@ Quản trị Tài chính - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

* Tài liệu học QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

> Vấn đề hay đặc biệt :

- Dự đoán tài chính & hoạch định lợi nhuận

- Đoàn bẩy kinh doanh và cơ cấu tài chính

- Thời giá của tiền,chi phí vốn...

 

 

* Click xem bài giảng !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   * Tài liệu Quản trị tài chính theo Thông tư mới, Học Kế toán Trưởng cấp bằng chứng chỉ Bộ tài chính và của Trường Đại học kinh tế tphcm cơ sở  952 Quang Trung, P8, Gò Vấp 0908125042 

* Tai lieu Quan tri tai chinh theo Thong tu moi, Hoc Ke toan Truong cap bang chung chi Bo tai chinh va cua Truong Dai hoc kinh te tphcm co so 952 Quang Trung P8 Go Vap 0908125042

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail