5. HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG - Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tpHCM cấp Bằng.

 

 

* Học Kế Toán Trưởng đào tạo & cấp chứng chỉ Đỏ Bộ tài chính & Đại học kinh tế tphcm

  - Đang Ưu đãi 30% lớp Kế toán trưởng.

  - Học theo thông tư mới QĐ199 BTChính.

  - Trong Khóa Kế toán trưởng này sẽ giúp bạn Xử lý-Quản lý tốt hệ thống kế toán, tài chính, thuế... & Tư vấn tốt hiệu quả cho Ban giám đốc về mọi lĩnh vực kinh doanh, đầu tư....

  - Nắm Lịch học cụ thể/Học bù bận việc.

  - Thuận tiện Đăng ký + Học + Thi và lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất.

 


  

* LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA :

 - Lớp thứ 246(25/3) hay 357(26/3) :

      Từ 18g15-20g15 - 2,5tháng.

 - Lớp Chủ nhật(24/3) học 2 buổi :

     Từ 8g30-11g & 13g30-16g - 2,5tháng.

 

* HỌC PHÍ : 1,4 triệu/trọn khóa

 - Đăng ký Sớm để được giảm 30% học phí.

 - Miễn lệ phí thi cấp chứng chỉ.

 - Tài liệu 11 môn tải Miễn phí.

 - Học phòng lạnh, Thiết bị hiện đại.

 - Tư vấn: Thạcsĩ.cô Thuý 0908 125 042

 


 

 

* VỀ NỘI DUNG HỌC & CẤP CHỨNG CHỈ

 

 A. NỘI DUNG HỌC 2019 : 

(Đã cập nhật mới nhất Thông tư 200/BTC)

 

(*) Ngoài phần nội dung chính nền tảng - Chương trình còn chọn ra những phần hay bổ ích giúp Bạn áp dụng vào công ty có hiệu quả tốt nhất Click xem dưới đây :

 

1. Kế Toán Tài Chính > (Click -Xem ) 

> Giới thiệu phần đặc biệt hay :

 - Chênh lệch tỷ giá, Bất động sản đầu tư...

 - DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế

 - KT giao dịch HĐ hợp tác KD & lợi nhuận.

 - Tập hợp chi phí & Giá thành các Cty .v.v

 

2. Phân Tích BC Tài chính > (Click-Xem)

 > Phương pháp phân tích hiệu quả :

 - Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

 - Phân tích BCTC các cty lớn Việt Nam.

 - Phân tích Chiến lược kinh doanh.

 - P/Tích tài chính, Chỉ số tăng trưởng..

 

3. Kiểm Toán > (Click -Xem )

 - Nội dung Bcáo kiểm toán hiện nay. 

 - Quyền hạn trách nhiệm DN kiểm toán.

 - Cách phát hiện gian lận cty niêm yết.

 - Tiêu chí chọn cty kiểm toán đúng p/luật ? 

 - Phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán ?

 

4. THUẾ 2019 > (Click -Xem )

 - Xử lý vấn đề phức tạp hoá đơn - thuế.

 - Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế DN.

 - Giảm thiểu các rủi ro sai phạm thuế DN.

 - Hiệu chỉnh hồsơ cho Quyết toán..

 

5. Tổ Chức Công Tác KT > (Click -Xem )

- Hiện nay tổ chức công tác kế toán ?

- Vai trò quyền hạn Kế toán trưởng DN 

- Tổ chức hệ thống ctừ & sổ sách.v.v.

 

- Dự đoán tchính & hoạch định lợi nhuận.

- Đoàn bẩy kdoanh và cơ cấu tài chính.

- Thời giá của tiền,chi phí vốn bình quân

- Thẩm định năng lực Khách hàng...

- Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

- Thực hiện tốt bộ hồ sơ Vay vốn .v.v..

 

8. Luật Kế Toán & Kinh Tế > (Click -Xem)

- Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

- Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

- Xử lý tranh chấp kiện tụng HĐ kinh tế .v.v.

 

9. Thẩm Định Dự Án Đầu Tư > (Click )

- Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

- Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

- Khả năng để đưa ra quyết định đầu tư v.v.

 

- Phân tích quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

- Định giá bán sản phẩm.

- Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn .v.v

 

* Phần mở rộng :

11. Vấn đề Lưu chuyển tiền tệ > (Click)

*. BC Tài chính các công ty VN > (Click)

*. TOOL Phân tích tài chính > (Click)

   ( Phân tích tài chính - Pass: kt952quangtrung )

*. Tài liệu ứng dụng hay khác  > (Click )

 


 

 

 B. VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ - NỘP HỒ SƠ THI

(Đã tóm tắc ngắn gọn cho bạn dễ hiểu !) 


I. Chứng chỉ cấp theo QĐ199/BTC :

(Có 3 loại):

 

L1. Do Bộ tài chính cấp - Bìa đỏ:

- Bạn đã tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng...

( ĐH 2năm, CĐ&TC 3năm, kế cả CĐ,TC nghề. > Chú ý tính từ ngày ghi trên bằng).

- Có thâm niên kế toán ĐHọc: 2năm, CĐẳng &TCấp: 3năm.

 

L2. Do ĐH Kinh Tế tpHCM cấp - Bìa đỏ:

- Các bạn tốt nghiệp khối Kinh tế như: Quản trị KD, Ngoại thương, Thương mại, Marketing, Luật, Tin học.v.v.

(*)A/chị cũng có thể cấp đổi chứng chỉ của Bộ tài chính khi đủ ĐK ở mục L1

 

L3. Do ĐH Kinh Tế tpHCM cấp - Bìa xanh:

- Là trường hợp bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện mục L1, L2 ở trên.

   + Vẫn được học & nhận được chứng chỉ xanh của ĐH kinh tế tphcm(chứng minh năng lực KTT của bạn). 

    + Khi đủ điều kiện có thể đổi lại cchỉ của bộ tài chính (Thời hạn đổi 1 năm, kể từ ngày nhận chứng chỉ xanh trên).

 
*Click xem!  Mẫu chứng chỉ Kế toán trưởng

 


 

III. HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ thi : 

- Nộp 02 ảnh thẻ 3x4cm.

- 01 bản sao Bằng cấp (Công chứng).

- Đơn xác nhận thâm niên công tác nếu có :
  + Xem tải file mẫu .PDF  hoặc  .DOC

> Chú ý: Hồ sơ không cần nộp liền(có thể Bổ sung trong lúc học)

 


 

 II. TƯ VẤN Cấp lại, Chuyển đổi Bằng :

 (Theo QĐ Bộ tài chính & ĐH Kinh tế tphcm)

 1. Bằng Bộ tài chính do bị hết hạn muốn cấp lại (sau 5 năm).  

 2. Bằng Đại học kinh tế tphcm đổi sang Bằng Bộ tài chính (Giá trị hơn).

 

>> Liên hệ cô Thuý 028.383.15278 - 0908.125.042 (Click số) Để được hướng dẫn thực hiện !

 


 

 

*Đây là mẫu chứng chỉ của Bộ tài chính :

 


 

* Click-Xem các Mẩu chứng chỉ !

 C. CƠ SỞ HỌC CỦA TRƯỜNG :

- Thuận tiện cho bạn Đăng ký - Học - Thi và lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất - Click Xem !

 

 

 


 


 

> Chúc các bạn thành công !