> Kế toán tài chính nâng cao, chuyên sâu cho công ty lớn

HỌC KẾ TOÁN NÂNG CAO

>> Mục tiêu khóa đặc biệt này sẽ giải quyết các vấn đề chuyên sâu hơn về kế toán, thuế, hợp đồng kinh tế, đầu tư bất động sản.v.v. - Đồng thời tư vấn tốt cho giám đốc về kế toán tài chính...

 

- Khai giảng: Click - Xem!

* Có lớp đặc biệt: Sáng / CNhật (Liên_hệ_0908.125.042)

 


 

* NỘI DUNG:  Gồm 4 phần chuyên đề.

 

I. Kế toán tài chính: 

Xử lý 5 vấn đề phức tạp trong các dn lớn theo đúng các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán việt nam hiện nay

  1. Chênh lệch tỷ giá.

  2. Đầu tư bất động sản.

  3. Doanh thu - chi phí của hợp đồng xây dựng

  4. Tài sản cố định thuê tài chính
  

  5. Phát hành cổ phiếu/ Trái phiếu.

 
II. Phân tích Báo cáo Tài Chính: 

Phân tích 3 vấn đề quan trọng của doanh nghiệp

  1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán

  2. Phân tích các khoản công nợ phải thu, phải trả

  3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.

 
III. Kế Toán Quản Trị: 

Tư vấn để giúp ban giám đốc ra các quyết định kinh tế đạt hiệu quả tối ưu nhất. Gồm 3 vấn đề

  1. Phân tích mối quan hệ : Chi phí, Khối lượng, Lợi nhuận.

  2. Định giá sản phẩm.

  3. Thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn.

 

IV. Quản lý Thuế : Gồm 2 phần 

  1. Cập nhật cácchính sách mới về thuế và hóa đơn.

  2. Áp dụng xử lý các tình huống khó giải quyết về thuế trong DN.

 

*Click   Xem Giáo trình!

 


 

- Tư vấn chọn lớp 0908.125.042

- Học phí muốn Chuyển khoản!

- Bằng do Đại học kinh tế tphcm cấp có ghi "Thực hành" -Click Xem !

- Thuận tiện Đăng ký học, thi & lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất (Mặt_tiền 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp)

 


 

 


 

 


 


Chúc các bạn Thành công !

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

Các bài khác