Hệ thống Báo cáo Tài chính - Ý nghĩa mục đích bctc

 Đại học Kinh tế tpHCM - Kế Toán

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp -- 117 Vườn Lài, Q Tân phú.


 

 

 

*  Tóm tắt nội dung : 

Chương này nói về mục đích, ý nghĩa và cấu trúc của từng báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam. Bao gồm các báo cáo sau :

    1 - Bảng Cân đối Kế toán

    2 - Báo cáo Kết quả Hoạt động KD

    3 - Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

    4 - Thuyết minh Báo cáo Tài chính.

*Đặc biệt:  Chương này sẽ trình bày rõ về phương trình kế toán thông qua việc phân tích các trường hợp làm thay đổi bảng cân đối kế toán.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V..

  

 

Học Hệ thống Báo cáo Kế Toán - Báo cáo Tài Chính BCTC

 

 

Học Hệ thống Báo cáo Kế Toán - Báo cáo Tài Chính BCTC

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!