> Hướng dẫn Đề tài TỐT NGHIỆP Kế ĐH-CĐ-TC

 

@ Bản Quyền TT KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Chủ nhiệm đề tài Đặng Thị Kim Thúy)

- 952 Quang Trung , Phường 8, Q. Gò Vấp

- 117 Vường Lài, Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú

 


 

 Hướng dẫn Thực Tập & Viết Đề tài Tốt nghiệp ĐH - CĐ - TC tại các DN Thương mại, Dvụ, Sản xuất, Xây dựng, v.v.

 

 

Tham khảo Các Đề Cương và  Đề Tài Thực Tế :


Lĩnh vực KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty X
 • Kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại công ty M
 • Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Y
 • Kế toán tài sản cố định tại công ty Z
 • Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty K
 • Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp L
 • Tổ chức kế toán viện phí tại Bệnh viện Y
 • K.toán các hạng mục ngân sách tại Phòng G.dục xã C … 

 


 

Lĩnh vực PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

 • Phân tích báo cáo tài chính năm 20xx của công ty K
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn năm 20xx công ty F
 • Phân tích giá thành s.phẩm tại Nhà máy I qúy 3 năm 20xx …
 • Kết hợp kế toán tài chính và phân tích :
 • KT TSCĐ & phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại cty H
 • KT xác định KQKD & phân tích hiệu quả hoạt động cty N …

 


 

Lĩnh vực KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ CHI PHÍ :

 • Phân tích quan hệ CVP tại công ty U
 • Tổ chức hệ thống KT giá thành định mức tại Xí nghiệp Z
 • Đánh giá kế toán trách nhiệm tại Nhà máy T
 • Lập dự toán ngân sách tại công ty J ...

 


 

Lĩnh vực KIỂM TOÁN :

 • Quy trình kiểm toán hàng tồn kho ở c.ty kiểm toán S&A
 • Đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại c.ty kiểm toán XYZ
 • Kiểm soát nội bộ h.động ngân quỹ tại Ngân hàng BBB
 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ ở Phòng BHXH Huyện M

 


 

Lĩnh vực HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN :

 • Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa tại Công ty B
 • Phân tích chu trình mua hàng trong điều kiện tin học hóa tại Công ty L
 • Mô tả, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm kế toán LISA
 • Vận dụng Excel trong công tác kế toán tại Phòng Giáo dục huyện K.

 

http://truongdaihockinhtetphcm.edu.vn/

* Một số Đề Tài Mẫu & Đề Cương Thực Tế  :

 

 

 

* Giảng viên-ThS:  Cô Đặng Thị Kim Thúy.  (028 383 15278 - 0908 125 042)   
* Học cấp Bằng tại:  117 Vườn Lài, Quận Tân Phú
* Học cấp Bằng tại:  952 Quang Trung, P8, Gò Vấp
* Tham khảo Học và Tài liệu :    WWW.TruongDaiHocKinhTetpHCM.EDU.VN

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!