2. THUẾ - Lập tờ khai & Quyết toán trên Máy tính HTKK Nộp thuế điện tử.

 


 

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Khóa học Thực hành Khai Báo Thuế sẽ hỗ trợ học viên hiểu rõ về luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất theo quy định của BTC và Tổng cục Thuế.
- Biết cách kiểm soát hóa đơn chứng từ có liên quan việc tính thuế.

- Cách tính đúng số tiền thuế cần nộp.

- Biết cách sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện Lập tờ khai & Quyết toán thuế, nộp thuế cho các loại hình Kinh doanh. Kết xuất ra báo cáo gởi cơ quan thuế qua Mạng.

- Biết cách cập nhật & áp dụng các quy định thông tư mới của Cục thuế để tránh bị phạt.

 

* NỘI DUNG HỌC :  

(Bao gồm 2 phần Nội dung học & Giáo trình)

 

- Hướng dẫn các thủ tục ban đầu cần thiết trong quá trình kê khai:

    + Đăng ký chữ ký số (Token), đăng ký sử dụng hóa đơn ( Hóa đơn điện tử), lựa chọn cách kê khai thuế phù hợp nhất cho Doanh nghiệp….

- Thực hành tải và sử dụng các phần mềm hỗ trợ Khai thuế qua mạng:

    + HTKK-khai thuế, CuteDBF-in ảo, ItaxViewer-Java Plug-in Đọc gởi file mã hóa..

- Cập nhật & Nắm vững thông tư quy định mới về thuế GTGT, TNDN, TNCN,… để tính được số tiền thuế phải nộp, được khấu trừ hoặc được hoàn thuế.

- Thực hành trên máy lập và nộp tờ khai bằng phần mềm HTKK, nộp thuế điện tử cho từng loại thuế cụ thể theo tháng, quý.

- Thực hành Lập Quyết toán các loại thuế cuối năm.

- Hướng dẫn chuyên sâu, mở rộng về các trường hợp phát sinh đặc biệt ở từng loại thuế trong quá trình làm:

     + Thuế GTGT: Khai thuế GTGT trực tiếp, thực hiện tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT gián tiếp, các điều kiện được hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế,….

     + Thuế TNDN: Đọc và hiểu bác cáo KQHDKD, các chi phí được trừ và không được trừ, chuyển lỗ,….

     + Thuế TNCN: Tính thuế TNCN ở trường hợp lao động thời vụ, thủ tục quyết toán, hoàn thuế,…

- Ngoài ra, giúp học viên hiểu rõ các quy định, cách tính thuế, thủ tục có liên quan với các loại thuế như Thuế Môn bài, Thuế XNK, Thuế TTĐB…

> Đặc biệt ở mỗi phần thuế đều sử dụng hóa đơn, chứng từ thực tế của doanh nghiệp để thực hành trên máy tính phần mềm HTKK.

 

 


 

* Học phí: 1tr giảm 800k (KM trước ngày kg)

* Thời gian: 1 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi: sinh viên giảm thêm 100k

- Ưu đãi: Học chậm/Bận học bù lại miễn phí

- Có lớp cấp tốc hỗ trợ bạn đi làm.

- Lịch học & thi: Sẽ hoàn tất trước TếtAL 10ngày & học lại sau TếtAL 10ngày !

- KG Cơ sở 1:  23/11 (246) 16/10 (357)
- KG Cơ sở 2:  26/10 (246)   27/11 (357)

 


 
 * Chú ý : Lớp trên là "Khai Báo Thuế"
=> Nếu học "lớp Kế toán thuế" Click xem !

- Tư vấn chọn lớp: Cô Thúy 0908.125.042

- Chú ý: Có thể Chuyển khoản / ĐKý Online !
 

  

 

 

 

 

 

 


 

*THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ TẾT TA !

- Nhằm giúp HV chủ động sắp xếp công việc

- Trường Sẽ nghĩ trước Tết 10 ngày & sau Tết 10 Ngày !

 


 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!