5. Kế toán Tổng hợp Thực hành từ A đến Z.

 

 

* Tư vấn : 028 383 15278

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

I. Bằng KẾ TOÁN DN THỰC HÀNH - ĐHKTế tphcm cấp Làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng... -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 


 

 

II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ - ĐHKTế tphcm cấp: Dùng để khai báo Thuế cho các Doanh Nghiệp -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 

 

III. KẾ TOÁN PHẦN MỀM Misa Excel - ĐHKTế hcm cấp: Phục vụ làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sản xuất, xây dựng... 
 

 


 

 

 

 

 


 

* Thông báo : Tuyển dụng > Click !