> Tài liệu: Kế toán máy tính Phần mềm được nhiều DN tin dùng

Tài liệu học Kế toán phần mềm máy tính misa

 

Tài liệu này sẽ giúp bạn làm kế toán chính xác & nhanh hơn - Cụ thể là bạn sẽ sử dụng thành thạo các phân hệ phần mềm kế toán MISA, biết cách lập sổ sách & điều chỉnh sai lệch số liệu, tổng hợp số liệu để lập ra các Báo cáo tài chính...

 

Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng hệ thống phần mềm Misa Sao cho: An toàn, Hiệu quả và Bảo mật dữ liệu của công ty bạn.

 

 

Cách khai báo ban đầu thông tin doanh nghiệp: Tạo lập nhanh dữ liệu các danh mục; Nhập, kiểm tra các số dư đầu kỳ vào các phân hệ kế toán, Xem các báo cáo ban đầu…

 

Lập ghi sổ các chứng từ phát sinh vào các phân hệ kế toán... (Máy tính sẽ tự động Kết chuyển số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, nhật ký chung, sổ cái, v.v.

 

Cách Kiểm & điều chỉnh sai lệch số liệu chứng từ trên các Sổ đã lưu - in báo cáo chi tiết tổng hợp

 

- Ra lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó) 

 

- Cuối kỳ kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo ; In các báo cáo tài chính theo yêu cầu DN. Lưu trữ theo thời gian của DN và quy định của nhà nước.

 

- Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với Giám đốc và Cơ quan Thuế như thế nào.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V..

 

 

V.V.

 

 

 

 

 

 

       V.V..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << Hết phần 1 >> 


 

 

 

 


 

 

 * ĐẶC BIỆT :   Giảng viên hướng dẫn từng bước trên Máy Chiếu để các bạn làm theo - Bạn sẽ được Thực hành lên sổ sách và Lập BCTC.  

* Với Học kế toán MISA:  Bạn sẽ thực hành làm hết các phần hành kế toán - Biết cách Kiểm tra, Xử lý số liệu để Lập và in ra BCTC.

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail