Quản trị Tài chính, Tài liệu Học Kế toán Trưởng bộ tài chính @

Tài liệu kế toán trưởng Quản trị tài chính

   Tài liệu môn quản trị tài chính được Nội dung ôn thi ngắn gọn dễ hiểu thi đậu cao chứng chỉ kế toán trưởng, chuyên đề này bao gồm Dự đoán tài chính & hoạch định lợi nhuận, Đoàn bẩy kinh doanh và cơ cấu tài chính, Thời giá của tiền,chi phí vốn...

 

* Click xem bài giảng !

 

- Lớp học Online, Click xem!

- Lớp học Trực tiếp, Click xem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   * Tài liệu Quản trị tài chính theo Thông tư mới, Học Kế toán Trưởng cấp bằng chứng chỉ Bộ tài chính và của Trường Đại học kinh tế tphcm cơ sở  952 Quang Trung, P8, Gò Vấp 0908125042 

* Tai lieu Quan tri tai chinh theo Thong tu moi, Hoc Ke toan Truong cap bang chung chi Bo tai chinh va cua Truong Dai hoc kinh te tphcm co so 952 Quang Trung P8 Go Vap 0908125042

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail