3. HỌC KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập sổ sách, báo cáo Kế toán & Khai quyết toán Thuế.

 

 

* MỤC TIÊU HỌC KẾ TOÁN THUẾ :

Học Kế toán Thuế, bạn sẽ biết làm & quản lý được 2 phần Kế toán & Quyết toán Thuế cho doanh nghiệp như sau:

  - Lập & quản lý Sổ sách kế toán(trên cả sổ & máy): Biết cách kiểm soát Sai lệch số liệu hoá đơn hàng + Biết hoàn thiện sổ sách, Lập báo cáo tài chính gởi qua mạng.

  - Biết Lập tờ Khai + Quyết toán các loại Thuế DN, làm trên Máy phần mềm HTKK gởi báo cáo qua internet + Biết xử lý sai sót sử dụng hóa đơn hàng . Cách cập nhật luật thuế mới + Biết cách làm việc với Cơ quan thuế tránh bị phạt cho cty ! ...
 
  - Biết cách cập nhật các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt.
 
  - Bằng do Đại học kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" - Click Xem !
   

 
 

* NỘI DUNG HỌC KẾ TOÁN THUẾ:

(Gồm 2 phần Nội dung học & Giáo trình)

(Đã cập nhật kế toán mới thông tư 200)

 

Phần I. Kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của DN : (2 phần a & b)

 a. Phần vận dụng kiến thức thực tế:  

  - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập kho hàng hóa, Kiểm soát Nợ phải thu, phải trả của khách hàng.

  -  Biết cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp.

  - Tính giá, lập mẫu biểu báo cáo theo dõi Tài sản cố định, vật liệu hàng hóa, Tiền lương….

  - Tính toán xác định Giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.

  - Tính toán, xác định Doanh thu , chi phí & Lãi lỗ lợi nhuận hàng tháng.

  - Nắm vững thực hiện tốt các Luật Kế toán... để tránh bị phạt cho doanh nghiệp.
 

b. Phần Thực hành cả Sổ sách & máy trên chứng từ thực tế: 

  - Hướng dẫn cách Lập và kiểm tra tất cả các hóa đơn chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu/chi, Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có, Tờ khai hải quan,…

  - Cách ghi các loại sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết - tổng hợp.

  - Chỉ dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu trong quá trình làm.

  - Hướng dẫn tổng kết hoàn thiện Sổ sách - Lập và giải trình số liệu Báo cáo tài chính cho Ban giám đốc, Cơ quan thuế như: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC..

  - Đặc biệt ở phần thực hành, Giảng viên sẽ hướng dẫn và sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC. (Tham khảo giáo trình giảng dạy)

 

 


 

 

Phần II. Khai & Quyết toán thuế trên phần mềm HTKK - Nộp thuế điện tử:

 

a. Học viên sẽ làm được hết các loại Thuế trong doanh nghiệp sau đây :

  - Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân

  - Thuế Xuất nhập Khẩu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Môn bài .v.v..

 

b. Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK khai thuế từ đầu thành lập DN cho đến khi hoàn tất Quyết toán thuế & kết xuất báo cáo Gởi qua Internet cho Cục thuế:

  - Hướng dẫn bạn(doanh nghiệp) cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đầu ra sao ?

  - Cách lập các loại tờ khai thuế & tính toán số thuế cần nộp của các loại Thuế vào phần mềm HTKK và kết xuất gởi qua mạng :

    + Với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) :

    + Ngoài ra có các loại Thuế đơn giản khác: Thuế Môn bài, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Xuất nhập khẩu ...

 


 
 

*CÓ CÁC LỚP KẾ TOÁN THUẾ SAU :

(Tùy nhu cầu công việc kế toán của bạn )

Chú ý: Có lớp Sáng / Tối / Cấp tốc.

> Ưu đãi: Học chậm/Bận bù lại miễn phí!

> Đăng ký Sớm được giảm nhiều học phí! 

1. Lớp Tổng hợp thực hành kế toán(trên sổ sách chứng từ) + Khai Thuế(máy):

(Biết Lập, quản lý kế toán tổng hợp trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Biết cả Khai Quyết toán Thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được bằng: (Kế toán doanh nghiệp thực hành & Thực hành khai báo thuế)

 

- Thời gian học : 3 tháng (sáng/tối) 

- Học phí: 3,5tr > 2,9tr Đóng trước ngày KG

  (Ưu đãi Sinh viên giảm thêm 100k)

- KG Cơ sở 1: 19/4(246) 07/5(357)

- KG Cơ sở 2: 25/3(246) 04/4(357)

 


 

 2. Lớp Kế toán Thuế từ A đến Z - Đáp ứng mọi công việc Kế toán Thuế tại công ty:

(Tương đương Phó phòng kế toán: Biết lập sổ sách kế toán Tổng hợp trên sổ & máy + Biết cả Khai Quyết toán thuế + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được bằng (Kế toán thực hành sổ sách + Kế toán máy + Thực hành khai thuế)

 

- Thời gian học: 4 tháng (sáng/tối) 

- Học phí: 4,5tr > 3,9tr Đóng trước ngày KG

- khóa đặc biệt 6 tháng (Được đào tạo & cấp cả Bằng làm kế toán Trưởng - Học phí chỉ 5 triệu)

  (Ưu đãi sinh viên giảm thêm 100k)

- KG Cơ sở 1: 19/4(246) 07/5(357)

- KG Cơ sở 2: 19/4(246) 07/5(357)

 

 

3. Lớp Tổng hợp thực hành Sổ sách Kế toán(Máy) + Khai quyết toán thuế(máy):

(Biết Lập, quản lý sổ sách Kế toán trên Máy + Biết Khai Quyết toán Thuế + Lập bc tài chính)

- Nhận được bằng: (Kế toán thực hành sổ sách & Thực hành khai báo Thuế)

 

 - Thời gian học: 2 tháng (sáng /tối)

 - Học phí: 2,6tr > 2,1tr Đóng trước ngày KG

  (Ưu đãi sinh viên giảm thêm 100k)

- KG Cơ sở 1: 17/4(246) 07/5(357)

- KG Cơ sở 2: 17/4(246) 10/5(246)

 

 


 

>> Click xem - Các lớp Khác !

*Tư vấn chọn lớp : Cô Thúy 0908.125.042

*Chú ý: Có thể Chuyển khoản / ĐKý Online

 

( Được Website Toplist.vn Bình chọn top 1 tại tpHCM - Click xem ! )

 


 

*Xem Chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm cấp

 * Xem kỹ Bằng có ghi chữ "Thực hành"

 
 
 

 


 Chúc các bạn thành công !

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!