banner
Chứng chỉ

 

 MẪU BẰNG - CHỨNG CHỈ :

KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN THUẾ. 
I. Bằng KẾ TOÁN TRƯỞNG 3 loại Chứng chỉ :
(Tùy theo trình độ Kế toán hiện có của bạn)
( Điều kiện cấp bằng học Kế toán Trưởng )

  - Loại 1:  KT.Trưởng do Bộ tài chính cấp (Bìa Đỏ) : Tốt nghiệp ngành Kế toán/ Tài chính ĐH(2), TC/CĐ (3) đã có quá trình công tác kế toán ĐH(2), TC/CĐ (3) - (Click - chương trình học ) :

            >>> Đây là Số đăng ký do Bộ tài chính cấp - ( Bằng có giá trị Vĩnh viễn Toàn quốc Khi Bạn Đang giấy Quyềt định bổ nhiệm làm Kế toán Trưởng của bất cứ Doanh nghiêp nào ! )

 


 

 

  - Loại 2 :  KT.Trưởng do ĐH KinhTế tphcm cấp (Bìa Đỏ) : Bạn tốt nghiệp ngành Kinh tế (QTKD, Ngoại thương, Luật, KT Tin học v.v.) ĐH(2), TC/CĐ (3) - (Click - chương trình học ) :

 

 


 

 

- Loại 3:  KT.Trưởng do ĐH KinhTế cấp (Bìa Xanh): Đã hoặc đang Học và Làm công việc liên quan đến kế toán tại các Cty - Muốn xác nhận năng lực khả năng làm KT-Trưởng của bạn - Giúp bạn dễ có việc làm tốt ) (Click - chương trình học ) :

 

 


 

 

II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ - ĐHKTế tphcm cấp: Dùng để khai báo Thuế cho các Doanh Nghiệp -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 


 

 

III. Bằng KẾ TOÁN DN THỰC HÀNH - ĐHKTế tphcm cấp Làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng... -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 
 
IV. KẾ TOÁN PHẦN MỀM Misa Excel - ĐHKTế hcm cấp: Phục vụ làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sản xuất, xây dựng... 
 

 

 

 


 

 

V. Bằng KẾ TOÁN NÂNG CAO - ĐHKTế tphcm cấp : Dành cho BẠN đã học lớp Kế toán thực hành - Muốn nâng cao chuyên môm vào làm tại Công ty vừa lớn.. : 


 

 


 

 

VI. Bằng LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - ĐHKTế tphcm cấp : Dành cho BẠN biết làm kế toán nhưng chưa Kiểm - Kết sổ trước khi Lập được các báo cáo tài chính :

 


 


 

 

 * Tư vấn HỌC: Thạc sĩ.Cô Thúy

   028.383.15278 - 0908.125.042.

 * Chủ nhiệm ctrình: Giáo sư Tiến sĩ  VÕ VĂN NHỊ

   ( Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM )

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Download tại đây!