5. HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG - Bằng Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tpHCM

 

 

* Học Kế Toán Trưởng đào tạo & cấp chứng chỉ Đỏ Bộ tài chính & Đại học kinh tế tphcm

- KM cuối năm 30% lớp Kế toán trưởng.

- Học theo thông tư mới QĐ199/BTChính.

- Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng này sẽ giúp bạn Xử lý-Quản lý tốt hệ thống kế toán thuế & đại diện cho Cty làm việc hiệu quả trước cơ quan Nhà nước, ngân hàng...

- Nắm Lịch học cụ thể / Học bù khi bận việc.

- Thuận tiện Đký-Học-Thi & lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất.

 


  

* LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA MỚI :

 17/02(CN) hay 18/02(246) hay 19/02(357)

- Học thứ 246/357: từ (18g15-20g15)

- CN 2 buổi:(8g20-11g & 13g30-16g)

- Thời gian dự kiến 2,5 tháng.

- Học sớm để lấy Bằng sớm.

 

 

* HỌC PHÍ: 1,4tr đồng/trọn khóa

- Ưu đãi Lớn Tuần lễ cuối 30% học phí !

- Miễn lệ phí thi cấp chứng chỉ.

- Chú ý: Có thể Chuyển khoản / Đký Online !

- Tư vấn: Thạcsĩ.gv.Thuý 0908 125 042

 


 

 

* VỀ VIỆC HỌC & CẤP CHỨNG CHỈ

 

 A. NỘI DUNG HỌC 2018 : 

(Đã cập nhật mới nhất Thông tư 200/BTC)

 

(*) Ngoài phần nội dung chính nền tảng - Chương trình còn chọn ra những phần hay bổ ích giúp Bạn áp dụng vào công ty có hiệu quả tốt nhất Click xem dưới đây :

 

1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  > (Click -Xem ) 

  > Giới thiệu phần đặc biệt hay :

   - Chênh lệch tỷ giá, Bất động sản đầu tư...

   - DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

   - KT giao dịch HĐ hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

   - Tập hợp chi phí & Tính giá thành các Cty .v..v

 

2. PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH  > (Click -Xem )

   > Phương pháp phân tích hiệu quả :

   - Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

   - Phân tích BCTC các cty lớn Việt Nam.

   - Phân tích Chiến lược kinh doanh.

   - P/Tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng .v.v.

 

3. KIỂM TOÁN  > (Click -Xem )

   - Nội dung Bcáo kiểm toán hiện nay. 

   - Quyền hạn trách nhiệm DN trong kiểm toán.

   - Kinh nghiệm phát hiện gian lận cty niêm yết.

   - Tiêu chí chọn cty kiểm toán đúng p/luật ? 

   - Phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán ? v.v. 

 

4. THUẾ 2018 > (Click -Xem )

   - Xử lý vấn đề phức tạp hoá đơn-thuế hiện nay.

   - Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

   - Giảm thiểu các rủi ro trong sai phạm thuế DN.

   - Hiệu chỉnh hồsơ cho thanhtra, Qtoán thuế .v.v.

 

5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KT> (Click -Xem )

  - Hiện nay tổ chức công tác k/toán như thế nào?

  - Vai trò quyền hạn Kế toán trưởng trong DN 

  - Tổ chức hệ thống ctừ & sổ sách kế toán .v.v.

 

  - Dự đoán tchính & hoạch định lợi nhuận.

  - Đoàn bẩy kdoanh và cơ cấu tài chính.

  - Thời giá của tiền,chi phí vốn bình quân. v.v..

  - Thẩm định năng lực pháp lý, đ/giá Khách hg

  - Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

  - Thực hiện tốt bộ hồ sơ Vay vốn .v.v..

 

8. LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ > (Click -Xem)

  - Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

  - Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

  - Xử lý tranh chấp kiện tụng HĐ kinh tế .v.v.

 

9. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN > (Click -Xem)

  - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

  - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng để đưa ra quyết định đầu tư v.v.

 

 - Phân tích quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

 - Định giá bán sản phẩm.

 - Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn .v.v

 

* Phần mở rộng :

11. Vấn đề Lưu chuyển tiền tệ > (Click -Xem)

*. BC Tài chính các công ty VN > (Click -Xem)

*. TOOL Phân tích tài chính > (Click -Xem)

   ( Phân tích tài chính - Pass: kt952quangtrung )

*. Tài liệu ứng dụng hay khác  > (Click )


 


 

 

 

 B. VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ - NỘP HỒ SƠ THI

(Đã tóm tắc ngắn gọn cho bạn dễ hiểu !) 


I. Chứng chỉ cấp theo QĐ199BTC (Có 3 loại):

 

L1. Do Bộ tài chính cấp - Bìa đỏ:

- Bạn đã tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng...

( ĐH 2năm, CĐ&TC 3năm, kế cả CĐ,TC nghề.  *Chú ý tính từ ngày ghi trên bằng).

- Có thâm niên kế toán ĐH:2năm, CĐ&TC:3năm

 

L2. Do ĐH Kinh Tế tpHCM cấp - Bìa đỏ:

- Các bạn tốt nghiệp khối Kinh tế như: Quản trị KD, Ngoại thương, Thương mại, Marketing, Luật, Tin học.v.v.

   (*)A/chị cũng có thể cấp đổi chứng chỉ của Bộ tài chính khi đủ ĐK ở mục L1. 

 

L3. Do ĐH Kinh Tế tpHCM cấp - Bìa xanh:

- Là trường hợp bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện mục L1, L2 ở trên.

> Vẫn được học & nhận được chứng chỉ xanh của ĐH kinh tế tphcm (chứng minh năng lực KTT của bạn). 

>> Khi đủ điều kiện có thể đổi lại cchỉ của bộ tài chính (Thời hạn đổi 1 năm, kể từ ngày nhận chứng chỉ xanh trên).

 
*Click xem!  Mẫu chứng chỉ Kế toán trưởng

 


 

 

III. HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ thi : 

- Nộp 02 ảnh thẻ 3x4cm.

- 01 bản sao Bằng cấp (Công chứng).

- Đơn xác nhận thâm niên công tác nếu có :
      + Xem tải file mẫu .PDF  hoặc  .DOC

 

> Chú ý: Hồ sơ không cần nộp liền(có thể Bổ sung trong lúc học)

 


 

 II. TƯ VẤN Cấp lại, Chuyển đổi Bằng :

 (Theo QĐ Bộ tài chính & ĐH Kinh tế tphcm)

 

 1. Bằng Bộ tài chính do bị hết hạn muốn cấp lại (sau 5 năm).  

 2. Bằng Đại học kinh tế tphcm đổi sang Bằng Bộ tài chính (Giá trị hơn).

 

>> LH cô Thuý 028.383.15278 - 0908.125.042 (Click số) Để được hướng dẫn thực hiện !

 


 

 

* Đây là mẫu chứng chỉ của Bộ tài chính:

 


*Xem Mẩu chứng chỉ & điều kiện học!

  

C. CƠ SỞ HỌC CỦA TRƯỜNG :

- Thuận tiện cho bạn Đăng ký - Học - Thi và lấy Bằng tại 1 nơi duy nhất - Click Xem !

 

 

 


 

- Trường mở cửa trở lại: Mùng 8 Tết.
 
 
 

 

> Chúc các bạn thành công !