8. Học Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Biết Tổng hợp & Kiểm sổ trước khi lập bctc.

 

 

Học Lập Báo cáo Tài chính, vào thực hành NGAY:

 - Cách Hạch toán, Ghi chép, Tổng hợp Đối chiếu số liệu và sau cùng là Lập + Hoàn thiện Sổ sách báo cáo tài chính.

 - Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

 - Ưu đãi :  Học chậm/bận học lại miễn phí, Hỗ trợ khi bạn đi làm !

 

* THỜI GIAN HỌC : 1 tháng

* HỌC PHÍ: 1,4tr > 1,2tr Đóng trước ngày KG

  (Ưu đãi : Sinh viên giảm thêm 100k)

 

- KG Cơ sở 1: 24/4 (246) 02/05 (357)

- KG Cơ sở 2: 19/4 (246) 02/05 (357)

 


 

NỘI DUNG HỌC - 5 Vấn đề sau:

 

 1. Thực hành Hạch toán các nghiệp vụ:

   - Hạch toán từng chứng từ Thực tế trong Bộ chứng từ.

   - Phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối kỳ.

   - Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả KD.

   - Kết chuyển thuế GTGT đầu vào (TK 133) và đầu ra (TK 3331) .

 2. Thực hành Ghi chép tất cả các loại Sổ Kế toán gồm :

   - Sổ Nhật ký chung.

   - Sổ cái.

   - Sổ Chi tiết & Bảng Tổng Hợp.

 3. Thực hành Đối chiếu sổ sách Trước khi lập BCTC gồm :

   - Đối chiếu Sổ Quỹ tiền mặt và Sổ Cái tiền mặt...

   - Đối chiếu Sổ Chi tiết TGNH và sổ cái TGNH.

   - Từ Sổ chi tiết lập ra Bảng tổng hợp của những TK Công nợ phải thu và phải trả từ đó đối chiếu với Sổ Cái TK 131 và 331.

   - Đối chiếu bảng Tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cái của hàng tồn kho

     (Khi đối chiếu nếu có chênh lệch thì biết nguyên nhân để điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính)

 
 4. Thực hành Lập BCTC chi tiết :

   - Bảng Cân đối Kế toán.

   - Báo cáo Kết quả HĐKDoanh.

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

   - Thuyết minh BCTChính.

 
 5. Giải đáp tình huống Thực tế của học viên:

   - Lập chứng từ Trích khấu hao tài sản cố định.

   - Hướng dẫn Lập bảng CĐPSinh; Bảng Cân đối Kế toán và KQHĐKDoanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị

          Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và KQHĐKDoanh.

   - Nêu Ý nghĩa của bảng Cân đối kế toán và KQHĐKDoanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì ...

 .v.v..

 


 

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp -- 117 Vườn Lài, Q Tân phú.


* Click - Xem Tài liệu Lập BCTC !

 

( *Pass: kt952quangtrung )

 


 

 Chúc các bạn Thành công !

Không có tài liệu nào được tìm thấy!