Chứng chỉ học kế toán tổng hợp A-Z do Đại học Kinh Tế tphcm cấp

MẪU BẰNG - CHỨNG CHỈ :

 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỪ A ĐẾN Z 

(*) Bạn sẽ nhận được 04 bằng của ĐH Kinh tế tpHCM - Chứng minh riêng từng kỹ năng Thực_hành Kế toán - Thuế cả Sổ & Máy - Kế Toán Trưởng.

 


 

I. Bằng KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH : Làm Kế toán Sổ sách - Lập báo cáo tài chính cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng...

>> Chú ý Xem kỹ trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 

 II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ : Dùng để khai báo Lập Tờ khai và Quyết toán Thuế cho các Doanh Nghiệp 

->> Chú ý Xem kỹ trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 


   

III. KẾ TOÁN SỔ SÁCH THỰC HÀNH TRÊN MÁY PHẦN MỀM : Phục vụ NHANH công việc Kế toán cho Doanh nghiệp:
 

 


 

VI. Bằng KẾ TOÁN TRƯỞNG 2 loại:
 
  - Loại 1:  Kế toán Trưởng do Bộ tài chính cấp (Bìa Đỏ) : Tốt nghiệp ngành KT/TC và có thời gian công tác  ĐH2 năm / CĐ-TC 3năm :

 


 

 

- Loại 2:  Do Đại học Kinh tế tpHCM cấp: nh cho mọi đối tượng Đã hoặc đang học & làm việc liên quan đến kế toán tại các doanh nghiệp

(Do Chưa đủ điều kiện lấy bằng của BTC nêu ở trên Loại 1) 

 


 


 

 

 * Tư vấn HỌC: Thạc sĩ.Cô Thúy

   028.383.15278 - 0908.125.042.

 * Chủ nhiệm: Tsĩ  NGUYỄN XUÂN HƯNG

   ( Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM )

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!