- Hỗ trợ DỊCH VỤ Kế toán & Thuế cho Doanh nghiệp

Trung tâm KẾ TOÁN HỢP NHẤT

 

- Hỗ trợ & Tư vấn Sổ sách KẾ TOÁN & THUẾ.

 

- Hỗ trợ Tuyển dụng kế toán cho doanh nghiệp.

 

- Chuyên Đào tạo Kế toán Thuế - Kế toán Trưởng.

 

 


 

 

0. Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Doanh nghiệp :

    - Kế toán Viên - KTTổng hợp - KTTrưởng.

    - Quản trị Hệ thống Kế toán DN.

    - Quản lý Thuế Doanh nghiệp.

 

1. Báo cáo Thuế cho các DN tpHCM các lĩnh vực như :

    - Thương mại – Dịch vụ.

    - Sản xuất – gia công.

    - Xây dựng, lắp đặt.

 

2. Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân :

    - Theo số lượng người lao động trong DN.

 

3. Chứng từ giao dịch ngân hàng :

    - Theo số lượng chứng từ.

 

4. Hạch toán lập Sổ sách - In sổ - Lập Báo cáo cuối năm - Hoàn thiện sổ sách doanh nghiệp các ngành :

    - Thương mại – Dịch vụ.

    - Sản xuất – Gia công.

    - Xây dựng.

 

5. Dọn dẹp Soát xét BCTC & Quyết toán Thuế doanh nghiệp các ngành :

    - Thương mại – Dịch vụ

    - Sản xuất – Gia công

    - Xây dựng.

Doanh nghiệp được kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ, sổ sách của Doanh nghiệp, để phát hiện ra sai sót, điều chỉnh và hoàn thiện lại toàn bộ báo cáo, sổ sách của Doanh nghiệp.

 

 

 * Tư vấn : 0908 125 042 

 


 Tư vấn Dịch vụ KẾ TOÁN THUẾ

 


 

 

 

Trung tâm kế toán Hợp Nhất

 

 

 

 


 

 


dichvuketoan_detail