Chứng chỉ
 

 MẪU BẰNG - CHỨNG CHỈ  :

KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN THUẾ.

( Điều kiện học kế toán trưởng và cấp Bằng Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm) 
I. Bằng KẾ TOÁN TRƯỞNG 3 loại Chứng chỉ :
(Tùy theo trình độ Kế toán của từng bạn )

  - Loại 1:  Do Bộ tài chính cấp : Tốt nghiệp ngành Kế toán/ Tài chính đã có thâm niên công tác kế toán ĐH(2), TC/CĐ (3).

 >>> Đây là Số đăng ký do Bộ tài chính cấp.

 


 

 

  - Loại 2 :  Do Đại học KinhTế tphcm cấp (Bìa Đỏ) : Tốt nghiệp Khối ngành Kinh tế như QTKD, Ngoại thương, Luật, Kế toán Tin học v.v.  ĐH(2), TC/CĐ (3)

 

 


 

 

- Loại 3:  Cũng do Đại học KinhTế tphcm cấp (Bìa Xanh): Đã hoặc đang Học và Làm liên quan đến kế toán tại các Cty - Muốn xác nhận năng lực khả năng làm KT-Trưởng của bạn - Giúp bạn dễ có việc làm tốt ) - Khi học và có đủ Điều kiện có thể chuyển đổi sáng Chứng chỉ của Bộ tài chính.

 

 


 

 

 II. Bằng KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH - ĐHKTế tphcm cấp Làm Sổ sách Kế toán và Lập Báo cáo Tài chính cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng... -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 
 

III. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ - ĐHKTế tphcm cấp: Dùng để Lập tờ khai Quyết toán Thuế cho các Doanh Nghiệp -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 
 

 
 
IV. KẾ TOÁN PHẦN MÁY MỀM Misa Excel - ĐHKTế hcm cấp: Phục vụ NHANH làm Kế toán cho DN vừa và lớn 
 

 

 

 


 

 

V. Bằng KẾ TOÁN NÂNG CAO - ĐHKTế tphcm cấp : Dành cho BẠN đã học lớp Kế toán thực hành - Muốn nâng cao chuyên môm vào làm tại Công ty vừa lớn.. : 


 

 


 

 

VI. Bằng LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - ĐHKTế tphcm cấp : Dành cho BẠN biết làm kế toán nhưng chưa Kiểm - Kết sổ trước khi Lập được các báo cáo tài chính :

 


 


 

 

 * Tư vấn HỌC: Thạc sĩ.Cô Thúy

   028.383.15278 - 0908.125.042.

 * Chủ nhiệm ctrình: Giáo sư Tiến sĩ  VÕ VĂN NHỊ

   ( Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM )

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Download tại đây!