daonh nghiệp,

 

- Đặc biệt: Bạn được học Kế Toán Thực hành trên cả Sổ và Máy với Bộ chứng từ thực tế của các doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng...

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 1> Bộ Số liệu Chứng từ ( Đã chọn lọc tất cả các nghiệp vụ thường gặp tại DN) => Ghi vào các Loại Sổ => Lập BCTChính : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *2. Ghi các loại Sổ Kế Toán ( Sổ Nhật ký chung , Chi tiết , Tổng hợp,  Sổ Cái .v.v.)  =>  Đối chiếu số liệu - Kết sổ  => Lập BCTC  :

 


 


 

 

* 3. Lập Báo cáo Tài Chính BCTC ( Bảng Cân đối phát sinh, BC kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- Chúc các bạn thành công !

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail