- Cách tính Kết quả thi đậu từ điểm các môn thi !

Cách tính xếp lại điểm thi 

 


 

 

 

* Cách tính điểm xếp loại thi kế toán Trưởng

Các bạn làm 2 bài thi Cuối khóa, kết quả thi sẽ tính & được xếp loại như sau:

 

   - Loại giỏi:

             Điểm trung bình 2 môn thi từ [8-10] và kô có môn nào dưới 7;

 

   - Loại khá:

             Điểm trung bình 2 môn thi từ [7-7,9] và kô có môn nào dưới 6;

 

   - Loại trung bình:

             Điểm trung bình 2 môn thi [5-6,9] và kô có môn nào dưới 5;

 

   - Loại không đạt yêu cầu(rớt) :

             Có môn thi dưới 5 điểm.

             (Bạn nào thi rớt, phải thi lại với khóa sau)

 

 

* Cập nhật thông tin mới kế toán trưởng!

 

 


 

 

* Cách xếp loại kết quả thi Lớp Kế toán Viên

Các bạn làm bài kiểm tra Cuối khóa, kết quả thi sẽ tính & được xếp loại như sau:

 

   5,0 ≤ TB ≤  6,0       

  

   6,1 ≤ TB-Khá <7,0       

  

   7,0 ≤ Khá < 8,0

 

   8,0 ≤ Giỏi ≤ 9,0

  

   9,0 < Xuất sắc ≤ 10

 

 


Chúc các bạn đạt điểm cao!

 

 

Kế Toán Hợp Nhất 952 QUANG TRUNG GÒ VẤP TPHCM

 

 

  lớp Học Kế Toán thực hành 952 QUANG TRUNG GÒ VẤP TPHCM

 


 

Click xem bài giảng Youtube Kế toán Hợp Nhất 

 


xemdiem_detail