> Tài liệu Kế toán Nâng Cao - Quản trị - Phân tích BcTc

 

 

Học Kế toán Nâng cao Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế đồng thời

Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho DN,

bao gồm 04 phần chuyên đề Kế toán Tài chính, Phân tích BCTChính, Kế toán Quản trị, Quản lý Thuế ...

 

- Tư vấn học 0908 125 042  - Cơ sở 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp, tphCM.

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V...

 

 

 

 

V.V...

 

 

 

 

V.V...

 

 

 

 

 

              V.V...

 

 

 

               V.V...

 

 

 

 

 

 

 

  V.V...

 

 

 

 

 

 * Địa điểm học thuận tiện nằm ngay Mặt tiền đường số 952 Quang Trung Quận Go vap gần quan 12, phu nhuan, hoc mom, binh thanh, tan phu, tan binh, long an, cu chi

  * ĐẶC BIỆT :   Học Kế toán Nâng cao  Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho DN.

     * Bao gồm 04 phần chuyên đề. ( Kế toán Tài chính - Phân tích BcTChính - Kế toán Quản trị - Quản lý Thuế )

 

Tài liệu Khóa học lớp Kế toán tài chính Nâng cao Tổng hợp chuyên sâu - Tai lieu khoa hoc lop ke toan tai chinh nang cao tong hop chuyen sau 

Tài sản cố định thuê tài chính , Phát hành cổ phiếu, Trái phiếu , Chênh lệch tỷ giá , Đầu tư bất động sản , doanh thu , chi phí của Hợp đồng xây dựng , vốn , thanh toán , Phân tích công nợ , Phải thu, Phải trả , Phân tích hiệu quả sử dụng vốn , mối quan hệ Chi phí, Khối lượng, Lợi nhuận , Định giá sản phẩm , quản lý thuế

Tai san co dinh thue tai chinh Phat hanh co phieu Trai phieu Chenh lech ty gia Dau tu bat dong san doanh thu chi phi cua Hop dong xay dung von thanh toan Phan tich cong no Phai thu Phai tra Phan tich hieu qua su dung von moi quan he Chi phi Khoi luong Loi nhuan Dinh gia san pham quan ly thue

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail