banner
6- Vào Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH ngay - Biết Kết Sổ trước khi Lập

 

 

 * Đăc biệt :  Vào Học Thực hành NGAY Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHANH - Cách Đối chiếu - Kết sổ sách trước khi Lập BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

  -  Chứng chỉ Đại học Kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" - Click Xem !

( Bạn cần gấp sẽ chứng nhận sau thi ! )

 - Ưu đãi :  Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm ! - Học Bù khi bận Ctác !

 

 - Học phí : 1 tr /3tuần  ( Đóng trước ngày KG ! )

     >  Lệ phí thi + Chứng chỉ  là 100 000đ.

     > Tài liệu hỗ trợ: Chỉ 30.000đ/cuốn 145trang ( Tập hợp Số liệu & Chứng từ Sống của DN ).

     > Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

 

KG Cơ sở 1 :  26/02 (246)    31/03 (357)

- KG Cơ sở 2 :  30/03 (246)    31/03 (357)

 

.> Tư vấn Học :  0908 125 042  

 >  Học Phí muốn Chuyển khoản - Click !  


 

 

 * Nội dung Học Giải quyết 5 Vấn đề sau :

 

 1. Thực hành Hạch toán các nghiệp vụ gồm:

   - Hạch toán từng chứng từ Thực tế trong Bộ chứng từ.

   - Phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối kỳ.

   - Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả KD.

   - Kết chuyển thuế GTGT đầu vào (TK 133) và đầu ra (TK 3331) .

 2. Thực hành Ghi chép tất cả các loại Sổ Kế toán gồm :

   - Sổ Nhật ký chung

   - Sổ cái

   - Sổ Chi tiết & Bảng Tổng Hợp

 3. Thực hành Đối chiếu sổ sách Trước khi lập BCTC gồm :

   - Đối chiếu Sổ Quỹ tiền mặt và Sổ Cái tiền mặt.

   - Đối chiếu Sổ Chi tiết TGNH và sổ cái TGNH.

   - Từ Sổ chi tiết lập ra Bảng tổng hợp của những TK Công nợ phải thu và phải trả từ đó đối chiếu với Sổ Cái TK 131 và 331.

   - Đối chiếu bảng Tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cái của hàng tồn kho

     ( Khi đối chiếu nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.)

 
 4. Thực hành Lập BCTC chi tiết :

   - Bảng Cân đối Kế toán

   - Báo cáo Kết quả HĐKDoanh

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

   - Thuyết minh BCTChính.

 
 5. Giải đáp tình huống Thực tế của học viên :

   - Lập chứng từ Trích khấu hao tài sản cố định.

   - Hướng dẫn Lập bảng CĐPSinh; Bảng Cân đối Kế toán và KQHĐKDoanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị

          Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và KQHĐKDoanh.

   - Nêu Ý nghĩa của bảng Cân đối kế toán và KQHĐKDoanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì ...

 .v.v..


 

* Click - Xem Tài liệu Lập BCTC !

 

( *Pass: kt952quangtrung )

 quảng cáo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!