Kế toán Hàng hóa - Phân bổ Chi phí - Xác định KQKD

Kế toán mua bán hàng hóa A & Phân bổ chi phí Xác định kết quả kinh doanh Nội dung bài này là sẽ Hướng dẫn các vấn đề :

   - Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng hóa

   - Ghi nhận nghiệp vụ xuất bán hàng hóa

   - Phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán

   - Thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại!

> Click xemVideo Bài giảng Kế toán mua bán HÀNG HÓA & Xác định kết quả kinh doanh.

 


 
 

 

 

* Tóm tắt nội dung : 

  Khác với doanh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp thương mại với chức năng chính là mua bán hàng hóa.

   - Tất cả các đối tượng mà DN mua vào với mục đích bán ra để kiếm lời thì đều được gọi là hàng hóa, trong các DN này - Kế toán sẽ theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng.

   - Kế toán theo dõi đầy đủ các doanh thu và chi phí có liên quan đến doanh thu trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >>> Click Xem File Bài giảng  :  BG 6.4

 

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác