3. Khai & Quyết toán Thuế trên phần mềm HTKK.

 

ĐIỂM THI HỌC KHAI BÁO THUÊ

 Đại học kinh tế tphcm Cơ sở Kế toán Hợp Nhất THÔNG BÁO QUY ĐỊNH NHẬN BẰNG (Click xem)

Tư vấn LH : 028 383 15278

  

( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành  Khai báo Thuế ")

                     

                      Khai báo Thuế. 97 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 96 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 95 => Đã có điểm !                     

                      Khai báo Thuế. 94 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 93 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 92 => Đã có điểm !

                      Khai báo Thuế. 91 => Đã có điểm !

 

         

                  Khai báo Thuế. 90 => Đã có điểm !                     

                  Khai báo Thuế. 89 => Đã có điểm !

                  Khai báo Thuế. 88 => Đã có điểm !

                  Khai báo Thuế. 87 => Đã có điểm !

                  Khai báo Thuế. 86 => Đã có điểm !

      Khai báo Thuế. 85 => Đã có điểm !

      Khai báo Thuế. 84 => Đã có điểm !

      Khai báo Thuế. 83 => Đã có điểm !

 

      Khai báo Thuế. 82 => Đã có điểm !

      Khai báo Thuế. 81 => Đã có điểm !

      Khai báo Thuế. 80 => Đã có điểm !

      Khai báo Thuế. 79 => Đã có điểm !        

Khai báo Thuế. 78 => Đã có điểm !

 

                  Khai báo Thuế. 77 => Đã có điểm !

                  Khai báo Thuế. 76 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 75 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 74 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 73 => Đã có điểm !

Khai báo Thuế. 72 => Đã có điểm !

 

Khai báo Thuế. từ K.61 đến K.71 !

Khai báo Thuế. từ K50 đến K.60 !

 

Khai báo Thuế. Từ K39 đến K49

Khai báo Thuế. Từ K28 đến K38  !

 

Khai báo Thuế. Từ K20 đến K27  !

Khai báo Thuế. Từ K15 đến K19  !

Khai báo Thuế. Từ K01 đến K14  !

( K01-K14 Xem tại trường )

 


 

học kế toán hợp nhất 952 quang trung gò vấp

 

học kế toánt 952 quang trung gò vấp

 


 
 

* Thông báo : Tuyển dụng > Click !