Chứng chỉ học kế toán tổng hợp A-Z do Đại học Kinh Tế tphcm cấp

XEM MẪU CHỨNG CHỈ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỪ A-Z(Bằng mục I,II,III), Do Khoa kế toán Trường đại học Kinh tế tpHCM đào tạo và cấp, có các loại chứng chỉ kế toán thực hành sau đây:


 

I. Bằng KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH Làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx.. >> Chú ý Xem kỹ trên Bằng có chữ THỰC HÀNH:

 

 

 


 

II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ: Dùng để khai báo Thuế cho các Doanh Nghiệp >> Chú ý Xem kỹ trên Bằng có chữ THỰC HÀNH:

 

 


   

III. KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH TRÊN PHẦN MỀM(Misa Excel): Phục vụ làm NHANH cho Kế toán chuyên nghiệp:
 

học kế toán phần mềm máy tính

 


 

 

VI. Bằng LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH : Dành cho BẠN biết làm kế toán nhưng chưa Kiểm - Kết sổ trước khi Lập được các báo cáo tài chính:

 


 
 


 

 

VII. Bằng học KẾ TOÁN TRƯỞNG 2 loại(2020):

- Việc đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng được cập nhật theo thông tư của bộ tài chính QĐ199BTC - Sửa đổi theo thông tư 200/2014TT-BTC chế độ kế toán tài chính mới.

- Chứng chỉ Kế toán trưởng 2020 có 2 loại (Tùy trình độ tốt nghiệp & thâm niên công tác kế toán của từng bạn)

 

- Loại 1: Do bộ tài chính cấp:

   + Bạn đã tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng... (Đại học 2năm, Cao đẳng & Trung cấp 3năm, Kế cả Cao Đẳng, Trung Cấp Nghề. > Chú ý tính từ ngày ghi trên bằng).

   + Có thâm niên làm kế toán: Đại học 2năm, Cao đẳng-Trung cấp 3năm.


 


 

- Loại 2: Do Đại học Kinh tế tphcm cấp(new2020):

   +nh cho mọi đối tượng Đã / Đang học & làm việc có liên quan đến kế toán tại các doanh nghiệp.

   + Các bạn tốt nghiệp khối Kinh tế như: Quản trị kd, Ngoại thương, Thương mại, Marketing, Luật, Tin học.v.v.

(*)A/chị cũng có thể đổi sang chứng chỉ của Bộ tài chính khi đủ ĐK ở mục Loại 1.

Lưu ý: Trường đã ngưng cấp bằng Xanh(giấyA4) từ 2019.

 

 

 

* So sánh L1 & L2: Từ điều kiện cấp bằng thì bạn sẽ thấy Loại nào giá trị cao hơn !

 
 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail