6. HỌC KẾ TOÁN CƠ BẢN THỰC HÀNH - Cho Người Chưa biết gì / Đã quên lâu.

 


 

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC KẾ TOÁN :

Học kế toán cơ bản thực hành, dạy làm thực hành ngay từ đầu trên Hóa đơn sổ sách của doanh nghiệp tpHCM.

  - Quản lý kiểm soát được Tiền bạc, Sổ sách Hóa đơn chứng từ Kế toán của công ty trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ...

  - Biết cách Lập & Giải thích được các Sổ sách, Báo cáo tài chính cho Giám đốc & Cơ quan thuế.

  - Biết Lập tờ khai & Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK

  - Nộp báo cáo Quyết toán Thuế điện tử.

  - Đáp ứng tất cả các công việc Kế toán Thuế tại các Công ty tpHCM trong quá trình Mua bán, sản xuất, thương mại, dịch vụ... (Như: Trường học, Bệnh viện, Khách sạn, Du lịch, Bảo vệ, Vận tải, Sửa chữa, Vàng bạc, Shop, Kho hàng, Spa, Xây dựng xây lắp, Bất động sản, Gia công sx, .v.v.)

 

 * Khóa đặc biệt dành cho các bạn:

  - Bạn muốn đổi sang nghề HOT kế toán.

  - Bỏ lâu Quên cơ bản kế toán => Muốn thực hành để đảm nhận công việc tốt hơn.

  - Chỉ biết một phần của kế toán(như Thu chi, công nợ, hàng hóa, kt thuế...) => Muốn đảm nhận thêm các phần hành khác để công việc vững chắc hơn.

=> Giảng viên sẽ từng bước hướng dẫn thực hành - Bạn sẽ làm được & quản lý tốt mọi phần hành kế toán tổng hợp cho công ty.

 


 

* NỘI DUNG HỌC THỰC HÀNH:

(Gồm III phần tóm tắc Nội dung học)

(Đã cập nhật kế toán mới thông tư 200)

 

Phần I. Kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của DN : (Có 2 phần a & b)

 

a. Phần vận dụng kiến thức, bài toán thực tế:  

  - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập kho hàng hóa, Kiểm soát Nợ phải thu, phải trả của khách hàng.

  -  Biết cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp.

  - Tính giá, lập mẫu biểu báo cáo theo dõi Tài sản cố định, vật liệu hàng hóa, Tiền lương….

  - Tính toán xác định Giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.

  - Tính toán, xác định Doanh thu , chi phí & Lãi lỗ lợi nhuận hàng tháng.

  - Nắm vững thực hiện tốt các Luật Kế toán... để tránh bị phạt cho doanh nghiệp.

b. Phần Thực hành cả Sổ sách & Máy trên chứng từ thực tế: 

  - Hướng dẫn cách Lập và kiểm tra tất cả các hóa đơn chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu/chi, Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có, Tờ khai hải quan,…

  - Cách ghi các loại sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết - tổng hợp.

  - Chỉ dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu trong quá trình làm.

  - Hướng dẫn tổng kết hoàn thiện Sổ sách - Lập và giải trình số liệu Báo cáo tài chính cho Ban giám đốc, Cơ quan thuế như: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC..

  - Đặc biệt ở phần thực hành, Giảng viên sẽ hướng dẫn và sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC. (Tham khảo giáo trình giảng dạy)

 

 


 

Phần II. Khai và Quyết toán Thuế trên máy tính, phần mềm HTKK:

 a. Học viên sẽ làm được hết các loại Thuế của doanh nhgiệp sau đây:

  - Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân

  - Thuế Xuất nhập Khẩu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Môn bài .v.v..

b. Hướng dẫn dùng máy tính, phần mềm HTKK khai Thuế từ đầu thành lập DN cho đến khi hoàn tất Quyết toán thuế & kết xuất báo cáo gởi qua internet cho Cục Thuế:

  - Hướng dẫn Bạn(Doanh nghiệp) cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đầu, ra sao?

  - Cách lập các loại tờ khai thuế & tính toán số thuế cần nộp của các loại Thuế vào phần mềm HTKK và kết xuất gởi qua mạng :

    + Với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) :

    + Ngoài ra có các loại Thuế đơn giản khác: Thuế Môn bài, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Xuất nhập khẩu ...

 

 


 

Phần III. Kế toán sử dụng Phần mềm máy tính: Misa, Excel...

  - Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng hệ thống phần mềm Misa Sao cho: Hiệu quả và Bảo mật dữ liệu của công ty bạn.

  - Cách khai báo thông tin doanh nghiệp: Tạo lập nhanh dữ liệu các danh mục; Nhập, kiểm tra các số dư đầu kỳ vào các phân hệ kế toán, Xem các báo cáo ban đầu…

  - Lập ghi sổ các chứng từ phát sinh vào các phân hệ kế toán... (Máy tính sẽ tự động Kết chuyển số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, nhật ký chung, sổ cái, v.v.

  - Cách kiểm tra & điều chỉnh sai lệch số liệu chứng từ trên các Sổ đã lưu và in báo cáo chi tiết tổng hợp.

  - Ra lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó) 

  - Cuối kỳ kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo ; In các báo cáo tài chính theo yêu cầu DN. Lưu trữ theo thời gian của DN và quy định của nhà nước.

  - Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với Ban giám đốc và Cơ quan Thuế như thế nào ?

 

 


 

* CÓ CÁC LỚP KẾ TOÁN THỰC HÀNH SAU:

(Tùy nhu cầu công việc kế toán của bạn)

Chú ý: Có lớp Sáng / Tối / Cấp tốc.

> Ưu đãi: Học chậm/Bận bù lại miễn phí !

> Đăng ký Sớm đc giảm nhiều học phí !

 


 

1. Chọn lớp Kế toán Cơ bản thực hành:

(Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng "kế toán doanh nghiệp thực hành thực tế"

  

- Thời gian:  2 tháng (Sáng/tối)

- Học phí: 2,5tr > 2,3tr Nếu đóng trước ngày KG 

 

- Khai giảng: 19/6(246) và 04/6(357)

- Có lớp đặc biệt: 07/6(Sáng 9g-11g)

 

 


 

1.7. Lớp Tổng hợp thực hành kế toán trên (Sổ sách chứng từ) và (Máy):

(Thực hành trên cả sổ và máy - Biết kiểm soát số liệu, Lập sổ sách + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng: (Kế toán doanh nghiệp thực hành thực tế + Kế toán phần mềm)

 

- Thời gian: 3 tháng (sáng/tối).

- Học phí: 3,5tr > 3tr Nếu đóng trước ngày KG

 

- Khai giảng: 19/6(246) 04/6(357)

- Có lớp đặc biệt: 07/6(Sáng 9g-11g)

 

 


  

1.2.7. LớpTổng hợp đi làm từ A đến Z - Đáp ứng Mọi công việc Kế toán Thuế tại công ty:

(Tương đương Phó phòng kế toán: Biết lập sổ sách kế toán Tổng hợp trên sổ & máy + Biết cả Quyết toán thuế + Lập bc tài chính)

- Nhận được 3 bằng (Kế toán thực hành sổ sách + Kế toán máy + Thực hành khai Thuế)

 

- Thời gian: 4 tháng (sáng/tối)

- Học phí: 4,5tr > 4tr Nếu đóng trước ngày KG

- Có khóa đặc biệt 6 tháng (Được đào tạo & cấp cả Bằng làm Kế toán trưởng - Học phí chỉ 5 triệu)

 

- Khai giảng: 19/6(246) 04/6(357)

- Có lớp đặc biệt: 07/6(Sáng 9g-11g)

 

 


 

1.2. Lớp Tổng hợp thực hành Kế toán trên hóa đơn chứng từ + Khai báo Thuế (máy):

 (Biết Lập, quản lý kế toán tổng hợp trên Sổ sách hóa đơn chứng từ + Biết cả Khai Quyết toán Thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

 - Nhận được bằng: (Kế toán doanh nghiệp thực hành & Thực hành khai báo thuế)

 

- Thời gian:  3 tháng (sáng/tối)

- Học phí: 3,5tr > 3tr Nếu đóng trước ngày KG

 

- Khai giảng:  19/6(246) 04/6(357)

- Có lớp đặc biệt: 07/6(Sáng 9g-11g)

 

 


 

 Tư vấn chọn lớp: Cô Thúy 0908.125.042

Chú ý: Có thể Chuyển khoản / ĐKý Online

 

* Được Website Toplist.vn Bình chọn Top 1 tại tpHCM - Click xem ! )

 


 

 *Xem chứng chỉ ĐH kinh tế tphcm cấp

*Xem kỹ Bằng có ghi chữ "Thực hành"

 
 
 
 
 

 
 Chúc các bạn thành công !
 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!