@ Tổ chức công tác Kế Toán - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

(Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/TT-BTC)

 

   - Hiện nay Tổ chức công tác kế toán như thế nào ?, 

   - Vai trò quyền hạn Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 

   - Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành ra sao...,

   - Tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ sổ sách báo cáo kế toán...v.v

 

học kế toán trưởng Tố chức công tác kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Tài liệu  Tổ chức công tác Kế Toán theo Thông tư mới, Học Kế toán Trưởng cấp bằng chứng chỉ Bộ tài chính và của Trường Đại học kinh tế tphcm cơ sở  952 Quang Trung, P8, Gò Vấp 0908125042 

* Tai lieu To chuc cong tac ke toan theo Thong tu moi, Hoc Ke toan Truong cap bang chung chi Bo tai chinh va cua Truong Dai hoc kinh te tphcm co so 952 Quang Trung P8 Go Vap 0908125042

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail