@ Phân tích BCTC - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

* TÀI LIỆU HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG -LẬP & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

> Giới thiệu phần đặc biệt hay :

- Phương pháp phân tích hiệu quả

- Mục tiêu, Quy trình Phân tích bctc

 

- Phân tích báo cáo tài chính các công ty lớn Việt Nam như FPT, VinaMilk...

- Phân tích Chiến lược kinh doanh

 

- Phân tích tài chính, Chỉ số tăng trưởng

- Phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ .vv

 

* Học kế toán thuế ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tài liệu Phân Tích báo cáo tài chính Thông tư mới, Học Kế toán Trưởng, chứng chỉ Bộ tài chính, chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm, 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp 0908125042  Tai lieu Phan tich BCTC  thong tu moi, Hoc Ke toan Truong chung chi Bo tai chinh chung chi Dai hoc kinh te tphcm, 952 Quang Trung P8 Go Vap 0908125042hính  - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042

 


 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail