banner
@ Thẩm định Dư án - Tài liệu Học Kế toán Trưởng CC của BTC

 * Tài liệu THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ theo Thông tư mới nhất của Bộ tài chính - Học Kế toán Trưởng Chứng chỉ Bộ tài chính và Trường. ( Đại học Kinh tế tphcm [ 0908 125 042 ] - Cơ sở 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp - 117 Vườn Lài, Tân phú ).

 


 

 > Phần ứng dụng : 

   - Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

   - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

   - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng có thể đưa ra quyết định đầu tư v.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Thẩm định dự án đầu tư dài ngắn hạn  - truong dai hoc kinh te tpHCm - 952 quang trung, go vap, tan phu  0908125042 

* Khoa Hoc lop ngan han ke toan truong btc cap bang chung chi - tham dinh du an dau tu ngan dai han - lap bao cao tai chinh BCTC

Không có tài liệu nào được tìm thấy!