banner
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng Chỉ BTChính & ĐH KinhTế HCM.

 

 

* Khóa học Kế toán trưởng Đào tạo gồm nhiều chuyên đề thực tếmới nhất của Bộ tài chính - (*)Biết rõ lịch học,Thi - Chứng chỉ BTChính & Đại học Kinh tế tphcm cấp theo QĐ:199/BTC - Có các Lớp CNhật-T245-T357 Kế toán Trưởng.

 

 > Ưu đãi :  Được Học bù khi bận Côngtác - Ôn trọng tâm Thi đậu trong tầm tay. 

 

 - Khai giảng: {Có Lớp CNhật / 246 / 357}
      06/5 CN  hoặc  07/5 (T246)  hoặc 08/5 (T357)
(*) Khóa học từ (2,5 - 3) tháng.
(*) Lễ 30/4 Đang ưu đãi Học phí !
 
 - Học phí :  1,4tr giảm 400k (Đóng trước ngày KG ! )
   < Học đúng chất lượng quy định BTChính >
 
(*) Lệ phí thi + Phí cấp chứng chỉ = 200k
(*) Tài liệu 80k/1bộ in màu ( Hay tải miễn phí )
(*) Biết rõ Lịch học Thi - Sắp xếp Cv của bạn !

(*) Chú ý: Bạn có thể Chuyển khoản /Đăng Ký Online !

 


 

 

 
(*)  Tư vấn học cô Thúy 0908 125 042 - Giúp bạn sắp xếp phù hợp Lịch Học & Thi, Đơn Xác nhận công tác ... !

 

I. CHỨNG CHỈ cấp theo QĐ199/BTC :

   ( Điều kiện học chứng chỉ  Kế toán Trưởng )
    > Bạn Cần gấp sẽ đc xác nhận TNghiệp sau Thi !
 

  1. Do Bộ Tài Chính cấp phải : 

  - Đã tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính ( ĐH 2 năm và CĐ,TC 3 năm).
  - Có Thời hạn làm / công tác Kế toán (ĐH 2n, CĐ,TC 3n). 

 

   2. Do Đại học Kinh Tế tphcm cấp :

  - Dành cho các bạn học khác ngành Kế toán, Tài chính...
 

  > Click xem !  Giải thích minh họa các loại Chứng chỉ học Kế toán trưởng !
 
 

 

  II. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ HỌC : 

- 01 bản sao Bằng cấp (Công chứng).

- 02 hình thẻ khổ 3x4 cm.

- 01 CMND (Bản sao).

-  Đơn xin xác nhận thời gian Công tác.
      + Xem Mẩu Đơn đã làm  Click tải về !

  > Chú ý:  Hồ Sơ & Phí cấp Cchỉ kô cần nộp liền ! ( Bạn bổ sung trong lúc học !)

 


 

 III. TƯ VẤN Cấp lại, Chuyển đổi Bằng :

(Theo QĐ Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm)

  1. Bằng BTC do bị hết hạn muốn cấp lại.  

  2. Bằng Xanh ĐHKTế sang Bằng Đỏ của BTC.

>>> Liên hệ Cô Thuý 0908.125.042 để đc rõ thêm !

 


 

 

 IV. NỘI DUNG HỌC

( Chương trình học Kế toán trưởng gồm 10 Chuyên đề ứng dụng Thực tế vào Cty Bạn - Luôn cập nhật mới nhất Thông tư 200/BTC

 

  @ Bản quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT

 


 

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

> Phần ứng dụng hot :

 
 -  Xử lý các vấn đề HOT hiện nay như :

      + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

      + DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

 -  KT giao dịch H.đồng hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

 -  Tập hợp chi phí & Tính giá thành các công ty ..v.v.

 

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 *PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

  -  Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

  -  Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

  -  Phân tích BCTC các CTy lớn Việt Nam.

  - Phân tích CHIẾN LƯỢC Kinh doanh.

  - Phân tích Biến động & tương quan giữa các K/mục

  - Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng .v.v.

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * KIỂM TOÁN :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

-  Nội dung BC Kiểm toán hiện nay.

-  Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.
 
-  Kinh nghiệm phát hiện gian lận Cty niêm yết.

-  Tiêu chí lựa chọn Cty kiểm toán đúng P/luật chưa ?

-  Phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán Thuế ? v.v.

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 * THUẾ áp dụng T.Tư mới  :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

 -  Xử lý vấn đề phức tạp về Hoá đơn & Thuế hiện nay.

 -  Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

 - Giảm thiểu các Rủi Ro trong sai phạm Thuế DN.

  - Hiệu chỉnh Hồ sơ P.vụ Thanh tra, Q/Toán thuế NĂM.

  >> CLICK - Xem ! 

 

 * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

 > Phần ứng dụng hot: 

 

  -  Hiện nay Tổ chức công tác K/toán như thế nào?

  -  Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN 

  -  Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành... 

  -  Tổ chức Hệ thống Ctừ & Sổ sách kế toán...v.v

   >> CLICK - Xem ! 

 

 * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng hot: 

 
   -  BC tài chính & Tỷ số tài chính.

   -  Dự đoán TChính & Hoạch định Lợi nhuận.

   -  Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.

   - Thời giá của Tiền,Chi phí vốn Bình quân. v.v...

  >> CLICK -  Xem !

 

  * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

 - Thẩm định năng lực pháp lý, Đ/giá Khách hg

 - Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

 - Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

 - Thực hiện tốt bộ Hồ sơ vay vốn .v.v..

 

 * LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:


 > Phần ứng dụng hot :

 

 -  Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

 -  Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

 -  Xử lý tranh chấp kiện tụng trong HĐ kinh tế .v.v.

 >> CLICK - Xem !.

 

 * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

  - Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

  - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

  - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng có thể đưa ra quyết định đầu tư v.v.

  >> CLICK - Xem !

 

 * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

 > Phần ứng dụng hot : 

 

  - Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

  - Định giá bán sản phẩm.

  - Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 >> CLICK - Xem !

 


 

 

  

*Công cụ Phân tích tài chính - Pass: kt952quangtrung

 

 >> Các Tài liệu Kế toán Thuế ... - Click Xem ! 


 

 

 

 

>> Camera Giám sát Chất lượng Việc Học & Dạy :

Phòng máy lạnh - 20 HV

 


 

 >> Chúc các bạn Sức khoẻ và Thành công ! 

Có các Lớp CNhật-T245-T357 Kế toán Trưởng.