* HỌC KẾ TOÁN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

HỌC KẾ TOÁN NHÀ HÀNG

Bài giảng KẾ TOÁN NHÀ HÀNG này sẽ giúp Người Chủ doanh nghiệp quản lý nhà hàng & Người làm kế toán nhà hàng khách sạn giải quyết các vấn đề khó khăn sau đây:

 học Kế toán nhà hàng

 

* Các vấn đề của Chủ doanh nghiệp nhà hàng :

1. Thuê mặt bằng, trang trí, tuyển dụng, chọn nhà cung cấp, quyết định thực đơn của nhà hàng, tìm nguồn khách, giữ khách .

2. Tính Foodcost của món ăn

3. Quản lý, kiểm soát gian lận

4. Hợp lý hóa với Thuế ( hợp lý về đầu vào & hợp lý các chi phí)

5. Ước tính được các chi phí và xác định lợi nhuận

6. Giải quyết vấn đề khai báo hóa đơn GTGT đầu ra.

 

* Các vấn đề của Người làm kế toán nhà hàng :

1. Nhận diện các loại chi phí trong giá thành

2. Xử lý chi phí nhân công

3. Giải quyết thực tế trong 1 tháng : Hạch toán, tính giá thành, Xác định kết quả, Lập các báo cáo tài chính.

4. Xây dựng giá thành định mức và tư vấn giá bán dựa trên giá thành định mức.

5. Xử lý kiểm kê - Sản phẩm dở dang cuối kỳ

6. Hợp lý hóa với cơ quan thuế.

7. Các vấn đề mở rộng bao gồm : Kế toán Hợp đồng đặt tiệc, Kế toán Dịch vụ khách sạn, Kế toán trong Dịch vụ du lịch, Kế toán trong Dịch vụ vận tải, Kế toán trong Dịch vụ Massage, Karaoke

 

 

 


 

Trung tâm Kế Toán Hợp Nhất

Bạn có thể liên lạc để hiểu thêm về khoá học và tài liệu đính kèm.

Tham khảo tài liệu khoá học:  https://ketoanhopnhat.edu.vn

LH cô Thuý 0908125042, zalo 0903652095.

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail