banner
@ Kế toán Quản Trị - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

 * Tài liệu KẾ TOÁN QUẢN TRỊ theo Thông tư mới nhất của Bộ tài chính - Học Kế toán Trưởng Chứng chỉ Bộ tài chính và Trường. ( Đại học Kinh tế tphcm [ 0908 125 042 ] - Cơ sở 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp - 117 Vườn Lài, Tân phú ).

 


 

 

 > Phần ứng dụng : 

  - Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

  - Định giá bán sản phẩm.

  - Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Khoa Hoc lop ngan han ke toan truong btc cap bang chung chi - Ke toan quan tri quan he chi phi loi nhuan doanh thu dam dinh phi bien phi - bao cao tai chinh BCTC

 * Kế toán quản trị chi phí lới nhuận đạm định phí biến phí  - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!