* Cách tính Kết quả thi đậu từ điểm các môn thi !

 

 


 

 

 

Cách xếp loại kết quả thi !

 

   - Loại giỏi:

             Điểm trung bình 2 môn thi từ [8-10] và kô có môn nào dưới 7;

 

   - Loại khá:

             Điểm trung bình 2 môn thi từ [7-7,9] và kô có môn nào dưới 6;

 

   - Loại trung bình:

             Điểm trung bình 2 môn thi [5-6,9] và kô có môn nào dưới 5;

 

   - Loại không đạt yêu cầu:

             Có môn thi dưới 5 điểm.

 

 

 

Chúc các bạn đạt điểm cao!

 

 


 

 

Kế Toán Hợp Nhất 952 QUANG TRUNG GÒ VẤP TPHCM

 

 

  lớp Học Kế Toán thực hành 952 QUANG TRUNG GÒ VẤP TPHCM

 


 

Click xem bài giảng Youtube Kế toán Hợp Nhất 

 


xemdiem_detail