1 HỌC KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Quản lý sổ sách, báo cáo tài chính DN.

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Mục tiêu học lớp Kế toán này sẽ giúp bạn làm tốt công việc sau đây:

   - Quản lý được hóa đơn, tiền bạc và sổ sách kế toán doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ, thương mại (Như: Shop, Cửa hàng, kho hàng, Gia đình mở công ty, Bất động sản, Phòng khám, Khách sạn, Du lịch, Bảo vệ, Vận tải, Xây dựng, Hợp tác xã mới v.v.)

   - Biết cách tổng kết Sổ sách kế toán & Lập, giải trình được báo cáo tài chính cho Giám đốc & Cơ quan thuế.

   - Đào tạo & cấp Bằng của Đại học kinh tế tphcm có ghi chữ  "Kế toán Thực hành"

   - Hỗ trợ cả học kế toán online, tại nhà khi nhà xa bận công tác... (Hỗ trợ học viên trong suốt khóa học, đến khi làm được)

 


 

Học kế toán Gò vấp

 

* ĐỐI TƯỢNG tham gia học ?

   - Bạn vào nghề kế toán: Muốn nhanh nắm bắt công việc kế toán thực tế tại công ty.

   - Các Chủ cơ sở kinh doanh: Muốn hiểu để kiểm soát riêng sổ sách kế toán của mình (tránh bị phạt đáng tiếc...)

   - Trở thành Người làm kế toán tổng hợp / Kế toán Trưởng (Phải quản lý được hệ thống kế toán)

   - Sinh viên sắp ra trường: Khi đi làm muốn nắm rõ thực tế công việc kế toán tại doanh nghiệp.

   - Các bạn học & có bằng kế toán nước ngoài cần học Kế toán Việt nam để quản lý công ty...

 


 

* NỘI DUNG học thực hành :

I. Phần áp dụng kiến thức thực tế:

   - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập kho hàng hóa, Kiểm soát Nợ phải thu, phải trả cho khách hàng.

   -  Biết cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại bất kỳ doanh nghiệp nào.

   - Tính giá, lập báo cáo theo dõi Tài sản cố định, vật liệu hàng hóa, Tiền lương….

   - Tính toán xác định Giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.

   - Tính toán, xác định Doanh thu , chi phí & Lãi lỗ lợi nhuận hàng tháng.

   - Nắm vững thực hiện tốt các Luật Kế toán... để tránh bị phạt cho DN.

 

II. Phần Thực hành cả sổ & máy: 

   - Hướng dẫn cách Lập và kiểm tra tất cả các hóa đơn chứng từ kế toán như: Hóa đơn thuế, các Phiếu thu/chi, các Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có ngân hàng...,Tờ khai hải quan,…

   - Cách ghi các loại sổ kế toán như: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, sổ tổng hợp...

   - Hướng dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu kế toán trong quá trình làm.

   - Hướng dẫn tổng kết Sổ sách kế toán, lập và giải trình số liệu Báo cáo tài chính cho Ban giám đốc, Cơ quan thuế như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

   - Đặc biệt ở phần thực hành này làm trên cả sổ & Máy, Giảng viên sẽ hướng dẫn sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, quản lý hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của bộ tài chính.

 

tài liệu học kế toán thực hành  Kênh Youtube hỗ trợ học làm kế toán thực hành

 

tài liệu học kế toán máy - Phần mềm  Kênh Youtube hỗ trợ học làm kế toán thực hành

 

* Học khai báo Quyết toán Thuế HTKK   ke toan hop nhat

 


 

 

* Có các lớp kế toán thực hành sau: (Tùy nhu cầu đáp ứng công việc của bạn)


1S. Lớp Kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn thực tế của Doanh nghiệp:

(Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính)

 - Thời gian: 2 tháng (18g15-20g15)

 - Học phí: 2,5tr => 2,3tr trước ngày kg

 - Khai giảng: 03/7(246), 16/6(357) 

* Có lớp đặc biệt: Sáng, CNhật, Online 

(Tư vấn: 0908.125.042 - 0945.967.705)

 


 

1M. Lớp Kế toán thực hành trên phần mềm phổ biến hiện nay:

(Biết làm kế toán lập sổ sách, báo cáo tài chính trên hệ thống phần mềm máy tính)

 - Thời gian: 1 tháng (18g15-20g15)

 - Khai giảng: 03/7(T246)

 - Học phí: 1,4tr => 1,3tr Trước ngày kg

* Có lớp đặc biệt: Sáng, CNhật, Online

(Tư vấn: 0908.125.042 - 0945.967.705)

 


 

1SM. Lớp Kế toán thực hành trên cả (Sổ sách hóa đơn thực tế + Phần mềm):

(Thực hành cả sổ & máy - Biết rà soát số liệu, Lập sổ sách & báo cáo tài chính)

 - Thời gian: 3 tháng (18g15-20g15)

 - Học phí: 3,7tr => 3,5tr Trước ngày khg

 - Khai giảng: 03/7(246), 16/6(357)

* Có lớp đặc biệt: Sáng, CNhật, Online

(Tư vấn: 0908.125.042 - 0945.967.705)

 


 

1AZ. Lớp Tổng hợp từ A>Z - Đáp ứng mọi việc Kế toán Thuế tại công ty:

(Tương đương Phó phòng kế toán - Biết làm, quản lý Kế toán tổng hợp trên cả Sổ sách & Phần mềm + Biết lập báo cáo tài chính + Biết cả Khai Quyết toán nộp Thuế qua mạng; Lớp này được nhiều học viên lựa chọn)

 - Thời gian: 4 tháng (18g15-20g15)

 - Học phí: 4,9tr => 4,7tr Trước ngày kg

 - Khai giảng: 03/7(246), 16/6(357)

* Có lớp 6 tháng: (Được đào tạo cả kế toán tổng hợp +  Kế toán trưởng, học phí 6,5 giảm còn 6,1tr)

* Có lớp đặc biệt: Sáng, CNhật, Online.

(Tư vấn: 0908.125.042 - 0945.967.705)

 


 

 - Tư vấn chọn lớp 0908.125.042 hay 0945.967.705 - 028.383.15278

 - Học phí bạn muốn Chuyển khoản.

 - Bằng Đại học kinh tế tphcm cấp có ghi chữ "Thực hành" - Click Xem !

- Hỗ trợ khóa học kế toán online, tại nhà khi nhà xa bận công tác... 

- Thuận tiện đăng ký học, thi & lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất (Mặt_tiền 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp) 

Chứng chỉ ĐH Kinh tế tphcm đào tạo

Xem kỹ Bằng có ghi chữ Thực hành

 
Bằng học kế toán thực hành do Đai học kinh tế tphcm cấp
 
Bằng học kế toán máy thực hành do Đai học kinh tế tphcm cấp
 

Bằng học khai báo thuế thực hành do Đai học kinh tế tphcm cấp

 
 


 Chúc các bạn thành công !


Không có tài liệu nào được tìm thấy!