12 HỌC KẾ TOÁN HÀNG HÓA , Cách ghi nhận doanh thu ...

HỌC KẾ TOÁN HÀNG HÓA SẢN PHẨM

Lớp học kế toán hàng hóa này bạn sẽ biết cách ghi nhận doanh thu bán hàng hoá sản phẩm, Doanh thu bán hàng là một yếu tố quan trọng trong các DN sản xuất, thương mại.

 

 

 

ĐIỀU KIỆN & CÁCH GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG HOÁ SẢN PHẨM: 

Doanh thu bán hàng là một yếu tố quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại. Đây cũng là yếu tố mà kiểm toán viên không bao giờ bỏ qua, bởi vì nó cấu thành thành báo cáo tài chính.

 

Trong các daonh nghiệp sản xuất công nghiệp, thì việc ghi nhận doanh thu hầu như rất đơn giản mà mọi người đã học kế toán rồi đều làm được dễ dàng.

Tuy nhiên, đối với các DN sản xuất nông nghiệp, thì khi ghi nhận doanh thu, muốn đáp ứng đúng theo chuẩn mực kế toán thì người kế toán phải biết vận dụng linh hoạt đúng theo thực tế và đặc trưng của sản phẩm.

 

Video này giải thích và hướng dẫn về nghiệp vụ ghi nhận doanh thu trong hoạt động nông nghiệp với sản phẩm cụ thể là trái bầu, từ đó giúp các bạn hiểu đầy đủ hơn và dựa vào đó để vận dụng vào các sản phẩm nông nghiệp khác..

 


 

 


 

 

*Các bạn đón xem tiếp:

 

- GHI NHẬN DOANH THU HÀNG HOÁ SẢN PHẨM: Là bài này.

 

- GHI NHẬN DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ.

 

- GHI NHẬN DOANH THU & CHÍ PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

 

- GHI NHẬN DOANH THU DU LỊCH KHÁCH SẠN. 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail