1. HỌC KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Quản lý sổ sách, báo cáo tài chính DN.

* HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ :

>>> Lớp Kế toán thực hành này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau :

  - Quản lý kiểm soát được hóa đơn, sổ sách Kế toán của doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ, thương mại (Như: Xây dựng xây lắp, Bất động sản, Gia công sx, Trường học, Bệnh viện, Khách sạn, Du lịch, Bảo vệ, Vận tải, Kho hàng, Sửa chữa, Vàng bạc, Shop, Spa .v.v.)

  - Biết cách hoàn tất Sổ sách - Lập & giải trình được báo cáo tài chính cho Giám đốc & Cơ quan thuế.

  - Học bù miễn phí do chậm/ bận công tác.

  - Bằng do Đại học kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" - Click Xem !

 

 

* ĐỐI TƯỢNG thích hợp tham gia học ?

  - Bạn vào nghề kế toán: Muốn nhanh nắm bắt công việc kế toán thực tế tại công ty.

  - Sinh viên sắp tốt nghiệp: Khi đi làm muốn nắm rõ thực hành công việc kế toán tại DN.

  - Các Chủ cơ sở kinh doanh: Muốn hiểu để quản lý riêng sổ sách kế toán của mình (tránh bị phạt đáng tiếc)

  - Trở thành Người làm kế toán tổng hợp / Kế toán Trưởng (Phải nắm hết hệ thống kế toán)

  - Các bạn học & có bằng kế toán nước ngoài cần học Kế toán Việt nam để quản lý công ty...

* Thuận tiện cho bạn Đăng ký học, thi & lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất.

 


 

* NỘI DUNG HỌC THỰC HÀNH :

( Gồm 2 phần Nội dung học & Giáo trình )

( Đã cập nhật kế toán theo thông tư 200 )

 

I. Phần Vận dụng kiến thức thực tế:

  - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập kho hàng hóa, Kiểm soát Nợ phải thu, phải trả của khách hàng.

  -  Biết cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp.

  - Tính giá, lập báo cáo theo dõi Tài sản cố định, vật liệu hàng hóa, Tiền lương….

  - Tính toán xác định Giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.

  - Tính toán, xác định Doanh thu , chi phí & Lãi lỗ lợi nhuận hàng tháng.

  - Nắm vững thực hiện tốt các Luật Kế toán... để tránh bị phạt cho doanh nghiệp.

 

II.  Phần Thực hành cả trên sổ sách & máy: 

  - Hướng dẫn cách Lập và kiểm tra tất cả các hóa đơn chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu/chi, Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có, Tờ khai hải quan,…

  - Cách ghi các loại sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết - tổng hợp.

  - Chỉ dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu trong quá trình làm.

 

  - Hướng dẫn tổng kết hoàn thiện Sổ sách - Lập và giải trình số liệu Báo cáo tài chính cho Ban giám đốc, Cơ quan thuế như: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC..

  - Đặc biệt ở phần thực hành, Giảng viên sẽ hướng dẫn và sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC. (Tham khảo giáo trình giảng dạy)

   

 


 

 

*CÓ CÁC LỚP KẾ TOÁN THỰC HÀNH SAU :

(Tùy nhu cầu công việc kế toán của bạn)

 - Học bù miễn phí do chậm/ bận công tác.

 -  Chú ý:  Có lớp Sáng, Tối, Chủ nhật, Cấp tốc


 

1. Lớp Kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn chứng từ thực tế của DN:

(Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính)

- Thời gian học02 tháng

- Học phí:  2,6tr => 2,3tr Đóng trước ngày KG

- Khai giảng Tối:  19/8 (246) và 17/9 (357) 

* Có lớp đặc biệt: Sáng/CN (LH 0908 125 042)

 


 

8. Lớp Kế toán sổ sách trên Máy tính - phần mềm mới 2019:

(Được làm kế toán lập sổ sách trên máy)

- Thời gian học:  01 tháng

- Học phí:  1,3tr => 1,1tr Đóng trước ngày KG

- Khai giảng Tối:  06/09(246) và 06/08(357)

* Có lớp đặc biệt: Sáng/CN (LH 0908 125 042)

 


 

1.7. Lớp Tổng hợp thực hành kế toán trên cả (Sổ sách chứng từ + (máy):

(Thực hành cả sổ & máy - Biết kiểm soát số liệu, Lập sổ sách + Lập báo cáo tài chính)

- Thời gian học:  03 tháng / khóa

- Học phí:  3,5tr => 3,2tr Đóng trước ngày KG

Khai giảng tối:  19/8(246) 17/9(357)

* Có lớp đặc biệt: Sáng/CN (LH 0908 125 042)

 


 

1.2.8. Lớp Tổng hợp từ A đến Z  - Đáp ứng mọi công việc Kế toán Thuế tại công ty:

(Tương đương Phó phòng kế toán - Biết lập sổ sách kế toán tổng hợp cả 2 sổ & máy + Biết cả Khai Quyết toán thuế + Lập báo cáo tài chính)

- Thời gian học:  04 tháng /khóa

- Học phí:  4,6tr => 4,2tr Đóng trước ngày KG

Khai giảng Tối:  19/8(246) 17/9(357)

 

* Có khóa 6 tháng: (Được đào tạo & cấp cả Bằng làm Kế toán trưởng - Học phí chỉ 5,3 triệu)

 

* Có lớp đặc biệt: Sáng/CN (LH 0908 125 042)

 
 


 

> Tư vấn chọn lớp côThúy 0908.125.042

> Chú ý: Có thể Chuyển khoản học phí CLick !

> Bằng do Đại học kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" -Click Xem !

> Thuận tiện Đăng ký học, thi & lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất (Mặt_tiền 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp) 

* Chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm đào tạo:

* Xem kỹ Bằng có ghi chữ "Thực hành"
 
 
 
 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!