*. Thông báo Tuyển dụng ( Hỗ trợ DN miễn phí )

* Cơ sở đào tạo KẾ TOÁN HỢP NHẤT thuộc K.Kế toán - Đại học Kinh tế tpHCM luôn hỗ trợ tuyển dụng tốt nhất, Miễn phí cho DN tpHCM.

 - Liên hệ: Cô Thúy 0908.125.042


 

 


 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

Click - Xem bản tiếng Anh!

 


 

 

 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

  


 


 

 


 

 WWW.ketoanhopnhat.Edu.VN

 

Chúc các bạn thành công !