> Hướng dẫn thực tập làm đề tài Tốt Nghiệp tại các doanh nghiệp

Hướng dẫn thực tập làm Đề tài tốt nghiệp tại các Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng, v.v.

 

 

Tham khảo Các Đề Cương và  Đề Tài Thực Tế :

*Lĩnh vực Kế toán tài chính:

  - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty X

  - Kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại công ty M

 

  - Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Y

  - Kế toán tài sản cố định tại công ty Z

 

  - Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty K

  - Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp L

 

  - Tổ chức kế toán viện phí tại Bệnh viện Y

  - K.toán các hạng mục ngân sách tại Phòng G.dục xã C … 

 


 

 

*Phân tích hoạt động Kinh doanh

  - Phân tích báo cáo tài chính năm 20xx của công ty K

  - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn năm 20xx công ty F

 

  - Phân tích giá thành s.phẩm tại Nhà máy I qúy 3 năm 20xx …

 

  - Kết hợp kế toán tài chính và phân tích :

  - KT TSCĐ & phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại cty H

  - KT xác định KQKD & phân tích hiệu quả hoạt động cty N …

 

 


 

 

*Kế toán Quản trị & Chi phí:

  - Phân tích quan hệ CVP tại công ty U

  - Tổ chức hệ thống KT giá thành định mức tại Xí nghiệp Z

 

  - Đánh giá kế toán trách nhiệm tại Nhà máy T

  - Lập dự toán ngân sách tại công ty J ...

 


 

 

*Lĩnh vực Kiểm toán:

  - Quy trình kiểm toán hàng tồn kho ở c.ty kiểm toán S&A

  - Đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại c.ty kiểm toán XYZ

 

  - Kiểm soát nội bộ h.động ngân quỹ tại Ngân hàng BBB

  - Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ ở Phòng BHXH Huyện M

 

 


 

 

*Hệ thống thông tin kế toán:

  - Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa tại Công ty B

  - Phân tích chu trình mua hàng trong điều kiện tin học hóa tại Công ty L

 

  - Mô tả, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm kế toán LISA

  - Vận dụng Excel trong công tác kế toán tại Phòng Giáo dục huyện K.

 

 


 
 

//ketoanhopnhat.edu.vn/
 
 
 

* Một số Đề Tài Mẫu & Đề Cương Thực Tế:

 

  - Bài mẩu 1: Chi phí SX giá thành.

 

 

  - Bài mẩu 2: Chi phí SX Giá thành.

 

 

  - Đề cương 1: Công ty DỆT MAY7.doc

 

 

  - Đề cương 2: Công ty TNHH-TMXD LÊ THÀNH.doc

 

 

  - Đề cương 4: KToán BHàng & XĐKQKD Tại CTY THIẾT BỊ ĐIỆN AP .doc

 

 

  - Đề cương 5: Công ty Xây DựngTổng Hợp NAGECCO.doc

 

 

  - Đề cương 6: Công ty TNHH TM&ĐTư ĐỒNG TÂN.doc

 

 

  - Đề cương 7: Công ty Dịch Vụ Công Ích NHÀ BÈ.doc

 

 

  - Đề cương 8: Công ty TNHH TM DV Vệ Sinh SAO VIỆT.doc

 

 

  - Đề cương 9: Công ty TNHH Dịch Vụ QUỐC THANH.doc

 

 

  - Đề cương 10: Công ty TNHH TM DV NHUẬN PHÁT.doc

 

 

  - Đề cương 11: Công ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư HỒNG TÂN.doc

 

 

  - Đề cương 12: Xác Định KẾT QUẢ KINH DOANH .doc

 

....v.v.

 

 

 

 


 

 
* Gv - ThS: Đặng Thị Kim Thúy.  
  - 028 383 15278 - 0908 125 042
 
 

* Học cấp Bằng tại : 
  - 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp
 
 
* Tham khảo Học và Tài liệu :

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail