3- KẾ TOÁN THUẾ - Biết làm CẢ sổ sách Kế toán & Quyết toán Thuế Máy.

 

 

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Bạn biết làm quản lý được cả 2 phần Kế toán & Khai Quyết toán Thuế cho doanh nghiệp như :

 - Lập & quản lý Sổ sách Kế toán(trên cả Sổ & Máy): Biết cách kiểm soát Sai lệch Số liệu hoá đơn hàng ngày. Biết Lập Sổ sách, Lập các báo cáo Tài chính gởi qua mạng.

 - Biết Lập tờ Khai - Quyết toán các loại Thuế DN, làm trên Máy Phần mềm HTKK gởi báo cáo qua internet - Biết Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn hàng ngày. Cách cập nhật Luật thuế mới, biết Cách làm việc với Cơ quan Thuế tránh bị phạt cho Cty ! ...
 
Bằng Đại học Kinh tế tpHCM có ghi "Thực hành" - Click Xem !
   
-  Ưu đãi: Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm - Học Bù khi bận Ctác !

 

 
 

* NỘI DUNG HỌC KẾ TOÁN THUẾ:

( Bao gồm 02 phần tóm tắc Nội dung học & Giáo trình)

(Đã cập nhật chế độ kế toán mới nhất thông tư 200-BTC)

 

Phần I. Kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của DN : (2 phần a & b)

a. Phần vận dụng kiến thức & Bài tập Thực tế:  

 - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập hàng hóa, chi tiết về khách hàng – nhà cung cấp.

 - Nắm được cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại Doanh nghiệp

 - Tính giá,  lập mẫu biểu để theo dõi Tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, Tiền lương và các khoản trích theo lương….

 - Tập hợp được các chi phí để tính được giá thành sản phẩm một cách tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất.

 - Biết ghi nhận quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tập hợp được doanh thu, giá vốn, chi phí, nhằm xác định kết quả hoạt động lời hay lỗ.

 - Nắm chắc cơ sở pháp lý, quy định cần thiết và mới nhất của BTC để tổ chức, theo dõi sổ sách, theo dõi hoạt động kinh doanh một cách chặt chẽ, khoa học và có hiệu quả.

 

b. Phần Thực hành cả Sổ sách & máy trên chứng từ thực tế: 

 - Hướng dẫn cách đọc, kiểm tra tính hợp pháp các loại hóa đơn chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu/chi, Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có, Tờ khai hải quan,…

  - Hướng dẫn cách lập, kiểm soát, xử lý các loại hóa đơn chứng từ, mẫu biểu…

  - Nắm vững trình tự & cách ghi các loại hóa đơn chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ Tổng hợp.

  - Chỉ dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu trong quá trình làm.

  - Hướng dẫn tổng kết sổ sách, hiểu rõ các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, chỉ dẫn nguồn gốc số liệu lấy từ hệ thống sổ sách như thế nào. Từ đó hướng dẫn lập ra các báo cáo tài chính hoàn chỉnh: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.

  - Giúp học viên giải trình được số liệu trên hệ thống BCTC với Ban Giám đốc, Cơ quan thuế…..

  - Đặc biệt, ở phần thực hành, Giảng viên sẽ hướng dẫn và sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC. (Tham khảo giáo trình giảng dạy)

 


 

Phần II. Khai Thuế & quyết toán Thuế trên máy phần mềm HTKK: 

a. Học viên sẽ học hết các loại Thuế sau:

- Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân

- Thuế Xuất nhập Khẩu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Môn bài .v.v..

b. Hướng dẫn dùng phần mềm HTKK Khai Thuế từ đầu thành lập DN cho đến khi hoàn tất Quyết toán Thuế & kết xuất báo cáo Gởi qua Mạng cho Cục Thuế:

- Hướng dẫn Bạn(Doanh nghiệp) cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đầu như thế nào ?

- Cách lập tờ khai & tính toán số thuế cần nộp của các loại Thuế vào phần mềm HTKK và kết xuất gởi qua mạng :

  + Với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) :

  + Ngoài ra có các loại Thuế đơn giản khác: Thuế Môn bài, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế XNKhẩu ...

 


 

 

* Có các Lớp KẾ TOÁN THUẾ phù hợp theo trình độ cho bạn lựa chọn sau:

 - Chú ý có lớp sáng & tối !

 

1. Lớp Tổng hợp thực hành Sổ sách Kế toán(Máy) + Khai quyết toán Thuế(máy):

 (Biết Lập, quản lý sổ sách Kế toán trên Máy + Biết cả Khai Quyết toán Thuế cho Cty + Lập báo cáo tài chính)

(Lớp này đang ưu đãi Đặc biệt dịp 20/11)

- Bạn được học 2 phần đều thực hành trên máy: (1.Kế toán thực hành Sổ sách, 2.Khai Quyết toán Thuế)

- Nhận được 2 Bằng: (Kế toán thực hành Sổ sách & Thực hành khai báo Thuế)

- Học phí đặc biệt: 1,8 tr (Trọn khóa Kô phát sinh gì cả)

    + Đã gồm phí 3 cuốn tài liệu thực hành=90k & Lệ phí thi + cấp 2 chứng chỉ=400k.

- Thời gian học: 2 tháng.

- KG Cơ sở 1 :  19/11 (246)    16/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  30/11 (246)    27/11 (357)

(Chú ý có lớp sáng & tối KG 19/11) 

3. Lớp Tổng hợp thực hành Kế toán(trên Sổ sách chứng từ) và Khai Thuế(máy):

 (Biết Lập, quản lý Kế toán tổng hợp trên Sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Biết cả Khai Quyết toán Thuế cho Cty + Lập báo cáo tài chính)

- Bạn được học 2 phần đều thực hành trên trên Sổ & máy: (1.Kế toán Doanh nghiệp thực hành, 2.Khai Quyết toán Thuế)

- Nhận được 2 Bằng: (Kế toán doanh nghiệp thực hành & Thực hành khai báo Thuế)

- Học phí: 2,6tr (Ưu đãi trước ngày KG)

- Thời gian học: 3 tháng.

- Ưu đãi Sinh viên giảm thêm 200k

- KG Cơ sở 1 :  19/11 (246)    20/11 (357)

- KG Cơ sở 2 :  05/12 (246)    22/11 (357)

- Có lớp Sáng (LH Thúy 0908 125 042)

 


 

 2. Lớp Tổng hợp từ A đến Z - Đáp ứng mọi công việc Kế toán Thuế tại Công ty:

 ( Tương đương Phó phòng Kế toán - Biết Lập sổ sách Kế toán tổng hợp cả 2 Sổ & Máy + Biết cả Khai Quyết toán Thuế cho Cty + Lập báo cáo tài chính)

- Bạn được học cả 3 phần (1.Kế toán Sổ sách, 2.Kế toán Máy phần mềm, 3.Khai Quyết toán Thuế)

- Nhận được 3 Bằng: (Kế toán thực hành Sổ sách & Kế toán Máy, Thực hành khai báo Thuế)

- Học phí:  4,2tr  giảm  3,5 tr (Ưu đãi trước ngày KG)

- Thời gian học: 4 tháng.

- Khóa Đặc biệt 6 tháng (Được Học cả kế toán Trưởng-4,5tr)

- Ưu đãi Sinh viên giảm thêm 200k

- KG Cơ sở 1 :  19/11 (246)    20/11 (357)

- KG Cơ sở 2 :  05/12 (246)    22/11 (357)


 


 

>> Click xem - Các lớp KHÁC !

*Tư vấn chọn lớp : Cô Thúy 0908.125.042

*Chú ý: Bạn có thể Chuyển khoản / ĐKý Online !

 ( Được Website Toplist.vn Bình chọn Top 1 tại tpHCM - Click xem ! )

 


 

* Xem Chứng chỉ do Đại học Kinh tế tpHCM đào tạo !

 

 
 
 
 

Chúc các bạn Thành công !


 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!