3- KẾ TOÁN THUẾ - Biết làm CẢ sổ sách Kế toán & Khai quyết toán Thuế.

 

 

* Đặc biệt: Bạn biết làm cả 2 Kế toán & Khai báo Thuế cho Doang nghiệp Học lớp thực hành Kế toán Thuế này, bạn có thể Đảm nhận cụ thể mọi công việc Kế toán từ A đến Z như :

   - Kế toán Quản lý Sổ sách (Sổ & Máy): Biết cách kiểm tra Sai lệch Số liệu hoá đơn hàng ngày. Biết hoàn thiện Sổ sách và Lập các báo cáo Tài chính và Gởi qua mạng.

   - Biết Lập tờ Khai - Quyết toán THUẾ: Trên Phần mềm HTKK gởi qua Mạng. Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn hàng ngày. Cách cập nhật Luật thuế mới, biết Cách làm việc với Cơ quan Thuế tránh bị phạt cho Cty!
 
   -  Chứng chỉ Đại học Kinh tế tpHCM có ghi "Thực hành" - Click Xem !
( Bạn Cần gấp Trường sẽ xác nhận sau Thi ! )
   
  > Ưu đãi :   Học chậm đc học lại miễn phí ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm - Học Bù khi bận Ctác !
 
  > Đảm bảo :  Bạn sẽ đủ kiến thức thực tế & Tự tin đi làm hoặc nhận hồ sơ Kế toán Thuế các công ty về làm.
 
  > Đặc biệt :  Có lớp cấp tốc đi làm / Cần tự quản lý Cty riêng ( Cô Thúy: 0908.125.042 )
 
  (*) Chú ý Xem : Nội dung học thực hành ở cuối trang !
 

 

* Bạn có thể chọn các lớp PHÙ HỢP với nhu cầu công việc dưới đây : 

( Tư vấn chọn lớp : Cô Thúy 0908 125 042 - 028 383 15278 - Click)
 

* Chọn Lớp biết làm cả Kế toán "Sổ sách Chứng từ" Khai Quyết toán Thuế Máy:

( Tương đương Kế toán Tổng hợp - Biết làm Kế toán tổng hợp cả 2 Sổ và MáyBiết cả Khai Quyết toán Thuế cho Cty.) 

 

- Học phí:  3,0tr  giảm  2,6tr (Ưu đãi trước ngày KG)

    >  Khóa/3 tháng (18h15 - 20g30 )

    > Phí thi + Chứng chỉ  = 100k ( Nơi khác 200k )

    > Tài liệu hỗ trợ Chỉ 80k / Cả 3cuốn 500trang ( Nơi khác 250k )

 

- KG Cơ sở 1 :  28/09 (246)    29/09 (357)

- KG Cơ sở 2 :  22/08 (246)    27/09 (357)

 


 

* Chọn lớp Biết làm cả Kế toán "MÁY" Khai Quyết toán THUẾ "Máy" :

( Biết làm Kế toán tổng hợp cả 2 Sổ và MáyBiết cả Khai Quyết toán Thuế cho Cty.)

 

- Học phí:  2,1tr  giảm  1,7 tr (Ưu đãi trước ngày KG)

   >  Khóa/2 tháng (18h15 - 20g30 )

    > Phí thi + Chứng chỉ = 100k ( Nơi khác 200k )

    > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 60/C2 cuốn 240trang ( Nơi khác 200k )

 

- KG Cơ sở 1 :  21/09 (246)    16/08 (357)

- KG Cơ sở 2 :  24/09 (246)    25/09 (357)

    
 

 

* Chọn lớp ( "Kế toán Thuế trọn khóa Từ A đến Z" ) vào Cty Đảm nhận được Mọi công việc Kế toán :

  - Đào tạo để biết làm và Quản lý Kế toán Tổng hợp cho Công ty  (Tương đương Phó phòng Kế toán):

     > Thực hành làm Kế toán cả Sổ sách và phần mềm Máy tính trên Bộ chứng từ Sống tại doanh nghiệp.

     > Thực hành Khai báo và Quyết toán Thuế cho Cty trên Máy tính và Phần mềm HTKK của cục thuế HCM.

     > Hướng dẫn cách làm việc với Sếp - Khách hàng - Cơ quan Thuế ( Tránh sai soát và bị Thuế phạt ...)

 

- Học phí:  4,2tr  giảm  3,5tr (Ưu đãi trước ngày KG)

   >  Trọn Khóa/4 tháng (18h15-20g30)

   Đặc biệt: Khóa/6 tháng (Được Học làm cả kế toán Trưởng - 4,6 triệu )

   Nhận được 4 bằng của ĐH Kinh tế tphcm chứng minh riêng từng kỹ năng Thực hành Kế toán và Thuế cả Sổ và Máy và Kế toán Trưởng.

 

- KG Cơ sở 1 :  28/09 (246)    29/09 (357)

KG Cơ sở 2 :  03/10 (246)    27/09 (357)

 
 


 
 

 
 
 
 

 - Đảm bảo : Bạn đủ kiến thức thực tế & Tự tin để nhận công việc Kế toán.

 

   * Chú ý - Xem tài liệu :

    - Xem phần A + B ( Chọn học KT Sổ + Thuế ).

    - Xem phần B + C ( Nếu chọn học KT Máy + Thuế ).

    - Xem phần A + C ( Chọn học KT Sổ + Máy ).

    - Xem phần A ++ C ( Chọn học KT từ A>Z ).

 

 Phần A. Kế toán Thực hành trên Sổ sách Hóa đơn DN :

 

I.  Phần Học vận dụng kiến thức & Bài tập Thực tế :  


 - Nắm vững nguyên tắc làm Kế toán quan trọngnâng cao (Theo thông tư mới Bộ Tài chính).

