Chứng chỉ

 

MẪU BẰNG - CHỨNG CHỈ :

KẾ TOÁN TRƯỞNG & KẾ TOÁN THUẾ.

(Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tpHCM đào tạo và cấp Bằng)

(Lễ Ưu đãi miễn lệ phí Thi các khóa)


 

I. Bằng KẾ TOÁN TRƯỞNG 3 loại:

(Tùy theo trình độ bằng cấp & Thâm niên công tác Kế toán của từng bạn)

 

- Loại 1:  Do Bộ tài chính cấp(Bìa Đỏ): Tốt nghiệp ngành Kế toán/ Tài chính đã có thâm niên công tác kế toán ĐH(2năm), TC/CĐ (3năm):


 


 

- Loại 2:  Do ĐH Kinh tế tpHCM cấp (Bìa Đỏ): Tốt nghiệp Khối ngành Kinh tế như QTKD, Ngoại thương, Luật, Kế toán Tin học với ĐH(2năm), TC/CĐ (3năm):

 

 

 


 

- Loại 3:  Cũng do ĐH KinhTế tpHCM cấp (Bìa Xanh): Đã hoặc đang học & làm liên quan đến kế toán tại các doanh nghiệp

    (*) Muốn xác nhận năng lực khả năng làm KT-Trưởng của bạn - Giúp bạn dễ có việc làm tốt hơn - Khi học và có đủ Điều kiện có thể chuyển đổi sáng Chứng chỉ của Bộ tài chính.

 

 

* CLICK XEM LỊCH KG KẾ TOÁN TRƯỞNG ! 


 

 

 II. Bằng KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH Làm Sổ sách Kế toán và Lập Báo cáo Tài chính cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng...

->> Chú ý Xem kỹ : Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 
 

III. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ: Dùng để Lập tờ khai Quyết toán Thuế cho các Doanh Nghiệp:

* Chú ý Xem kỹ : Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 
 

 
 
IV. KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH TRÊN MÁY(Phần mềm Misa Excel): Phục vụ NHANH làm Kế toán chuyên nghiệp
 

 

 


 

V. Bằng KẾ TOÁN NÂNG CAO: Dành cho BẠN đã học lớp Kế toán thực hành - Muốn nâng cao chuyên môm vào làm tại Công ty vừa lớn.. : 


 

 


 

 

VI. Bằng LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Dành cho BẠN biết làm kế toán nhưng chưa Kiểm - Kết sổ trước khi Lập được các báo cáo tài chính :

 


 


 

 

 * Tư vấn HỌC: Thạc sĩ.Cô Thúy

   028.383.15278 - 0908.125.042.

 * Chủ nhiệm: Tsĩ  Nguyễn Xuân Hưng

   ( Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM )

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

 

 

Download tại đây!