> Tài liệu: KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chương trình do BTChính & ĐHKinh tế đào tạo.

 Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

Học tại 952 Quang Trung, P.8, Gò Vấp(Cập nhật mới nhất thông tư 200/BTC) 

*Chương trình học Kế toán trưởng bao gồm nhiều Chuyên đề Ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp.

*Đăng ký học sẽ đc tải miễn phí !

 

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

-  Xử lý các vấn đề HOT hiện nay như :

    + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

    + DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

-  Kế toán giao dịch H.đồng hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

-  Tập hợp chi phíTính giá thành công ty xây lắp .v.v.

=>  Để vận dụng tốt kiến thức A/C cần giải quyết bài tập sau

 >> CLICK -  Xem ! 

 

 *PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

- Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

- Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

- Phân tích BCTC các CTy lớn Việt Nam

- Phân tích CHIẾN LƯỢC Kinh doanh

- Phân tích Biến động & tương quan giữa các khoản mục

- Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng.v.v...

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * KIỂM TOÁN :

 > Phần ứng dụng : 

- Nội dung BC Kiểm toán hiện nay.

- Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.

-  Tiêu chí lựa chọn Cty kiểm toán đúng pháp luật chưa ?

-  KTTrưởng phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán Thuế ?
 
-  Kinh nghiệm phát hiện gian lận Cty niêm yết.

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * THUẾ áp dụng T.Tư mới  :

 > Phần ứng dụng : 

- Xử lý vấn đề phức tạp về Hoá đơn & Thuế hiện nay.

-Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

- Giảm thiểu các Rủi Ro trong sai phạm Thuế DN

- Hiệu chỉnh Hồ sơ P.vụ Thanh tra, quyết toán thuế NĂM. 

  >> CLICK - Xem ! 

 

 * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

 > Phần ứng dụng : 

- Hiện nay Tổ chức công tác kế toán như thế nào ?

- Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN 

- Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành... 

- Tổ chức Hệ thống Ctừ & Sổ sách kế toán...v.v

   >> CLICK - Xem ! 

 

 * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

- BC tài chính & Tỷ số tài chính.

- Dự đoán TChính & Hoạch định Lợi nhuận.

- Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.

- Thời giá của Tiền,Chi phí vốn Bình quân. v.v...

  >> CLICK -  Xem !

 

  * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

 > Phần ứng dụng : 

- Thẩm định Năng lực Pháp lý & Đánh giá Khách hàng.

- Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

- Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

- Thực hiện Tốt Bộ Hồ sơ vay vốn .v.v. 

 

 * LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:

 > Phần ứng dụng : 

- Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

- Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

- Xử lý tranh chấp kiện tụng trong HĐ kinh tế ..v.v...

 >> CLICK - Xem !

 

 * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

 > Phần ứng dụng : 

- Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

- Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

- Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

- Khả năng đưa ra quyết định đầu tư v.v.

  >> CLICK - Xem !

 

 * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

 > Phần ứng dụng : 

- Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

- Định giá bán sản phẩm.

- Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 >> CLICK - Xem !


 * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

Kế toán HỢP NHẤT >> CLICK - Xem !


 

LaughingTài liệu Kế Toán mở rộng   Xem dưới đây :  

 

   Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT    

   

  Kế toán HỢP NHẤT  Kế toán HỢP NHẤT 

 

Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT

 

Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT

 

Kế toán HỢP NHẤT    Kế toán HỢP NHẤT
     

 Kế toán HỢP NHẤT

( *Pass: kt952@quangtrung )

 


* Đón xem tiếp :

* Lưu chuyển Tiền tệ... 

* Kiểm soát Chi phí KT - Thuế ...

* BCTC Việt Nam năm 201... 

* Chuẩn mực cần thiết - Kế toán .v.v..

...

 

 


 

Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

 @ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P.8, Gò Vấp

 

 

 

*Chúc các bạn Thành công!

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!