 - Nắm rõ & xử lý đúng Nghiệp vụ phát sinh chứng từ tại các phần hành Kế toán như: Kế toán Mua bán Hàng hóa, Xuất nhập,Tồn kho, Tài sản cố định, Thu chi, Công nợ, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm, Xác định kết quả Kinh Doanh .v.v
 
  - Cách Tổ chức và Quản lý hệ thống Sổ sách và Cách giải trình các Báo cáo tài chính theo Ttư 200/BTC.
 

II.  Phần Thực hành  (Thực hành cả trên Sổ sách và Máy )

 

  - Cách Kiểm soát Hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ đúng quy định Nhà nước. 

  - Dựa vào chứng từ số liệu ở trên ta Thực hiện Ghi vào các loại Sổ Kế toán hàng ngày(Ghi trên Sổ & Máy) như: Sổ Chi tiết, Tổng hợp, Sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái ...).

  - Bước quan trọng là thực hiện Rà soát - Đối chiếu - Chỉnh sửa sai lệch số liệu từ các loại Sổ từ chi tiết đến tổng hợp. v.v. đã Ghi ở trên.
 

  - Thực hành Chuẩn bị số liệu - Kết Sổ trước khi Lập & In các báo cáo tài chính... theo định kỳ quy định (theo ThôngTư 200).

  - Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với giám đốc và Cơ quan Thuế.
 

 Phần B. Khai Quyết toán THUẾ trên Máy HTKK :

 

*.  Doanh nghiệp cần biết khai các loại Thuế sau :

- Thuế giá trị gia tăng - Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Thuế Thu nhập cá nhân

- Thuế Xuất nhập Khẩu - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế Môn bài .v.v..

 

*.  Hướng dẫn Bạn Khai Thuế từ đầu thành lập Cty cho đến khi hoàn tất Quyết toán Thuế Gởi qua Mạng với phần mềm HTKK !

 

I.  Bước 1 đầu tiên cần làm :

- Hướng dẫn Bạn(Doanh nghiệp) cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đâu ?

    + Như Thủ tục đăng ký Chữ ký số USB(Token) + Đăng ký sử dụng Bộ Hóa đơn  - Cách làm việc với Cơ quan Thuế tpHCM...

    + Đăng ký chọn cách tính thuế với Cục Thuế sao cho có lợi cho DN của bạn.

    + Tải phần mềm Khai thuếHTKK - khai thuế, CuteDBF - in ảo, ItaxViewer - Java Plug-in - Đọc gởi file mã hóa, , .v.v..

 
 

II.  Bước 2 Thực hành Khai và Nộp Thuế :

 - Với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) :
( Là thuế được cộng thêm vào Món hàng hàng - dich vụ khi bạn mua bán... hàng ngày )

     a. Cách chọn hình thức khai thuế GTGT nào có lợi Cty của bạn.   

     b. Cách kiểm soát hoá đơn, chứng từ theo đúng pháp luật Nhà nước.

     c. Thực hành Lập tờ khai Thuế trên Máy phần mềm HTKK

          ( Giải thích cách Lập - Tính toán chi tiết trong tờ khai Thuế... )

     d. Gởi nộp tờ khai thuế qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

- Với Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) :
 
( Là Thuế - Quyết toán Thuế phải nộp Khi DN hoạt động kinh doanh.. )

     a. Biết cách lập ra Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DN.

    b. Căn cứ vào Bảng bc KQHĐKD ở trên + Loại trừ các khoản doanh thu & chi phí ko hợp lệ..v.v  => Sẽ xác định được số thuế DN phải nộp (Quyết toán thuế )

    c. Gởi nộp tờ khai thuế qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

- Với Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) :
 
( Là số thuế phải nộp đc tính trên tiên Lương của người lao động )

    a. Cách tính thuế TNCN của người lao động /Ko có tên trong bảng lương DN.
   
b. Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN hàng Quý...
   
c. Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm.
    d. Gởi nộp tờ khai thuế qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

 - Với Các loại Thuế đơn giản khác : Thuế Môn bài, Tiêu thụ đặc biệt, XN Khẩu.v.v.

    a. Xác định số thuế nộp tuỳ đối tượng chịu thuế + Quy định + Loại thuế suất. 

    b. Cách lập tờ khai quyết toán Thuế trên HTKK - Cách Khấu trừ - Hoàn thuế...

 

 

 Phần C. Kế toán Thực hành trên Máy Phần mềm :

   ( *Yêu cầu Hv phải biết Phần Kế toán Sổ chứng từ trước )

   1. Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng hệ thống phần mềm Misa,  "Sao cho An toàn - Hiệu quả - Bảo mật - Tránh bị mất dữ liệu của công ty bạn.

   2. Cách khai báo thông tin số liệu ban đầu Cty. Cập nhật Nhanh(từ Excel...) các Danh mục, Số dư đầu kỳ vào phân hệ Kế toán, kiểm tra báo cáo ban đầu…

   3. Kiểm tra cập nhật dữ liệu của chứng từ phát sinh hàng ngày hợp lý hợp lệ ->  Định khoản vào các Phân hệ Kế toán - Cập nhật vào các Sổ Nhật ký Chung ... Hướng dẫn bạn Cách mà MÁY sẽ tự động Kết chuyển số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, sổ cái, v.v. (Tùy theo yêu cầu quản lý của của từng mô hình DN )

    4. Ra các lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó ...)

    5. Cuối kỳ Kiểm tra - Đối chiếu số liệu sổ sách - Kết sổ Kế toán trước khi Lập và In ra các báo cáo tài chính - Lưu trữ theo quy định nhà nước.

 

 


 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!