3 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Biết cả tổng hợp đối chiếu số liệu để lập BCTC

học lập báo cáo tài chính

 

Học lập báo cáo tài chính

    Lớp lập báo cáo tài chính này sẽ giúp bạn biết cách đối chiếu & tổng hợp số liệu & hoàn thiện sổ sách lập bctc và Quyết toán thuế như Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động KD, Bc Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính

 

     Hỗ trợ cả lớp Online khi nhà xa ở tỉnh, bận công tác... (Học viên đc hỗ trợ Online trực tuyến, bất cứ lúc nào trong suốt khóa học & cả khi đi làm!)

  

Xin giới thiệu bạn các bài giảng đầu tiên của khóa học:

 

P1. Bài giảng đầu tiên về Quản lý sổ sách Kế toán & lập báo cáo tài chính:  Click xem!

hoc lap bao cao tai chinh

 

hoc lap bao cao tai chinh

 

phan tich bao cao tai chinh

 

 

P2. Bài giảng đầu tiên về Khai & Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK, Nộp thuế điện tử: Click xem!

Học khai báo thuế HTKK

 


 

 

 

*Có các Lớp lập báo cáo tài chính & Thuế sau(Tùy nhu cầu công việc của bạn):

 

 

*B. Lớp vào Lập báo cáo tài chính NGAY

Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu, Kết sổ & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính - Yêu cầu đã biết ghi sổ & định khoản kế toán, nếu chưa biết thì học lớp Sb (xem bên dưới)

 

- Thời gian: 3 tuần(18g30-20g)

- Học phí: 2,000,000đ (Bao gồm Bộ chứng từ làm báo cáo tài chính thực tế)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, được hỗ trợ cả đi làn sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

 

 

 


 

 

*Sb. Dạy cả Lập báo cáo tài chính & Quản lý sổ sách kế toán:

Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính Click xem chi tiết

 

- Thời gian: 2 tháng(18g30-20g)

- Học phí: 2,500,000đ (Bao gồm Bộ tài liệu đáp án, Bộ chứng từ làm thực tế)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, Được hỗ trợ cả đi làm sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

 

 


 

 

*ST. Lớp Kế toán Thuế (Biết làm Kế toán Sổ sách lập báo cáo tài chính + Khai báo Thuế phần mềm):

Biết Lập, quản lý nhanh kế toán tổng hợp trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Biết cả Khai Quyết toán nộp Thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính Click xem chi tiết

 

- Thời gian: 3 tháng(18g30-20g)

- Học phí: 4,000,000đ (Bao gồm 2 Bộ tài liệu đáp án, 2 Bộ chứng từ làm thực tế)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, được hỗ trợ cả đi làm sau này!

- Tư vấn học: cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

 

 

 


 

 

*BT. Lớp Lập báo cáo tài chính & Khai báo quyết toán Thuế

(Biết cách tổng hợp đối chiếu số liệu, Kết sổ & Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính, Biết cả Khai nộp Quyết toán Thuế cho công ty

 

- Thời gian: 2 tháng(18g30-20g)

- Học phí: 3,500,000đ (Bao gồm Bộ tài liệu đáp án, 2 Bộ chứng từ làm thực tế)

 

* Hiện đang có cả lớp đặc biệt: Online(học ngay) cho các bạn ở xa, ở tỉnh, bận rộn, Được hỗ trợ cả đi làm sau này!

- Tư vấn cô Thúy Zalo 0908125042 (Ko cần kết bạn vẫn gọi được zalo bình thường!)

 

 


 

 

lập phân tích báo cáo tài chính bctc

 tài liệu lập báo cáo tài chính bctc

 

phân tích tài chính ( *Pass: kt952quangtrung )

 


 

 

 

 Chúc các bạn thành công!

 
 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail