banner
> Tài liệu Thực hành Lập Báo cáo Tài chính

 

@ BẢN QUYỀN của KẾ TOÁN HỢP NHẤT:

 952 Quang Trung, P.8 , Gò Vấp.

 117 Vườn Lài, PPTH, Q.Tân Phú.

 

 * Đăc Biệt:   Tài liệu Học Thực hành Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHANH - Biết Đối chiếu Sổ sách trước khi lên BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Báo cáo Kết quả Hoạt động KD - Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )


 

 * Tài liệu Lập BCTC gồm có : - Bộ Số liệu Chứng từ - Các loại Sổ sách - Mẫu biểu BCTC mới nhất theo Thông tư 200 BTC : 

 


 

 

 1> Bộ Số liệu Chứng từ ( Đã chọn lọc tất cả các trường hợp phát sinh tại DN)  => Ghi vào các Loại Sổ => Lập BCTChính :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 *2. Ghi các loại Sổ Kế Toán ( Sổ Nhật ký chung , Chi tiết , Tổng hợp,  Sổ Cái .v.v.)  =>  Đối chiếu số liệu - Kết sổ  => Lập BCTC  :

 

 


 


 

 

* 3. Lập Báo cáo Tài Chính BCTC ( Bảng Cân đối phát sinh, BC kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ĐẶC BIỆT :  Bạn được học Kế Toán Thực hành trên Bộ Chứng từ Thực của các DN Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng...

(*Chứ kô phải làm bài tập như ở trường là đã cung cấp sẳn thông tin số liệu,   Mà bạn phải tự rút trích thông tin từ Hóa đơn Chứng từ thực như DN dùng mua bán hàng ngày) 

 =>  Biết Nguồn gốc số liệu để Lập BCTC Tài chính: Bảng Cân đối KT, BC Kết quả HĐKD, Lưu huyển Tiền tệ, Thuyết minh BCTC

         => HỌC XONG vào Công ty   làm được ngay Vì giống y tất cả các phần hành kế toán bạn đã học và thực hành.

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!