Kế toán Quan hệ Thanh toán Nội bộ trong DN - BCTC

ĐH KINH TẾ TPHCM - KẾ TOÁN

@ BẢN QUYỀN của KẾ TOÁN HỢP NHẤT

952 Quang Trung, P.8, quận Gò Vấp.

 


 *Kế toán quan hệ thanh toán nội bộ :

Chương này giúp người học :

   - Hiểu được các quan hệ thanh toán nội bộ trong doanh nghiệp.

   - Trình bày các phương pháp kế toán các quan hệ TTNB.

   - Kế toán quan hệ vốn và phân phối lợi nhuận.

   - Kế toán quan hệ thanh toán vãng lai.

   - Kế toán quan hệ sản xuất kinh doanh.

   - Kế toán quan hệ về thuế GTGT, TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương này giúp người học kế toán tổng hợp  :

- Hiểu được các quan hệ thanh toán nội bộ (TTNB) trong doanh nghiệp.

- Trình bày các phương pháp kế toán các quan hệ TTNB.

- Lưu ý các vấn đề về Thuế cần quan tâm về quan hệ TTNB

- Khái quát về quan hệ nội bộ trong DN.

- Kế toán quan hệ vốn và phân phối lợi nhuận.

- Kế toán quan hệ thanh toán vãng lai.

- Kế toán quan hệ sản xuất kinh doanh.

- Kế toán quan hệ về thuế GTGT

- Quan hệ về thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail