banner
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng Chỉ BTChính & ĐH KinhTế HCM.

    

 

* Đào tạo Học Kế toán Trưởng Chương trình gồm nhiều Cđề thực tế theo TTư BTC - Biết rõ Lịch học, Thi -  Chứng chỉ Bộ tài chính & Đại học KinhTế tphcm cấp theo QĐ:199/BTC

- Ưu đãi : Bạn được Học Bù khi bận Công tác - Ôn thi kỹ Thi đậu trong tầm tay !


(*)  Tư vấn học Kế toán Trưởng 0908 125 042 - Giúp bạn sắp xếp phù hợp Lịch Học & Thi, Đơn Xác nhận công tác !
 

 - Khai giảng :  { 04/03/2018 }
 

 - Học phí :  1 triệu - Đóng trước KG / ĐKý Online !

   ( Ưu đãi Đầu năm - Tuần lễ Vàng ! )

    > Lệ phí thi + Chứng chỉ = 200 000đ.

    > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 80.000đ/Bộ Hay Tải miễn phí,

    > Chú ý : Bạn muốn CHUYỂN KHOẢN Học phí  - Click !

 

(*)  Đăng ký học kế toán Trưởng cơ sở - Ngay_mặt_Tiền_đường (Kô vô hẻm) :

 

 

 

I. CHỨNG CHỈ cấp theo QĐ199/BTC :

   ( Điều kiện cấp chứng chỉ học Kế toán Trưởng )
  > Bạn Cần gấp sẽ đc xác nhận TNghiệp sau Thi !
 

 1. DoBộ Tài Chính cấp phải : 

  - Đã tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính ( ĐH 2 năm và CĐ,TC 3 năm).
  - Có Thời hạn làm / công tác Kế toán (ĐH 2n, CĐ,TC 3n). 

 

 

  2. Đại học Kinh Tế tphcm cấp :

  - Dành cho các bạn học khác ngành Kế toán, Tài chính...
 

  > Click xem !  Giải thích minh họa các loại CChỉ Kế toán trưởng !
 
 

 

  II. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ HỌC : 

- 01 bản sao Bằng cấp (Công chứng).

- 02 hình thẻ 3x4 (Hạn cũ 6 tháng).

- 01 CMND (Bản sao).

-  Đơn xin xác nhận thời gian Công tác.
      + Xem Mẩu Đơn đã làm  Click tải về !

  > Chú ý:  Hồ Sơ & Phí cấp Cchỉ kô cần nộp liền! ( Bạn bổ sung trong lúc học !)

 


 

 III. TƯ VẤN Cấp lại, Chuyển đổi Bằng :

(Theo QĐ Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm)

  1. Bằng BTC do bị hết hạn muốn cấp lại.  

  2. Bằng Xanh ĐHKTế sang Bằng Đỏ của BTC.

>>> Liên hệ Cô Thuý 0908.125.042 để đc Tư vấn !

 


 

 

 IV. NỘI DUNG HỌC

( Chương trình học Kế toán trưởng gồm 10 Chuyên đề ứng dụng Thực tế vào Cty Bạn - Luôn cập nhật mới nhất Thông tư 200/BTC

  @ Bản quyền tại Cơ sở : 

 


 

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

> Phần ứng dụng hot :

 
 -  Xử lý các vấn đề HOT hiện nay như :

      + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

      + DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

 -  KT giao dịch H.đồng hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

 -  Tập hợp chi phí & Tính giá thành các công ty ..v.v.

 

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 *PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

  -  Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

  -  Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

  -  Phân tích BCTC các CTy lớn Việt Nam.

  - Phân tích CHIẾN LƯỢC Kinh doanh.

  - Phân tích Biến động & tương quan giữa các K/mục

  - Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng .v.v.

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * KIỂM TOÁN :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

-  Nội dung BC Kiểm toán hiện nay.

-  Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.
 
-  Kinh nghiệm phát hiện gian lận Cty niêm yết.

-  Tiêu chí lựa chọn Cty kiểm toán đúng P/luật chưa ?

-  Phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán Thuế ? v.v.

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 * THUẾ áp dụng T.Tư mới  :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

 -  Xử lý vấn đề phức tạp về Hoá đơn & Thuế hiện nay.

 -  Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

 - Giảm thiểu các Rủi Ro trong sai phạm Thuế DN.

  - Hiệu chỉnh Hồ sơ P.vụ Thanh tra, Q/Toán thuế NĂM.

  >> CLICK - Xem ! 

 

 * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

 > Phần ứng dụng hot: 

 

  -  Hiện nay Tổ chức công tác K/toán như thế nào?

  -  Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN 

  -  Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành... 

  -  Tổ chức Hệ thống Ctừ & Sổ sách kế toán...v.v

   >> CLICK - Xem ! 

 

 * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng hot: 

 
   -  BC tài chính & Tỷ số tài chính.

   -  Dự đoán TChính & Hoạch định Lợi nhuận.

   -  Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.

   - Thời giá của Tiền,Chi phí vốn Bình quân. v.v...

  >> CLICK -  Xem !

 

  * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

 - Thẩm định năng lực pháp lý, Đ/giá Khách hg

 - Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

 - Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

 - Thực hiện tốt bộ Hồ sơ vay vốn .v.v..

 

 * LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:


 > Phần ứng dụng hot :

 

 -  Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

 -  Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

 -  Xử lý tranh chấp kiện tụng trong HĐ kinh tế .v.v.

 >> CLICK - Xem !.

 

 * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

  - Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

  - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

  - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng có thể đưa ra quyết định đầu tư v.v.

  >> CLICK - Xem !

 

 * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

  - Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

  - Định giá bán sản phẩm.

  - Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 >> CLICK - Xem !

 


 

 

  

*Công cụ Phân tích tài chính - Pass: kt952quangtrung

 

 >> Các Tài liệu Kế toán Thuế ... - Click Xem ! 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HỢP NHẤT

> Tham khảo học Website :

    http://KetoanHopNhat.Edu.VN

 

 

 

 

>> Camera Giám sát Chất lượng Việc Học & Dạy :

Phòng máy lạnh - 20 HV

 

 

  

 


 


 

 >> Chúc các bạn Sức khoẻ và Thành công !