Chứng chỉ Đại học Kinh Tế tphcm & BTChính - Học Kế toán Ngắn hạn

MẪU BẰNG - CHỨNG CHỈ :

Thực hành Kế toán - Khai báo Thuế -

 Lập BCTChính - Kế toán Trưởng...


 

I. Bằng KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH: Làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng:

->> Chú ý Xem kỹ trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 

 II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ: Dùng để khai báo Thuế cho các Doanh Nghiệp 

->> Chú ý Xem kỹ trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 


   

III. KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH TRÊN MÁY (Phần mềm Misa Excel): Phục vụ làm NHANH cho Kế toán chuyên nghiệp:
 

 


 

 

VI. Bằng LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Dành cho BẠN biết làm kế toán nhưng chưa Kiểm - Kết sổ trước khi Lập được các báo cáo tài chính :

 


 
 


 

 

I. Bằng KẾ TOÁN TRƯỞNG có 2 loại Chứng chỉ:

 

  - Loại 1:  Do Bộ tài chính cấp (Bìa Đỏ) : Tốt nghiệp ngành KT/TC và có thời gian công tác  ĐH2 năm / CĐ-TC 3năm :

 


 


- Loại 2:  Do Đại học Kinh tế tpHCM cấp: nh cho mọi đối tượng Đã hoặc đang học & làm việc liên quan đến kế toán tại các doanh nghiệp

(Do Chưa đủ điều kiện lấy bằng của BTC nêu ở trên Loại 1)

 


 


 

 

 * Tư vấn HỌC: Thạc sĩ.Cô Thúy

   028.383.15278 - 0908.125.042.

 * Chủ nhiệm:Tsĩ  Nguyên Xuân Hưng

   ( Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM )

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!