8. Học Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Biết Tổng hợp & Kiểm sổ trước khi lập bctc.

 

 

 

Học Lập Báo cáo Tài chính, vào thực hành NGAY:

  - Cách Hạch toán, Ghi chép, Tổng hợp Đối chiếu số liệu và sau cùng là Lập + Hoàn thiện Sổ sách báo cáo.

  - Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

  - Ưu đãi :  Học chậm/bận học lại miễn phí, Hỗ trợ khi bạn đi làm !

 

* HỌC PHÍ: 1,2tr => 1tr (KM trước ngày KG)

  - Khóa thực hành báo cáo này /1 tháng.

  - Tài liệu hỗ trợ: 40.000đ/cuốn.

  - Ưu đãi : Sinh viên giảm thêm 100k.

 

- KG Cơ sở 1: 22/3 (246) 06/04 (357)

- KG Cơ sở 2: 25/3 (246) 06/04 (357)

 


 

NỘI DUNG HỌC - 5 Vấn đề sau:

 

 1. Thực hành Hạch toán các nghiệp vụ:

   - Hạch toán từng chứng từ Thực tế trong Bộ chứng từ.

   - Phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối kỳ.

   - Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả KD.

   - Kết chuyển thuế GTGT đầu vào (TK 133) và đầu ra (TK 3331) .

 2. Thực hành Ghi chép tất cả các loại Sổ Kế toán gồm :

   - Sổ Nhật ký chung.

   - Sổ cái.

   - Sổ Chi tiết & Bảng Tổng Hợp.

 3. Thực hành Đối chiếu sổ sách Trước khi lập BCTC gồm :

   - Đối chiếu Sổ Quỹ tiền mặt và Sổ Cái tiền mặt...

   - Đối chiếu Sổ Chi tiết TGNH và sổ cái TGNH.

   - Từ Sổ chi tiết lập ra Bảng tổng hợp của những TK Công nợ phải thu và phải trả từ đó đối chiếu với Sổ Cái TK 131 và 331.

   - Đối chiếu bảng Tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cái của hàng tồn kho

     ( Khi đối chiếu nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.)

 
 4. Thực hành Lập BCTC chi tiết :

   - Bảng Cân đối Kế toán.

   - Báo cáo Kết quả HĐKDoanh.

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

   - Thuyết minh BCTChính.

 
 5. Giải đáp tình huống Thực tế của học viên:

   - Lập chứng từ Trích khấu hao tài sản cố định.

   - Hướng dẫn Lập bảng CĐPSinh; Bảng Cân đối Kế toán và KQHĐKDoanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị

          Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và KQHĐKDoanh.

   - Nêu Ý nghĩa của bảng Cân đối kế toán và KQHĐKDoanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì ...

 .v.v..

 


 

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp -- 117 Vườn Lài, Q Tân phú.


* Click - Xem Tài liệu Lập BCTC !

 

( *Pass: kt952quangtrung )

 


 

 Chúc các bạn Thành công !

Không có tài liệu nào được tìm thấy!