- Quy định để nhận được Chứng chỉ tốt nghiệp !

 

 

 

* Học viên đi nhận Bằng mang theo:

    - Biên lai thu học phí + Giấy CMND, Nói rõ Khóa đã học & điểm thi?(email)

    (Trường hợp Bận nhờ Người đi nhận dùm/Grab...) thì buộc phải có Các giấy tờ gốc kèm theo của học viên đó)

 

* Để nhận Chứng chỉ nhanh: Xin liên hệ trước với Giáo vụ Zalo 0988665031 (Để Giáo vụ chuẩn bị sẵn cho bạn)

 

* Lưu ý: Bạn nào để quá hạn 6 tháng mà kô lấy bằng (Tính từ ngày thông báo có Chứng chỉ) 

   > Trung tâm sẽ thu phí Lưu trữ tùy theo thời gian bạn để quá hạn!

 

* Chúc mừng bạn !

 


 

 

 

 


 

  

 

 

 


xemdiem_detail