> Hướng dẫn thực tập làm đề tài Tốt Nghiệp tại các doanh nghiệp

 

Hướng dẫn đề tài tốt nghiệp

Bao gồm nhiều đề cương & đề tài thực tế tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng,v.v. 

 

*Lĩnh vực Kế toán tài chính:

  - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty X

  - Kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại công ty M

 

  - Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Y

  - Kế toán tài sản cố định tại công ty Z

 

  - Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty K

  - Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp L

 

  - Tổ chức kế toán viện phí tại Bệnh viện Y

  - K.toán các hạng mục ngân sách tại Phòng G.dục xã C … 

 


 

 

*Phân tích hoạt động Kinh doanh

  - Phân tích báo cáo tài chính năm 20xx của công ty K

  - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn năm 20xx công ty F

 

  - Phân tích giá thành s.phẩm tại Nhà máy I qúy 3 năm 20xx …

 

  - Kết hợp kế toán tài chính và phân tích :

  - KT TSCĐ & phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại cty H

  - KT xác định KQKD & phân tích hiệu quả hoạt động cty N …

 

 


 

 

*Kế toán Quản trị & Chi phí:

  - Phân tích quan hệ CVP tại công ty U

  - Tổ chức hệ thống KT giá thành định mức tại Xí nghiệp Z

 

  - Đánh giá kế toán trách nhiệm tại Nhà máy T

  - Lập dự toán ngân sách tại công ty J ...

 


 

 

*Lĩnh vực Kiểm toán:

  - Quy trình kiểm toán hàng tồn kho ở c.ty kiểm toán S&A

  - Đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại c.ty kiểm toán XYZ

 

  - Kiểm soát nội bộ h.động ngân quỹ tại Ngân hàng BBB

  - Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ ở Phòng BHXH Huyện M

 

 


 

 

*Hệ thống thông tin kế toán:

  - Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa tại Công ty B

  - Phân tích chu trình mua hàng trong điều kiện tin học hóa tại Công ty L

 

  - Mô tả, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm kế toán LISA

  - Vận dụng Excel trong công tác kế toán tại Phòng Giáo dục huyện K.

 

 


 
 

//ketoanhopnhat.edu.vn/
 
 
 

* Một số Đề Tài Mẫu & Đề Cương Thực Tế:

 

  - Bài mẩu 1: Chi phí SX giá thành.

 

 

  - Bài mẩu 2: Chi phí SX Giá thành.

 

 

  - Đề cương 1: Công ty DỆT MAY7.doc

 

 

  - Đề cương 2: Công ty TNHH-TMXD LÊ THÀNH.doc

 

 

  - Đề cương 4: KToán BHàng & XĐKQKD Tại CTY THIẾT BỊ ĐIỆN AP .doc

 

 

  - Đề cương 5: Công ty Xây DựngTổng Hợp NAGECCO.doc

 

 

  - Đề cương 6: Công ty TNHH TM&ĐTư ĐỒNG TÂN.doc

 

 

  - Đề cương 7: Công ty Dịch Vụ Công Ích NHÀ BÈ.doc

 

 

  - Đề cương 8: Công ty TNHH TM DV Vệ Sinh SAO VIỆT.doc

 

 

  - Đề cương 9: Công ty TNHH Dịch Vụ QUỐC THANH.doc

 

 

  - Đề cương 10: Công ty TNHH TM DV NHUẬN PHÁT.doc

 

 

  - Đề cương 11: Công ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư HỒNG TÂN.doc

 

 

  - Đề cương 12: Xác Định KẾT QUẢ KINH DOANH .doc

 

....v.v.

 

 

 

 


 

 
* Gv - ThS: Đặng Thị Kim Thúy.  
  - 028 383 15278 - 0908 125 042
 
 

* Học cấp Bằng tại : 
  - 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp
 
 
* Tham khảo Học và Tài liệu :

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail